Vytváření EPUB knih v Pages

Můžete si vybrat z nejrůznějších předem navržených knižních šablon a vytvořit interaktivní knihu ve formátu EPUB, kterou je možné zobrazit v Knihách.

Výběr šablony

Pages obsahují dvě kategorie šablon, které jsou navrženy speciálně pro vytváření knih ve formátu EPUB.

Okno pro výběr šablony knihy v Pages

Šablonu vyberete takto:

 1. V zařízení proveďte následující kroky:
  • V Pages na Macu zvolte Soubor > Nový.
  • V Pages na iPhonu, iPadu nebo na webu iCloud.com klepněte nebo klikněte ve správci dokumentů na tlačítko Nový dokument 
 2. V nabídce šablon sjeďte dolů k šablonám nazvaným Knihy.
 3. Vyberte šablonu, která je pro váš obsah nejvhodnější:
  • Pokud se kniha bude skládat především z textu, vyberte šablonu orientovanou na výšku. Při exportování šablony orientované na výšku do EPUB knihy můžete nastavit, aby se text přeléval. Ve vyexportované EPUB knize se pak text bude přizpůsobovat různým velikostem a orientacím obrazovky. Z toho důvodu může kniha při otevření v Apple Books nebo jiné čtečce vypadat jinak než původní dokument.*
  • Pokud kniha obsahuje hodné obrázků nebo má text formátovaný do sloupců, vyberte šablonu Na šířku. Šablony na šířku se do formátu EPUB exportují s fixním uspořádáním. Uspořádání se zachová i po exportu do EPUB knihy. Nebude se měnit podle velikosti nebo orientace zařízení.

* Jestli chcete, aby se uspořádání EPUB knihy orientované na výšku shodovalo s uspořádáním dokumentu, vždycky ji můžete vyexportovat jako EPUB knihu s fixním uspořádáním.


Vytváření knih v Pages

Po výběru šablony můžete do dokumentu přidávat text, fotky, obrázkové galerie, videa, tvary, tabulky, grafy nebo třeba vlastnoruční kresby. Přímo na stránce v dokumentu můžete nahrát zvuk a potom si ho ve výsledné EPUB knize pouštět. Můžete také animovat kresby, které se přehrají ve výsledné EPUB knize. A jestli chcete, aby vaše kniha měla obsah, přidejte ho v Pages pomocí zobrazení obsahu.

U šablon orientovaných na výšku se při přidávání obsahu podle potřeby automaticky přidávají nové stránky. Text automaticky přetéká z jedné stránky na druhou. U šablony Na šířku musíte nové stránky přidávat ručně.

Můžete také oddíl zkopírovat z jednoho dokumentu typu „zpracování textu“ do druhého, případně zkopírovat dokument tvořený jedinou stránkou do druhého. Přečtěte si, jak kopírovat a vkládat stránky na iPadu, iPhonu nebo Macu.

Pokud chcete, aby text v šabloně Na šířku přecházel z jedné stránky na druhou, můžete v dokumentu použít propojená textová pole.

Ruční přidání stránek do šablony Na šířku

Na Macu se stránky do šablony na šířku přidávají volbou Vložit > Stránka.

Na iPadu se stránky do šablony na šířku přidávají následovně:

 1. Klepněte na tlačítko Volby vzhledu  a zapněte Miniatury stránek.
 2. Klepněte na miniaturu stránky, za kterou má nová stránka následovat.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat stránku  pod miniaturami stránek a pak klepněte na jednu z možností.

Na iPhonu se stránky do šablony na šířku přidávají následovně:

 1. Dole na obrazovce klepněte na čísla stránek.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat stránku nahoře na obrazovce Miniatury stránek.
 3. Klepněte na jednu z možností a pak na Vybrat. 


Export dokumentu jako EPUB

Chcete-li z dokumentu vytvořit knihu EPUB, exportujte dokument jako EPUB. Když exportujete dokument jako EPUB, Pages automaticky zpracuje obrázky, aby se zajistilo, že kniha odpovídá standardním požadavkům specifikace EPUB.

Jakmile EPUB knihu vytvoříte, můžete ji zobrazit a sdílet.

Pages na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Na iPhonu klepněte na tlačítko Více . Na iPadu klepněte na název dokumentu nebo na tlačítko Více (záleží na tom, co na panelu nástrojů vidíte).
 3. Klepněte na Export.
 4. Klepněte na EPUB.
 5. Klepněte na Exportovat a pak vyberte možnost:
  • Knihu otevřete v aplikaci Knihy na zařízení tak, že zvolíte Zkopírovat do Knih.
  • Pokud knihu chcete sdílet, klepněte na vhodnou aplikaci – například Mail nebo Zprávy.

Pages pro Mac

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do > EPUB.
 3. Klikněte na Další.
 4. Vyberte umístění, kam se kniha má uložit, a klikněte na Exportovat.
 5. Pokud knihu chcete otevřít v aplikaci Knihy na Macu, dvakrát klikněte na soubor s knihou.
 6. Pokud chcete knihu sdílet, vyberte soubor ve Finderu, klikněte na tlačítko Sdílet  a vyberte způsob sdílení knihy.

Pages pro iCloud

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Klikněte na tlačítko Nástroje  a zvolte Stáhnout kopii.
 3. Zobrazí se okno, ve kterém klikněte na EPUB.
 4. Klikněte na Stáhnout.
 5. Pokud knihu chcete otevřít v aplikaci Knihy na Macu, dvakrát klikněte na soubor s knihou.
 6. Knihu můžete také sdílet s ostatními v Pages pro iCloud:
  • Klikněte na tlačítko Nástroje  a zvolte Poslat kopii.
  • Zobrazí se okno, ve kterém klikněte na EPUB.
  • Vyberte možnosti exportu a klikněte na Další.
  • Klikněte na E-mail.


Publikování do Apple Books

Knihu můžete na iPadu, iPhonu, Macu nebo online na iCloud.com publikovat z Pages přímo do Knihkupectví v Apple Books.


Datum zveřejnění: