Jak funguje spolupráce v Pages, Numbers a Keynotu

Pozvěte ostatní uživatele ke spolupráci na vašich dokumentech v reálném čase. Spolupráce je integrovanou součástí aplikací iWork na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu a webu iCloud.com.

Co budete potřebovat

Spolupráci na dokumentech iWork můžete používat na těchto zařízeních Apple a v těchto verzích softwaru:

 • Mac s macOS High Sierra a Pages 7.2, Numbers 5.2 nebo Keynotem 8.2 a novějšími. 
 • iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS 11 a Pages 4.2, Numbers 4.2 nebo Keynote 4.2 a novějšími.

Online spolupráce funguje v těchto verzích prohlížečů:

 • Safari 9 a novější nebo Google Chrome 50 a novější na Macu
 • Internet Explorer 11 a novější nebo Google Chrome 50 a novější na PC s Windows

Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch se staršími verzemi iOS nebo aplikací iWork nebo pokud máte zařízení s Androidem, můžete si dokumenty prohlížet, ale nemůžete je upravovat. Přečtěte si, co dělat, pokud funkce spolupráce nejsou dostupné.

Pokud používáte spravovaná Apple ID, učitelé a studenti můžou v iWork spolupracovat v rámci vaší organizace.

Přihlaste se k iCloudu

Než začnete se spoluprací, přihlaste se na svém zařízení k iClouduzapněte si iCloud Drive. Pokud používáte webový prohlížeč, přihlaste se na webu iCloud.com a otevřete aplikaci iWork, kterou chcete používat.

Pozvěte ostatní ke spolupráci

Když někoho pozvete ke spolupráci na dokumentu, tabulce nebo prezentaci, aplikace vytvoří odkaz na web iCloud.com a vy mu ho můžete poslat. Pokud nastavíte omezení, aby na dokumentu mohli spolupracovat jenom pozvaní uživatelé, musí se každý přihlásit k iCloudu nebo na web iCloud.com svým Apple ID.

Název dokumentu je součástí webové adresy. Pokud je název nebo obsah dokumentu důvěrný, zajistěte, aby účastníci neposílali odkaz nikomu dalšímu.

Pozvání spolupracovníků z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Pokud už dokument máte otevřený v Pages, Numbers nebo Keynotu, klepněte na ikonu Více a potom na Spolupráce s dalšími uživateli. Pokud jste ve správci dokumentů, klepněte na Prohlížení, pak na Vybrat a vyberte dokument, který chcete sdílet. Klepněte na Sdílet nebo na ikonu Sdílení a pak na Přidat uživatele. Pokud vybraný dokument nemáte stažený do zařízení, tak se teď stáhne.
  Obrazovka přidání uživatelů
 2. Jestli chcete nastavit omezení, kdo může dokument prohlížet a kdo ho může měnit, klepněte na volby sdílení a nastavte možnosti. Ve výchozím nastavení můžou pozvaní uživatelé dokument upravovat.
 3. Klepněte na požadovaný způsob poslání odkazu.
 4. Přidejte veškeré další potřebné informace a zprávu odešlete nebo zveřejněte.

V horní části dokumentu se zobrazí ikona spolupráce se zatržítkem. Ukazuje, kolik lidí kromě vás má dokument otevřený.

Pozvání spolupracovníků z Macu

 1. Otevřete v Pages, Numbers nebo Keynotu dokument, který chcete sdílet.
 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Spolupracovat se zatržítkem.
 3. Jestli chcete nastavit omezení, kdo může dokument prohlížet a kdo ho může měnit, klikněte na volby sdílení a nastavte možnosti. Ve výchozím nastavení můžou pozvaní uživatelé dokument upravovat.
 4. Zvolte způsob, jakým chcete pozvat ostatní ke spolupráci na vašem dokumentu.
 5. Klikněte na Sdílet a zprávu pošlete nebo nasdílejte. 

V horní části dokumentu se zobrazí ikona spolupráce se zatržítkem. Ukazuje, kolik lidí kromě vás má dokument otevřený.

Pozvání spolupracovníků z webu iCloud.com

 1. Pokud už je dokument otevřený v Pages, Numbers nebo Keynotu pro iCloud, klikněte na panelu nástrojů na ikonu Spolupracovat se znaménkem plus. Pokud se nacházíte ve správci dokumentů, vyberte požadovaný dokument a klikněte na tlačítko Více. Zvolte možnost Spolupráce.
 2. Jestli chcete nastavit omezení, kdo může dokument prohlížet a kdo ho může měnit, klikněte na volby sdílení. Ve výchozím nastavení můžou pozvaní uživatelé dokument upravovat.
 3. Zvolte způsob, jakým chcete pozvat ostatní ke spolupráci na vašich dokumentech. Pokud máte k iCloudu přístup jenom přes web, musíte odkaz zkopírovat. 
 4. Klikněte na Sdílet a zprávu pošlete nebo nasdílejte. 

V horní části dokumentu se zobrazí ikona spolupráce se zatržítkem. Ukazuje, kolik lidí kromě vás má dokument otevřený.

Nastavení omezení dokumentů

 1. Na Macu nebo online na webu iCloud.com klikněte na ikonu Spolupracovat se zatržítkem. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na ikonu Více a pak na Spolupráce s dalšími uživateli.
 2. Klepněte na Volby sdílení a vyberte následující možnosti:
  • Když chcete povolit přístup k dokumentu jenom určitým lidem, zvolte Jen pozvaní uživatelé. Aby mohli sdílený dokument otevřít, musí se pomocí Apple ID přihlásit k iCloudu nebo na web iCloud.com. Pokud Apple ID nemají, můžou si ho vytvořit, když jim dokument nasdílíte.
  • Pokud chcete, aby dokument mohl otevřít kdokoli, kdo zná jeho odkaz, vyberte Kdokoli s odkazem.
  • Když budete chtít, aby každý uživatel s povoleným přístupem mohl dokument upravovat a tisknout, zvolte Může provádět změny.
  • Pokud chcete, aby každý uživatel s přístupem k dokumentu měl možnost ho prohlížet a tisknout, ale ne upravovat, zvolte Jen zobrazení.
   Obrazovka Volby sdílení

Volby sdílení můžete kdykoli změnit. Uděláte to tak, že kliknete nebo klepnete na ikonu Spolupracovat se zatržítkem a potom provedete požadované změny.

Nastavení hesla

Dokument taky můžete zaheslovat, aby ho mohli otevřít jenom ti uživatelé, kteří heslo znají:

 • Na Macu vyberte Soubor > Nastavit heslo, zadejte heslo a nápovědu a klikněte na Nastavit heslo.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete dokument, klepněte na tlačítko Více, pak na Nastavit heslo, zadejte požadované informace a nakonec klepněte na Hotovo.
 • Na webu iCloud.com klikněte na tlačítko Nástroje, pak na Nastavit heslo, zadejte heslo a nápovědu a klikněte na Nastavit heslo.

Spolupráce na sdíleném dokumentu

Můžete v reálném čase sledovat úpravy ostatních uživatelů, skrývat nebo zobrazovat aktivitu úprav a dělat další věci. 

Když chcete zobrazit dokumenty, které jsou sdílené:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte ve správci dokumentů na Poslední nebo na ikonu Poslední. Vaše sdílené dokumenty se objeví ve spodní části obrazovky.
 • Na webu iCloud.com klikněte na bočním panelu správce dokumentů na Sdílené.

Při upravování sdíleného dokumentu můžete používat všechny funkce Pages, Numbers a Keynotu, až na pár výjimek.

Sledování, kdo s dokumentem pracuje

Jestli se chcete podívat, kdo se k dokumentu přidal, klepněte nebo klikněte na ikonu Spolupracovat se zatržítkem. Když se vedle něčího jména v seznamu zobrazuje tečka, znamená to, že tento uživatel má dokument otevřený. Jestli chcete s ostatními uživateli komunikovat, můžete přímo v Pages, Numbers a Keynotu používat funkci komentářů uspořádaných do vláken, která umožňuje vkládat komentáře a odpovídat na ně.

Sledování úprav ostatních

Úpravy dokumentu se zobrazují v reálném čase – uvidíte barevně odlišené kurzory, texty anebo vybrané objekty. Jestli se chcete podívat, na čem kdo zrovna pracuje, klepněte nebo klikněte na ikonu Spolupracovat se zatržítkem a potom na tečku vedle jména příslušné osoby.

Skrytí nebo zobrazení aktivity spolupráce

Aktivitu spolupráce můžete kdykoli skrýt nebo zobrazit.

 • Na Macu zvolte Zobrazení > Skrýt aktivitu spolupráce. Nebo zvolte naopak Zobrazení > Zobrazit aktivitu spolupráce.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Více a zapněte nebo vypněte volbu Aktivita spolupráce.
 • Na webu iCloud.com na Macu nebo PC klikněte na panelu nástrojů na ikonu Postranní panel a zvolte Skrýt aktivitu spolupráce nebo Zobrazit aktivitu spolupráce.

Úpravy, když jste offline

Na Macu a v iOS můžete sdílený dokument upravovat, jenom když je vaše zařízení připojené k internetu. Pokud připojení nejste nebo když se při spolupráci odpojíte, zobrazí aplikace upozornění s dotazem, jestli chcete pracovat na offline kopii dokumentu. 

Když se během spolupráce na webu iCloud.com odpojíte, vaše změny se ostatním nebudou zobrazovat, dokud se znova nepřipojíte k internetu.

Změna nastavení jazyka a oblasti

Dokument bude používat stejná nastavení jazyka a oblasti, jaká má vaše zařízení ve chvíli, kdy zvete ostatní ke spolupráci. Když pozvete ostatní ke spolupráci na vašem dokumentu, nemůžete používat vlastní formátování podle oblasti.

Pokud tato nastavení chcete změnit, vypněte spolupráci, proveďte požadované změny a znova dokument nasdílejte.

Ukončení sdílení dokumentu

Otevřete dokument, klepněte nebo klikněte na ikonu Spolupracovat se zatržítkem > Zastavit sdílení a pak na OK.

Když zastavíte sdílení, dokument se všem účastníkům odebere z iCloud Drivu. Pokud budete dokument později znova sdílet, odkaz zůstane stejný. Když volby sdílení nastavíte na „Jen pozvaní uživatelé“, budete potom muset účastníky pozvat znova.

Funkce, které spolupráci nepodporují

Pokud na Macu nebo v iOS potřebujete používat některé z těchto funkcí, zastavte sdílení dokumentu, proveďte požadované změny a dokument znova sdílejte. Když zastavíte sdílení, dokument se všem účastníkům odebere z iCloud Drivu. Pokud jste dokument omezili na volbu „Jen pozvaní uživatelé“, budete potom muset všechny ostatní pozvat znova.

Při spolupráci s ostatními nejsou v současnosti dostupné tyto funkce:

Pages, Numbers a Keynote

 • Úpravy objektů uvnitř skupin
 • Přidávání nebo úpravy mediálních souborů větších než 50 MB2
 • Zmenšení souboru (Soubor > Zmenšit soubor)3
 • Přetahování řádků a sloupců mezi oblastmi s textem a záhlavími v tabulkách
 • Vytváření, mazání nebo změna pořadí stylů
 • Úpravy softwarem Ruby v asijských jazycích
 • Změna jazyka dokumentu nebo používání vlastních formátů podle oblasti
 • Vytváření a úpravy vlastních formátů buněk

Pages

 • Vkládání a upravování obsahů
 • Úpravy nastavení zápatí
 • Vkládání, vyjímání, kopírování, odstraňování, duplikování, změny uspořádání nebo úpravy oddílů
 • Úpravy nastavení oddílu
 • Úpravy nastavení EndNote
 • Přidávání a úpravy vzorových objektů 
 • Vkládání dynamických polí s datem a časem
 • Převod dokumentů zpracování textu na dokumenty uspořádání stránek a opačně  
 • Úpravy nastavení číslování stránek 
 • Sledování změn4
 • Přidávání a úpravy vzorových stránek

 

Numbers

 • Vytváření nebo úpravy formulářů na iOS
 • Vkládání dynamických polí
 • Kopírování nebo vkládání stylů tabulek
 • Transponování tabulek
 • Vyjímání, kopírování a vkládání listů
   

Keynote

 • Změny velikostí snímků 
 • Přidávání, zobrazování nebo úpravy vzorových snímků 
 • Opětovné aplikování vzorů na snímky nebo objekty 
 • Změny motivů 
 • Nahrávání prezentací nebo přehrávání dříve nahrané prezentace 
 • Přidávání nebo úpravy soundtracků 
 • Úpravy poznámek prezentujícího během přehrávání prezentace
 • Odstraňování soundtracků nebo stop
 • Odstraňování existujících nahrávek prezentací

 

2 Na webu iCloud.com můžete přidávat jenom obrázky do velikosti 10 MB.

3 Sdílený dokument se zmenšit nedá, můžete ale zmenšit jeho kopii.

4 Sledování změn je podporováno jenom na Macu a v iOS. Pokud používáte web iCloud.com a je zapnuté sledování změn, můžete si dokument prohlížet, ale nemůžete ho upravovat.

Co když spolupráce není dostupná

Pokud používáte Pages, Numbers nebo Keynote a spolupráce není dostupná, možná si tyto aplikace budete muset na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu aktualizovat. Zapněte si automatické aktualizace, aby vaše aplikace byly pořád aktuální. Pokud je vaše zařízení na instalaci potřebných verzí macOS, iOS nebo iWork moc staré, můžete na Macu nebo PC spolupracovat na webu iCloud.com.

Když někomu chcete poslat kopii dokumentu, nemusíte k tomu používat funkce spolupráce:

 • Na Macu stačí vybrat Sdílení > Poslat kopii. Pokud si chcete přidat zkratku na panel nástrojů, klikněte pravým tlačítkem na panel nástrojů a zvolte Upravit panel nástrojů. Pak na panel nástrojů přetáhněte tlačítko Poslat kopii.  
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na tlačítko Více > Sdílet. 
 • Na webu iCloud.com klikněte na ikonu klíče > Poslat kopii.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: