Vkládání matematických rovnic do dokumentů Pages, Numbers a Keynote

Pomocí příkazů LaTeXu nebo prvků MathML můžete do dokumentů Pages, Numbers a Keynote vkládat matematické výrazy a rovnice. 

Vkládání rovnic do dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote

  1. Klepnutím nebo kliknutím určete místo, do něhož chcete přidat rovnici. Můžete ji zadat do dokumentu, textového pole nebo tvaru. Poté pokračujte provedením kroků platných pro vaše zařízení: 
    • V zařízeních iPhone, iPad nebo iPod touch klepněte na tlačítko Vložit , pak na Média  a nakonec na Rovnice. 
    • Na Macu na řádku nabídek vyberte Vložit > Rovnice.
  2. Rovnici zadejte pomocí příkazů LaTeXu nebo prvků MathML.1 Na iPhonu a iPadu můžete použít i symboly zkratek nad klávesnicí. Až dopíšete, zobrazí se náhled rovnice.2
  3. Klikněte nebo klepněte na Vložit.3


Používání MathType

Pokud máte nainstalovánu aplikaci MathType 6.7d nebo novější, můžete k práci s dokumenty Pages, Numbers nebo Keynote pro Mac použít také editor MathType. Až budete poprvé vkládat rovnici, zvolte Použít MathType, případně tuto volbu zapněte v Předvolbách:

  1. Otevřete Pages, Numbers nebo Keynote.
  2. Vyberte [Název aplikace] > Předvolby.
  3. Zaškrtněte políčko Vkládat a upravovat rovnice pomocí MathType.


Další informace

Přečtěte si, které příkazy LaTeXu a prvky MathML můžete používat v Pages, Numbers a Keynotu.

1. Aby bylo vytváření rovnic snazší, má editor rovnic zapnutý matematický režim už ve výchozím nastavení. Příkazy matematického režimu se tak do rovnic vkládají automaticky.

2. Pokud je náhled prázdný nebo hlásí chybu, překontrolujte rovnici.

3. Pokud je rovnice na samostatném řádku, vycentruje se podle rovnítka. Chcete-li rovnici centrovat podle středu, přidejte před nebo za rovnici mezeru.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: