Kreslení a anotování v Pages na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Na podporovaných zařízeních můžete Apple Pencilem nebo prstem přidávat do dokumentů kresby a anotace.

Přidání kresby

Do dokumentů v Pages můžete kreslit a přidávat ilustrace nebo grafy.

 1. Apple Pencilem začnete kreslit tak, že jím klepnete na stránku. Jestli chcete kreslit prstem nebo pokud máte zapnuté vybírání a posouvání Apple Pencilem, klepněte na tlačítko Přidat nové >  > tlačítko Kresba Kresba.
 2. Pokud ještě nemáte vespodu obrazovky vybranou volbu Kresba, klepněte na ni.
 3. Začněte kreslit:
  • Pokud pracujete s dokumentem typu „zpracování textu“ a nevidíte oranžové kreslicí pole, klepněte Apple Pencilem kamkoli na stránku a začněte kreslit do pole. Jestli kreslíte prstem, vytvořte kreslicí pole klepnutím na . Kreslicí pole zvětšíte nebo zmenšíte tažením za úchyty. Text bude kolem kreslicího pole obtékat.
  • V dokumentech typu „uspořádání stránek“ můžete kreslit kamkoli.
 4. Jestli chcete změnit kreslicí nástroj, klepněte na požadovaný nástroj ve spodní části obrazovky. Pomocí následujících nástrojů můžete vkládat různé efekty a funkce:
  • Jestli chcete nakreslit nový vyplněný tvar, klepněte na nástroj Výplň a začněte kreslit. Oblast vyplníte tak, že klepnete na nástroj Výplň a pak na oblast, kterou chcete vyplnit.
  • Pokud chcete něco vygumovat, klepněte na nástroj Guma a přejeďte přes kresbu.
  • Pokud chcete upravit části kresby, klepněte na nástroj Výběr a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte).
 5. Jestli chcete kreslit jinou barvou, klepněte na barevný kruh a vyberte barvu. Přejetím doleva můžete barvu dopodrobna upravit.
 6. Jestli chcete změnit velikost nebo neprůhlednost štětce, klepněte na nástroj dvakrát a potom klepněte na novou velikost. Případně přetažením posuvníku upravte neprůhlednost.
 7. Poslední akci zrušíte klepnutím na tlačítko Vrátit akci.
 8. Až skončíte, klepněte na Hotovo.

V kreslení Apple Pencilem můžete pokračovat jednoduše tak, že začnete kreslit přímo na stránku. Pokud nevíte, jaký režim jste používali naposledy, klepněte Apple Pencilem na stránku (nic se nenakreslí) a podívejte se, jaké tlačítko máte vybrané ve spodní části obrazovky.

Změna velikosti nebo přesunutí kresby

Přidané kresby můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost:

 • Kresbu zvětšíte nebo zmenšíte tak, že na ni klepnete a potom přetáhnete za úchyty jejího pole.
 • Kresbu přesunete tak, že na ni klepnete a potom ji přetáhnete.

Úprava části kresby

 1. Pokud je to třeba, klepněte na kresbu a pak v rozevírací nabídce klepněte na Upravit kresbu.
 2. Ve spodní části obrazovky klepněte na nástroj Výběr a potom klepněte na část kresby, kterou chcete upravit (anebo ji objeďte). Kolem výběru se zobrazí obrys.
 3. V rozevírací nabídce klepněte na požadovanou volbu:
  • Jestli chcete výběr zvětšit nebo zmenšit, klepněte na Změnit velikost a přetáhněte za úchyty pole kolem kresby.
  • Jestli chcete jednu kresbu rozdělit na dvě, klepněte v rozevírací nabídce na Rozdělit.
  • Výběr můžete taky zkopírovat, vložit, smazat nebo zduplikovat.

Přidání anotace

Do dokumentu můžete vkládat dynamické anotace. Anotace přidané ke konkrétnímu textu nebo objektu v dokumentu se během dalších úprav pohybují s tímto textem nebo objektem. Pokud ve skutečnosti chcete do dokumentu přidat ilustraci, vložte kresbu.

 1. Apple Pencilem přidáte anotaci tak, že jím klepnete kamkoli na stránku. Jestli chcete použít prst nebo pokud máte zapnuté vybírání a posouvání Apple Pencilem, klepněte na tlačítko Více > Dynamické anotace (beta).
 2. Pokud ještě nemáte vespodu obrazovky vybranou volbu Dynamické anotace, klepněte na ni.
 3. Přidejte anotace.
 4. Jestli chcete změnit nástroj nebo barvu nástroje, kterým anotujete, klepněte na nástroj nebo barvu ve spodní části obrazovky. 
 5. Anotaci vygumujete tak, že ve spodní části obrazovky klepnete na nástroj Guma a potom na anotaci klepnete. Jestli chcete smazat všechny anotace, klepněte v horní části obrazovky na Smazat vše.
 6. Nástroje zobrazíte nebo skryjete klepnutím na ikonu Anotace.
  Dokument Pages s dynamickými anotacemi
 7. Při používání Apple Pencilu můžete stránku posouvat tak, že po ní přejedete jedním prstem. Pokud anotujete prstem, přejeďte dvěma prsty.
 8. Až skončíte, klepněte na Hotovo.

Přidané anotace můžete mazat. Klepněte na anotaci a potom na Smazat. Když smažete text nebo objekt, ke kterému jste anotaci přidali, smaže se i anotace. 

Jestli chcete dynamické anotace jenom skrýt:

 • Na iPadu klepněte na tlačítko zobrazení a vypněte Dynamické anotace.
 • Na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na ikonu Více > Dynamické anotace (beta) > Skrýt dynamické anotace.

V anotování Apple Pencilem můžete pokračovat jednoduše tak, že začnete psát přímo na stránku. Pokud nevíte, jaký režim jste používali naposledy, klepněte Apple Pencilem na stránku a podívejte se, jaké tlačítko máte vybrané ve spodní části obrazovky.

Exportování dokumentu s dynamickými anotacemi

Když dokument se zapnutými dynamickými anotacemi vyexportujete do PDF, zobrazí se anotace i v PDF. V dokumentech vyexportovaných do formátů Word, RTF, EPUB nebo Pages '09 se dynamické anotace nezobrazují.

Práce s dynamickými anotacemi na Macu

Pokud pomocí iCloudu synchronizujete všechny dokumenty Pages mezi všemi svými zařízeními, budou se anotace zobrazovat v dokumentech na všech zařízeních. Na Macu můžete dynamické anotace mazat, zobrazovat a skrývat.

 • Anotaci smažete tak, že ji vyberete a stisknete klávesu Delete. 
 • Všechny anotace smažete volbou Úpravy > Odstranit dynamické anotace.
 • Všechny anotace zobrazíte nebo skryjete volbou Zobrazení > Zobrazit/skrýt dynamické anotace.

Vybírání a posouvání Apple Pencilem

Apple Pencilem můžete taky vybírat objekty nebo posouvat dokument. Jděte do Nastavení > Pages a zapněte volbu Vybírání a posouvání Apple Pencilem.

Pokud chcete přidat kresbu do dokumentu se zapnutým vybíráním a posouváním Apple Pencilem, klepněte na tlačítko Přidat nové >  > tlačítko Kresba Kresba.

Datum zveřejnění: