Vytváření dokumentů, tabulek nebo prezentací podporujících funkce zpřístupnění v Pages, Numbers nebo Keynotu

Vytvářejte dokumenty podporující funkce zpřístupnění a tagované dokumenty vyhovující potřebám cílových uživatelů, jako jsou studenti nebo vaši spolupracovníci.

Na základě doporučení v tomto článku můžete vytvořit dokument podporující funkce zpřístupnění, který bude dobře fungovat se čtečkami obrazovky a dalšími podpůrnými technologiemi. Když pak vytvoříte PDF nebo knihu EPUB, které chcete sdílet se svým publikem, může dokument podporovat vylepšené funkce zpřístupnění.

Používání větší velikosti písma v dokumentech

Pokud použijete menší než 10bodové písmo, můžou mít někteří lidé potíže s přečtením textu v dokumentu. Používejte ve svých dokumentech větší velikosti písma. Pokud dokumenty s podporou funkcí zpřístupnění vytváříte pravidelně, můžete v Pages nastavit větší výchozí velikost písma. Pak se pokaždé, když začnete vytvářet nový dokument, použije předvolené písmo a jeho velikost: 


Přidávání popisů pro zpřístupnění k médiím

K objektům v dokumentu můžete přidávat popisy, aby se v nich líp vyznali lidé, kteří používají podpůrné technologie:

 • Obrázky
 • Filmy
 • Zvuk
 • Kresby*
 • Obrázkové galerie

Jako příklady popisů zpřístupnění obsahují makety obrázků v šablonách a tématech popis zpřístupnění.

* Popisy ke kresbám můžete přidávat v Pages a Numbers.

Přidávání popisů na iPhonu nebo iPadu

 1. Klepnutím vyberte objekt v dokumentu, klepněte na tlačítko Formát a pak klepněte na Obrázek, Film, Zvuk, Kresba nebo Galerie.
 2. Klepněte na Popis, klepněte do textového pole a zadejte svůj popis.

Přidávání popisů na Macu

 1. Kliknutím vyberte objekt v dokumentu, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Formát a pak v inspektoru klikněte na Obrázek, Film, Zvuk, Kresba nebo Galerie.
 2. Klikněte do textového Popis a zadejte svůj popis.


Používání nadpisů v dokumentech

Když v dokumentu máte nadpisy, čtečky obrazovky jsou schopné je rozpoznat a přímo na ně přecházet, což ještě víc usnadňuje orientaci v dokumentech. V dokumentech Pages používejte k formátování nadpisů styly odstavců. V tabulkách používejte záhlaví řádků a sloupců.

Používání nadpisů v dokumentech Pages

 1. V dokumentu klikněte nebo klepněte na text, na který chcete použít styl odstavce.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Formát  na panelu nástrojů. Pokud pracujete s dokumentem typu „uspořádání stránek“, klepněte nebo klikněte na kartu Text nahoře na bočním panelu Formát.
 3. V horní části bočního panelu Formát vyberte název stylu odstavce a potom v nabídce Styly odstavců zvolte styl nadpisu.

Používání řádků a sloupců v tabulkách

Přidání záhlaví řádků a sloupců převede existující řádky a sloupce na záhlaví:

 • V Pages, Numbers a Keynotu na iPhonu nebo iPadu klepněte na tabulku, pak na tlačítko Formát , dále na Záhlaví a zápatí a nakonec na symbol plus (+) nebo mínus (-) vedle kategorie záhlaví.
 • V Pages, Numbers a Keynotu na Macu klikněte se stisknutou klávesou Control na číslo nebo písmeno vedle prvního řádku nebo sloupce tabulky a zvolte Převést na řádek záhlaví nebo Převést na sloupec záhlaví.


Používání obsahu v dokumentech Pages

Přečtěte si, jak používat obsah v dokumentu. Když svůj dokument převedete do PDF, obsah se automaticky zobrazí v navigačním panelu PDF. Položky obsahu jsou označené jako prvky typu „Obsah“ a můžou zajišťovat další funkce pro uživatele využívající podpůrné technologie. A když dokument vyexportujete do formátu EPUB, automaticky se zahrne taky obsah, aby usnadňoval procházení dokumentu.


Používání zabudovaných voleb rozvržení dokumentů v Pages

Pages podporují vícesloupcový text a textové rámečky, které můžete vzájemně propojovat a vytvářet tak vlastní rozvržení. Když místo tabulky použijete k vytvoření struktury rozvržení dokumentu tyto funkce, budou se uživatelé se čtečkami obrazovky v dokumentu snáz orientovat.

Přidávání a úprava sloupců v dokumentu:

 1. Klikněte v dokumentu na libovolný text.  Pokud má dokument víc oddílů, týká se tento postup jenom toho oddílu, na který kliknete.
 2. Na panelu nástrojů klepněte nebo klikněte na tlačítko Formát a potom v horní části klepněte nebo klikněte na tlačítko Uspořádání.
 3. Pomocí ovládacích prvků v části Sloupce nastavte počet sloupců a jejich rozestupy:
  • Počet sloupců nastavíte kliknutím na šipky vedle pole s hodnotou Sloupce.
  • Rozestupy mezi sloupci nastavíte tak, že dvakrát kliknete na hodnoty ve sloupcích Sloupec a Mezera a zadáte šířku sloupce.
  • Pokud pro sloupce chcete nastavit různé šířky, zrušte zaškrtnutí políčka Stejná šířka sloupců.

Přečtěte si další informace o tom, jak v dokumentech používat propojení textových rámečků:


Další doporučení

Při vytváření dokumentů s podporou funkcí zpřístupnění se vám taky můžou hodit následující dodatečná doporučení:

 • Uživatelé s určitými formami barvosleposti nemusí být schopni poznat rozdíl mezi dvěma různobarevnými, ale jinak identickými symboly. Například namísto označování odstraněného nebo přidaného textu pomocí barev (třeba červené a zelené) používejte přeškrtnutý text.
 • Čtečky obrazovky jsou schopné v dokumentech číst a procházet většinu textu, ale už tak dobře nefungují s textem vloženým do obrázku. Pokud do dokumentu chcete začlenit obrázek s textem, doporučujeme tento text místo do obrázku vložit do textového rámečku.
Datum zveřejnění: