Jak funguje spolupráce v Pages, Numbers a Keynote

Pozvěte ostatní uživatele ke spolupráci na vašich dokumentech v reálném čase. Spolupráce je integrovanou součástí aplikací iWork na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu a webu iCloud.com.

Co budete potřebovat

Spolupráci na dokumentech iWork můžete používat na těchto zařízeních Apple a v těchto verzích softwaru:

 • Mac s macOS Mojave a Pages 8.2, Numbers 6.2 nebo Keynote 9.2 a novější
 • iPhone nebo iPod touch s iOS 12 a Pages 5.2, Numbers 5.2, nebo Keynote 5.2 a novější
 • iPad s iOS 12 nebo iPadOS a Pages 5.2, Numbers 5.2 nebo Keynote 5.2 a novější

S těmito verzemi prohlížečů můžete spolupracovat online:

 • Safari 9 a novější nebo Google Chrome 50 a novější na Macu
 • Internet Explorer 11 a novější nebo Google Chrome 50 a novější na PC s Windows

Pokud máte iPhone nebo iPad se staršími verzemi iOS nebo aplikací iWork nebo pokud máte zařízení s Androidem, můžete si dokumenty prohlížet, ale nemůžete je upravovat. Přečtěte si, co dělat, pokud funkce spolupráce nejsou dostupné.

Pokud používáte spravovaná Apple ID, učitelé a studenti můžou v iWork spolupracovat v rámci vaší organizace.

Pozvěte ostatní ke spolupráci

Když někoho pozvete ke spolupráci na dokumentu, tabulce nebo prezentaci, aplikace vytvoří odkaz na web iCloud.com a vy mu ho můžete poslat. Pokud nastavíte omezení, aby na dokumentu mohli spolupracovat jenom pozvaní uživatelé, musí se každý přihlásit k iCloudu nebo na web iCloud.com svým Apple ID. Jeden sdílený dokument může mít otevřený a upravovat ho až 100 uživatelů najednou.

Název dokumentu je součástí webové adresy. Pokud je název nebo obsah dokumentu důvěrný, zajistěte, aby účastníci neposílali odkaz nikomu dalšímu.

Pozvaní uživatelé si můžou otevřít a prohlížet sdílený dokument libovolné velikost. Pokud je váš dokument větší než 2 GB a chcete, aby ho pozvaní účastníci mohli upravovat, nejdřív ho pomocí Pages, Numbers nebo Keynotu pro iPhone, iPad nebo Mac zmenšete na míň než 2 GB a teprve pak pozvěte ostatní uživatele.

Zvaní uživatelů z iPhonu nebo iPadu

 1. Přihlaste se ve svém zařízení k iClouduzapněte iCloud Drive pro Pages, Numbers a Keynote.
 2. Pokud už dokument máte otevřený v Pages, Numbers nebo Keynotu, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Spolupracovat . Pokud jste ve správci dokumentů, klepněte na Prohlížení, pak na Vybrat a vyberte dokument, který chcete sdílet. Klepněte na tlačítko Sdílet  a potom na Přidat uživatele. Pokud vybraný dokument nemáte stažený do zařízení, tak se teď stáhne.
 3. Jestli chcete nastavit omezení, kdo může dokument prohlížet a kdo ho může měnit, klepněte na Volby sdílení a vyberte požadovanou volbu. Ve výchozím nastavení můžou pozvaní uživatelé dokument upravovat.
 4. Klepněte na požadovaný způsob poslání odkazu.
 5. Přidejte veškeré další potřebné informace a zprávu odešlete nebo zveřejněte.

V horní části dokumentu se zobrazí ikona Spolupracovat . Ukazuje, kolik lidí kromě vás má dokument otevřený.

Zvaní uživatelů z Macu

 1. Přihlaste se ve svém zařízení k iClouduzapněte iCloud Drive pro Pages, Numbers a Keynote.
 2. Otevřete v Pages, Numbers nebo Keynotu dokument, který chcete sdílet.
 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Spolupracovat .
 4. Jestli chcete nastavit omezení, kdo může dokument prohlížet a kdo ho může měnit, klikněte na Volby sdílení a vyberte požadovanou volbu. Ve výchozím nastavení můžou pozvaní uživatelé dokument upravovat.
 5. Zvolte způsob, jakým chcete pozvat ostatní ke spolupráci na vašem dokumentu.
 6. Klikněte na Sdílet a zprávu pošlete nebo nasdílejte. 

V horní části dokumentu se zobrazí ikona Spolupracovat . Ukazuje, kolik lidí kromě vás má dokument otevřený.

Pozvání spolupracovníků z webu iCloud.com

 1. Přihlaste se svým Apple ID na iCloud.com a otevřete Pages, Numbers nebo Keynote.
 2. Otevřete dokument, který chcete sdílet.
 3. Na panelu nástrojů klepněte nebo klikněte na tlačítko Spolupracovat .
 4. Jestli chcete nastavit omezení, kdo může dokument prohlížet a kdo ho může měnit, klikněte na Volby sdílení. Ve výchozím nastavení můžou pozvaní uživatelé dokument upravovat.
 5. Zvolte způsob, jakým chcete pozvat ostatní ke spolupráci na vašich dokumentech. Pokud máte k iCloudu přístup jenom přes web, musíte odkaz zkopírovat. 
 6. Klikněte na Sdílet a zprávu pošlete nebo nasdílejte. 

V horní části dokumentu se zobrazí ikona Spolupracovat . Ukazuje, kolik lidí kromě vás má dokument otevřený.

Nastavení omezení dokumentů

 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Spolupracovat .
 2. Klepněte na Volby sdílení a vyberte následující možnosti:
  • Když chcete povolit přístup k dokumentu jenom určitým lidem, zvolte Jen pozvaní uživatelé. Aby mohli sdílený dokument otevřít, musí se pomocí Apple ID přihlásit k iCloudu nebo na iCloud.com. Pokud Apple ID nemají, můžou si ho vytvořit, když jim dokument nasdílíte.
  • Pokud chcete, aby dokument mohl otevřít kdokoli, kdo zná jeho odkaz, vyberte Kdokoli s odkazem.
  • Když budete chtít, aby každý uživatel s povoleným přístupem mohl dokument upravovat a tisknout, zvolte Může provádět změny.

Pokud chcete, aby každý uživatel s přístupem k dokumentu měl možnost ho prohlížet a tisknout, ale ne upravovat, zvolte Jen zobrazení.

Volby sdílení můžete kdykoli změnit. Uděláte to tak, že kliknete nebo klepnete na tlačítko Spolupracovat  a potom provedete požadované změny.

Nastavení hesla

Dokument taky můžete zaheslovat, aby ho mohli otevřít jenom ti uživatelé, kteří toto heslo znají:

 • Na Macu vyberte Soubor > Nastavit heslo, zadejte heslo a nápovědu a klikněte na Nastavit heslo.
 • Na iPhonu nebo iPadu otevřete dokument, klepněte na tlačítko Více , pak na Nastavit heslo, zadejte požadované informace a nakonec klepněte na Hotovo.
 • Na webu iCloud.com klikněte na tlačítko Nástroje , pak na Nastavit heslo, zadejte heslo a nápovědu a klikněte na Nastavit heslo.

Pokud jako volbu sdílení zvolíte Jen pozvaní uživatelé, můžou heslo dokumentu přidat, změnit a smazat jenom uživatelé s oprávněním. V opačném případě můžete heslo změnit jenom vy.


Spolupráce na sdíleném dokumentu

Můžete v reálném čase sledovat úpravy ostatních uživatelů, skrývat nebo zobrazovat aktivitu úprav a dělat další věci. 

Když chcete zobrazit dokumenty, které jsou sdílené:

 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte ve správci dokumentů na tlačítko Poslední . Vaše sdílené dokumenty se objeví ve spodní části obrazovky.
 • Na webu iCloud.com klikněte na bočním panelu správce dokumentů na Sdílené.

Při upravování sdíleného dokumentu můžete používat všechny funkce Pages, Numbers a Keynotu, až na pár výjimek.

Sledování, kdo s dokumentem pracuje

Jestli se chcete podívat, kdo se k dokumentu přidal, klepněte nebo klikněte na tlačítko Spolupracovat . Když se vedle něčího jména v seznamu zobrazuje tečka, znamená to, že tento uživatel má dokument otevřený. Jestli chcete s ostatními uživateli komunikovat, můžete přímo v Pages, Numbers a Keynotu používat funkci komentářů uspořádaných do vláken, která umožňuje vkládat komentáře a odpovídat na ně.

Sledování úprav ostatních

Úpravy dokumentu se zobrazují v reálném čase – uvidíte barevně odlišené kurzory, texty anebo vybrané objekty. Jestli se chcete podívat, na čem kdo zrovna pracuje, klepněte nebo klikněte na tlačítko Spolupracovat  a potom na tečku vedle jména příslušné osoby.

Skrytí nebo zobrazení aktivity spolupráce

Aktivitu spolupráce můžete kdykoli skrýt nebo zobrazit.

 • Na Macu zvolte Zobrazení > Skrýt aktivitu spolupráce. Nebo zvolte naopak Zobrazení > Zobrazit aktivitu spolupráce.
 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na tlačítko Více  a zapněte nebo vypněte volbu Aktivita spolupráce.
 • Na webu iCloud.com na Macu nebo PC klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit  a zvolte Skrýt aktivitu spolupráce nebo Zobrazit aktivitu spolupráce.

Úpravy, když jste offline

Na iPhonu, iPadu a Macu můžete sdílený dokument upravovat, jenom když je vaše zařízení připojené k internetu. Pokud připojení nejste nebo když se při spolupráci odpojíte, zobrazí aplikace upozornění s dotazem, jestli chcete pracovat na offline kopii dokumentu. 

Když se během spolupráce na webu iCloud.com odpojíte, vaše změny se ostatním nebudou zobrazovat, dokud se znova nepřipojíte k internetu.

Změna nastavení jazyka a oblasti

Dokument bude používat stejná nastavení jazyka a oblasti, jaká má vaše zařízení ve chvíli, kdy zvete ostatní ke spolupráci. Když pozvete ostatní ke spolupráci na vašem dokumentu, nemůžete používat vlastní formátování podle oblasti.

Pokud tato nastavení chcete změnit, vypněte spolupráci, proveďte požadované změny a znova dokument nasdílejte.


Ukončení sdílení dokumentu

Otevřete dokument, potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Spolupracovat  > Zastavit sdílení a nakonec klepněte nebo klikněte na OK.

Když zastavíte sdílení, dokument se všem účastníkům odebere z iCloud Drivu. Pokud budete dokument později znova sdílet, odkaz zůstane stejný. Když Volby sdílení nastavíte na „Jen pozvaní uživatelé“, budete potom muset účastníky pozvat znova.


Funkce, které spolupráci nepodporují

Pokud potřebujete používat některé z těchto funkcí, zastavte sdílení dokumentu, proveďte požadované změny a dokument znova sdílejte. Když zastavíte sdílení, dokument se všem účastníkům odebere z iCloud Drivu. Pokud jste dokument omezili na volbu „Jen pozvaní uživatelé“, budete potom muset všechny ostatní pozvat znova.

Při spolupráci s ostatními nejsou v současnosti dostupné tyto funkce:

Pages, Numbers a Keynote

 • Přidávání nebo úpravy mediálních souborů větších než 50 MB1
 • Zmenšení souboru (Soubor > Zmenšit soubor)2
 • Přetahování řádků a sloupců mezi oblastmi s textem a záhlavími v tabulkách
 • Vytváření, mazání nebo změna pořadí stylů
 • Úpravy softwarem Ruby v asijských jazycích
 • Změna jazyka dokumentu nebo používání vlastních formátů podle oblasti
 • Vytváření a úpravy vlastních formátů buněk

Pages

 • Úpravy nastavení zápatí
 • Vkládání, vyjímání, kopírování, odstraňování, duplikování, změny uspořádání nebo úpravy oddílů
 • Úpravy nastavení EndNote
 • Přidávání a úpravy vzorových objektů 
 • Vkládání dynamických polí s datem a časem
 • Převod dokumentů zpracování textu na dokumenty uspořádání stránek a opačně  
 • Úpravy nastavení číslování stránek 
 • Přidávání a úpravy vzorových stránek
 • Opětovné použití vzoru stránky

Numbers

 • Vytváření nebo úpravy formulářů na iPhonu nebo iPadu
 • Vkládání dynamických polí
 • Kopírování nebo vkládání stylů tabulek
 • Transponování tabulek

Keynote

 • Změny velikostí snímků 
 • Změny motivů 
 • Nahrávání prezentací nebo přehrávání dříve nahrané prezentace 
 • Přidávání nebo úpravy soundtracků 
 • Úpravy poznámek prezentujícího během přehrávání prezentace
 • Odstraňování soundtracků nebo stop
 • Odstraňování existujících nahrávek prezentací

Pages, Numbers a Keynote pro iCloud

Při spolupráci na iCloud.com nejsou zatím dostupné některé funkce:

 • Pokud je v dokumentu Pages zapnuté sledování změn, můžete dokument otevřít a vybírat v něm text, ale nemůžete ho upravovat.
 • Pokud v dokumentu Pages, Numbers nebo Keynote používáte svislý text, uvidíte na iCloud.com obrázek dokumentu, ale nebudete ho moct upravovat.
 • Úpravy objektů uvnitř skupin

Dokumenty se zapnutým sledováním změn nebo se svislým textem můžete pořád upravovat v Pages, Numbers a Keynotu na iPhonu, iPadu a Macu.

1 Na iCloud.com můžete přidávat jenom obrázky do velikosti 10 MB.

2 Sdílený dokument se zmenšit nedá, můžete ale zmenšit jeho kopii.


Co když spolupráce není dostupná

Pokud používáte Pages, Numbers nebo Keynote a spolupráce není dostupná, možná si tyto aplikace budete muset na iPhonu, iPadu nebo Macu aktualizovat. Zapněte si automatické aktualizace, aby vaše aplikace byly pořád aktuální. Pokud je vaše zařízení příliš staré, aby v něm šlo aplikace aktualizovat, můžete pořád spolupracovat online na iCloud.com z Macu nebo PC. 

Když někomu chcete poslat kopii dokumentu, nemusíte k tomu používat funkce spolupráce:

 • Na Macu stačí vybrat Sdílení > Poslat kopii. Pokud chcete přidat zkratku na panel nástrojů, klikněte pravým tlačítkem na panel nástrojů a zvolte Upravit panel nástrojů. Pak na panel nástrojů přetáhněte tlačítko Poslat kopii.  
 • Na iPhonu nebo iPadu klepněte na tlačítko Více  > Sdílet. 
 • Na iCloud.com klikněte na tlačítko Nástroje  > Poslat kopii.


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: