Zapnutí zvukových popisů na Apple TV

Na Apple TV můžete zapnout zvukové popisy a nechat si popisovat scény ve videu.

Pokud sledujete video obsahující zvukové popisy, najdete je v nabídce Titulky. Při sledování videa:

  • Apple TV HD: Přejetím prstem dolů po dotykovém povrchu ovladače otevřete panel Informace a potom přejetím doprava zobrazte panel Titulky. Přejeďte dolů a zvolte možnost, kterou chcete použít.
  • Apple TV (2. nebo 3. generace): podržením tlačítka Select na dálkovém ovladači na tři sekundy otevřete panel Titulky. Zvolte možnost, kterou chcete použít. 

Nastavení předvoleb zvuku

Pokud chcete mít zvukové popisy ve výchozím nastavení zapnuté:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění.
  2. Vyberte Zvukové popisy.

Další informace

Ne všechna videa obsahují stopu se zvukovými popisy. Informace o tom, zda video tyto funkce obsahuje, najdete v dokumentaci k videu.

Některé webové stránky a aplikace třetích stran mohou poskytovat vlastní ovládací prvky zvuku videa. Pokud ovládací prvky zvuku při sledování videa z webu nevidíte, nahlédněte do dokumentace nebo požádejte o další informace vlastníka webových stránek nebo vývojáře aplikace.

Na jiných zařízeních můžete zvukové popisy zapnout podle následujících postupů:

Přečtěte si, jak v iTunes Storu najít obsah se zvukovými popisy.

Datum zveřejnění: