Zapnutí zvukových popisů na Apple TV

Na Apple TV můžete zapnout zvukové popisy a nechat si popisovat scény ve videu.

Pokud sledujete video obsahující zvukové popisy, najdete je v nabídce Titulky. Při sledování videa:

  • Apple TV 4K nebo Apple TV HD: Přejetím prstem dolů po dotykovém povrchu ovladače otevřete panel Informace a potom přejetím doprava zobrazte panel Titulky. Přejeďte dolů a zvolte možnost, kterou chcete použít.
  • Apple TV (3. generace): Podržením tlačítka Select na dálkovém ovladači na tři sekundy otevřete panel Titulky. Zvolte možnost, kterou chcete použít. 

Nastavení předvoleb zvuku

Pokud chcete mít zvukové popisy ve výchozím nastavení zapnuté:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Zpřístupnění.
  2. Vyberte Zvukové popisy.

Další informace

Ne všechna videa obsahují stopu se zvukovými popisy. Informace o tom, zda video tyto funkce obsahuje, najdete v dokumentaci k videu.

Některé aplikace třetích stran nabízejí vlastní ovládání zvuku pro videa. Pokud ovládací prvky zvuku při sledování videa z aplikace nevidíte, nahlédněte do dokumentace nebo požádejte o další informace vývojáře aplikace. 

Chcete-li zapnout zvukové popisy na jiných zařízeních, vyberte příslušné zařízení a postupujte podle pokynů:

Přečtěte si, jak v iTunes Storu najít obsah se zvukovými popisy.

Datum zveřejnění: