Import knihy aplikace iBooks Author do Pages pro Mac

Otevření, úprava a publikování knihy v aplikaci Pages na Macu

Otevření souboru aplikace iBooks Author v Pages

Soubor aplikace iBooks Author, který má příponu .iba, můžete otevřít několika způsoby:

  • V Pages vyberte položky Soubor > Otevřít, vyberte soubor aplikace iBooks Author a klikněte na Otevřít.
  • Vyberte soubor aplikace iBooks Author ve Finderu a vyberte položky Soubor > Otevřít v aplikaci > Pages.
  • Přetáhněte soubor iBooks Authoru na ikonu aplikace Pages.

Při importu souboru iBooks Authoru vás aplikace Pages může vyzvat k uložení určitého obsahu do samostatné složky:

  • Pokud má obálka knihy jinou orientaci než její tělo, budete vyzváni k uložení obálky do samostatného souboru. Po exportu knihy z aplikace Pages můžete přidat obálku zpět do knihy.
  • Pokud kniha obsahuje určité widgety, budete vyzváni k uložení obsahu widgetu do samostatné složky. Obsah pak můžete znovu použít v dokumentu Pages.

Pokud jste po zobrazení výzvy k uložení obálky a obsahu widgetu klikli na tlačítko Storno nebo pokud nemůžete složku najít, můžete soubor iBooks Authora vždy znovu importovat a vytvořit složku s relevantním obsahem.


Úprava knihy v Pages

Knihu můžete v Pages upravit před exportem do formátu EPUB nebo publikováním do Apple Books. Při prohlížení knihy v Pages si můžete všimnout určitých rozdílů. Zde je několik příkladů, jak může kniha vypadat jinak:

  • Obsah je textový a lze ho zobrazit a upravit na bočním panelu.
  • Slovníčky jsou uvedeny na konci knihy a jsou s nimi propojeny pojmy. 
  • Obrázky, videa a zvukové soubory se importují, ale některá nastavení z iBooks Authoru, jako například Přehraje na celou obrazovku nebo Přehraje automaticky, nejsou k dispozici.


Použití obálky knihy

Pokud má obálka jinou orientaci než zbytek knihy, aplikace Pages uloží obálku jako samostatný soubor Pages (.pages) s názvem Cover. Pokud chcete obálku použít při exportu do formátu EPUB nebo publikování knihy, převeďte ji do formátu PDF a přidejte ji jako obálku výběrem možnosti Vybrat obrázek.

Pokud aplikace Pages vložila obálku jako první stránku dokumentu, při exportu do formátu EPUB zvolte možnost Použít první stránku jako obrázek obálky knihy. 


Použití obsahu widgetu

Galerie obrázků a mediální widgety se v knize v aplikaci Pages zobrazují stejně jako v iBooks Authoru. Ostatní widgety se stejným způsobem nezobrazí a jsou popsány v této části.

Widgety Vyskakovací překryv, Posunovací boční panel, Interaktivní obrázek, Test

Aplikace Pages ukládá obsah widgetů Vyskakovací překryv, Posunovací boční panel, Interaktivní obrázek a Test jako samostatné soubory Pages. Soubor je pojmenován, takže ho lze snadno najít. Pokud vaše kniha měla v aplikaci iBooks Author pevné rozvržení, obsahuje soubor číslo stránky, na které se objeví widget, například Page3_Popover. U knih založených na šablonách EPUB jsou soubory očíslovány, například ScrollingSidebar_5.

Každý soubor Pages obsahuje veškerý původní obsah widgetu. Některé typy obsahu můžete zkopírovat a vložit z referenčních souborů do knihy v Pages. Můžete například zkopírovat obsah widgetu posouvacího bočního panelu do textového pole a upravit velikost textu nebo textového pole tak, aby vyhovovala celému obsahu.

Widgety HTML

Aplikace Pages vytvoří složku pro každý widget HTML, který obsahuje kombinaci souborů s obsahem widgetu. Můžete přejít ke svým mediálním souborům, které chcete zkopírovat do knihy, nebo můžete otevřít soubor HTML ve webovém prohlížeči a udělat snímek obrazovky nebo vytvořit film pomocí QuickTime.

3D widgety

Aplikace Pages vytvoří složku, která obsahuje soubory Collada (.dae) pro všechny 3D widgety použité v knize společně se všemi soubory textury. Tyto soubory můžete otevřít v kompatibilní aplikaci pro 3D modelování nebo je můžete otevřít v Náhledu a udělat snímek obrazovky nebo vytvořit film pomocí QuickTime.

Widgety Keynote

Pokud chcete do knihy v Pages přidat prezentaci Keynote, otevřete původní prezentaci v aplikaci Keynote, exportujte ji jako film a tento film přidejte do knihy.

Soubor aplikace Keynote snadno najdete pomocí názvu původního souboru Keynote v iBooks Authoru. Otevřete knihu v iBooks Authoru, v knize vyberte widget Keynote a otevřete Inspektor widgetů.

Datum zveřejnění: