Zapnutí zvukových popisů na Apple TV

Na Apple TV si můžete zapnout zvukové popisy, a nechat si číst, co se ve videu děje.

Pokud sledované video obsahuje zvukové popisy, najdete je v nabídce Titulky. Při sledování videa:

  • Apple TV (4. generace): Přejetím prstem dolů po dotykovém povrchu ovládání otevřete panel Informace a potom přejetím doprava otevřete panel Titulky. Přejeďte prstem dolů a vyberte požadovanou volbu.
  • Apple TV (2. nebo 3. generace): Tři sekundy na ovládání podržte tlačítko pro výběr, čímž zobrazíte panel Titulky. Vyberte požadovanou volbu. 

Nastavení předvoleb audia

Pokud chcete, aby videa používala zvukové popisy už ve výchozím nastavení:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění.
  2. Vyberte Popisy audia.

Další informace

Zvukové popisy nejsou obsažené ve všech videích. Informace o tom, jestli video tyto funkce obsahuje, najdete v jeho dokumentaci.

Některé webové stránky a aplikace třetích stran poskytují vlastní prvky pro ovládání zvuku ve videích. Pokud při sledování videa z webu nevidíte ovládání zvuku, podívejte se do dokumentace nebo požádejte o další informace provozovatele webu nebo vývojáře dané aplikace.

Následující postupy vysvětlují, jak si můžete zapnout zvukové popisy na jiných zařízeních:

Přečtěte si, jak v iTunes Storu vyhledávat obsah se zvukovými popisy.

Datum zveřejnění: