Vkládání matematických rovnic do dokumentů Pages, Numbers a Keynote

Pomocí příkazů LaTeXu nebo prvků MathML můžete do dokumentů Pages, Numbers a Keynote vkládat matematické výrazy a rovnice. 

Vkládání rovnic do dokumentů Pages, Numbers nebo Keynote

  1. Klepněte nebo klikněte na místo, kam chcete rovnici vložit, a postupujte podle pokynů pro vaše zařízení:
    • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte na Vložit , potom na Média  a nakonec na Rovnice .
    • Na Macu na řádku nabídek vyberte Vložit > Rovnice.
  2. Rovnici zadejte pomocí příkazů LaTeXu nebo prvků MathML.1 Na iPhonu a iPadu můžete použít i symboly zkratek nad klávesnicí. Až dopíšete, zobrazí se náhled rovnice.2
  3. Klikněte nebo klepněte na Vložit.3


Používání MathType

Pokud máte na Macu nainstalovaný MathType 6.7d nebo novější, můžete ho používat i v Pages, Numbers a Keynote pro Mac. Až budete poprvé vkládat rovnici, zvolte Použít MathType, případně tuto volbu zapněte v Předvolbách:

  1. Otevřete Pages, Numbers nebo Keynote.
  2. Vyberte [Název aplikace] > Předvolby.
  3. Zaškrtněte políčko Vkládat a upravovat rovnice pomocí MathType.


Další informace

Přečtěte si, které příkazy LaTeXu a prvky MathML můžete používat v Pages, Numbers a Keynotu.

1. Aby bylo vytváření rovnic snazší, má editor rovnic zapnutý matematický režim už ve výchozím nastavení. Příkazy matematického režimu se tak do rovnic vkládají automaticky.

2. Pokud je náhled prázdný nebo hlásí chybu, překontrolujte rovnici.

3. Pokud je rovnice na samostatném řádku, vycentruje se podle rovnítka. Chcete-li rovnici centrovat podle středu, přidejte před nebo za rovnici mezeru.

Datum zveřejnění: