macOS High Sierra

Zobrazení informací uložených ve svazku klíčů

Klíčenka umožňuje zobrazovat klíče, certifikáty, hesla, informace o účtech, poznámky a další informace uložené ve svazku klíčů.

Otevřít Klíčenku

 1. Pokud nevidíte seznam svazků klíčů, vyberte volbu Zobrazit > Zobrazit svazky klíčů.

 2. Vyberte svazek klíčů, který chcete zobrazit.

 3. Chcete-li zobrazit více informací o položce, dvakrát na ni klikněte.

  Je-li položka klíč:

  • Panel Atributy v okně Informace obsahuje základní identifikační informace o položce, jako je název a typ.

   Chcete-li zobrazit heslo k položce, klikněte na „Zobrazit heslo“ a zadejte heslo ke svazku klíčů, který položku obsahuje.

  • Na panelu Řízení přístupu v okně Informace můžete určit, zda je k použití položky nutné heslo. Pokud například pro položku nastavíte volbu „Požadovat heslo svazku klíčů“, budete muset zadat heslo ke svazku klíčů i heslo položky, abyste k položce získali přístup.

  Je-li položkou certifikát:

  • V části Důvěra jsou zobrazeny podrobnosti o pravidlech důvěry certifikátu.

  • V oddílu Podrobnosti jsou zobrazeny informace o zdroji a parametrech certifikátu.