macOS High Sierra

Pokud se při spuštění Macu nezobrazí přihlašovací okno

Pokud se Mac spustí, aniž by se zobrazilo okno přihlášení, je Mac nastaven tak, že zobrazení přihlašovacího okna se vynechá a automaticky je přihlášen určený uživatel.

Důležité: Automatické přihlášení umožňuje přístup kterémukoli uživateli – stačí jednoduše restartovat Mac. Pokud je zapnuto automatické přihlášení, zkontrolujte, zda Mac automaticky nepřihlašuje správce. Zapnete-li ochranu FileVault, bude automatické přihlášení zakázáno.

V případě, že s Macem pracuje více lidí, je vhodné přidat pro každého z nich samostatný uživatelský účet a vypnout automatické přihlašování. Vytvořením samostatných uživatelských účtů ochráníte data a nastavení všech uživatelů.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

    Otevřít panel Volby přihlášení v předvolbách Uživatelé a skupiny

  2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

  3. Klikněte na místní nabídku „Automatické přihlášení“ a vyberte položku Vypnout.

Při příštím spuštění Macu se zobrazí okno přihlášení a budete muset zadat uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.