iBooks: Chybové zprávy o souboru chybějícím v manifestu nebo o chybějícím odkazovaném zdroji

Chybové zprávy o souboru chybějícím v manifestu nebo o chybějícím odkazovaném zdroji značí stejný problém, ovšem naopak. Takhle vypadají chyby, které se vám po doručení mohou zobrazit:
 

ERROR ITMS-9000: Unmanifested file found (Nalezen soubor, který chybí v manifestu)

Zpráva o souboru chybějícím v manifestu znamená, že archiv EPUB obsahuje soubory, které nejsou uvedeny v prvku <manifest> souboru OPF (tento soubor najdete ve složce OEBPS). Pokud soubor není uveden v prvku <manifest>, pak není možné ověřit, že se má v knize doopravdy zobrazovat. Další informace o manifestech EPUB archivů.

ERROR ITMS-9000: Referenced resource missing (Odkazovaný zdroj chybí)

Zpráva o chybějícím odkazovaném zdroji značí, že v archivu EPUB chybí některý soubor uvedený v prvku <manifest> v souboru OPF.

Pro vyřešení problému zkontrolujte, že všechny soubory obsažené v archivu EPUB jsou uvedené v prvku <manifest> souboru OPF:

  1. Rozbalte archiv EPUB.
  2. Otevřete složku OEBPS a potom soubor content.opf.
  3. Najděte prvek <manifest>.
  4. Zkontrolujte, zda jsou všechny soubory správně uvedené. V tomto příkladu vidíte, že soubor cover.jpg je uveden v manifestu a zároveň se nachází v archivu EPUB. Všechny soubory by měly být na obou místech, nebo ani na jednom.

 

Datum zveřejnění: