Vytváření EPUB knih v Pages

Můžete si vybrat z nejrůznějších předem navržených knižních šablon a vytvořit interaktivní knihu ve formátu EPUB, kterou je možné zobrazit v Knihách.

Výběr šablony

Pages obsahují dvě kategorie šablon, které jsou navrženy speciálně pro vytváření knih ve formátu EPUB. Šablonu vyberete takto:

Okno pro výběr šablony knihy v Pages

 1. V Pages na Macu zvolte Soubor > Nový.
  V Pages na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo na webu iCloud.com klepněte nebo klikněte ve správci dokumentů na tlačítko Nový dokument .
 2. V nabídce šablon sjeďte dolů k šablonám nazvaným Knihy.
 3. Vyberte šablonu, která je pro váš obsah nejvhodnější:
  • Pokud se kniha bude skládat především z textu, vyberte šablonu orientovanou na výšku. Při exportování šablony orientované na výšku do EPUB knihy můžete nastavit, aby se text přeléval. Ve vyexportované EPUB knize se pak text bude přizpůsobovat různým velikostem a orientacím obrazovky. Z toho důvodu může kniha při otevření v Apple Books nebo jiné čtečce vypadat jinak než původní dokument.*
  • Pokud vaše kniha obsahuje hodné obrázků nebo má text formátovaný do sloupců, vyberte šablonu orientovanou na šířku. Šablony na šířku se do formátu EPUB exportují s fixním uspořádáním. Uspořádání se zachová i po exportu do EPUB knihy. Nebude se měnit podle velikosti nebo orientace zařízení.

* Jestli chcete, aby se uspořádání EPUB knihy orientované na výšku shodovalo s uspořádáním dokumentu, vždycky ji můžete vyexportovat jako EPUB knihu s fixním uspořádáním.


Vytváření knih v Pages

Po výběru šablony můžete do dokumentu přidávat text, fotky, obrázkové galerie, videa, tvary, tabulky, grafy nebo třeba vlastnoruční kresby. Přímo na stránce v dokumentu můžete nahrát zvuk a potom si ho ve výsledné EPUB knize pouštět. Taky můžete animovat kresby, které se pak v EPUB knize přehrají. A jestli chcete, aby vaše kniha měla obsah, přidejte ho v Pages pomocí zobrazení obsahu.

U šablon orientovaných na výšku se při přidávání obsahu podle potřeby automaticky přidávají nové stránky. Text automaticky přetéká z jedné stránky na druhou.  U šablon orientovaných na šířku musíte nové stránky přidávat ručně.

Můžete také oddíl zkopírovat z jednoho dokumentu typu „zpracování textu“ do druhého, případně zkopírovat dokument tvořený jedinou stránkou do druhého. Přečtěte si, jak kopírovat a vkládat stránky na iPadu, iPhonu nebo Macu.

Pokud chcete, aby text v šabloně na šířku přetékal z jedné stránky na druhou, můžete použít propojená textová pole.

Ruční přidávání stránekdo šablony orientované na šířku

Na Macu se stránky do šablony na šířku přidávají volbou Vložit > Stránka.

Postup přidání stránek do šablony Na šířku na iPadu:

 1. Klepněte na tlačítko Volby vzhledu  a zapněte Miniatury stránek.
 2. Klepněte na miniaturu stránky, za kterou má nová stránka následovat.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat stránku  pod miniaturami stránek a pak klepněte na jednu z možností.

Do šablony na šířku můžete stránky přidat i na iPhonu nebo iPodu touch:

 1. Dole na obrazovce klepněte na čísla stránek.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat stránku nahoře na obrazovce Miniatury stránek.
 3. Klepněte na jednu z možností a pak na Vybrat. 


Prohlížení a sdílení knihy

EPUB knihu můžete otevřít a sdílet v Pages na iPhonu, iPadu, Macu nebo online na iCloud.com.

Pages na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Klepněte na tlačítko Více .
 3. Klepněte na Export.
 4. Klepněte na EPUB.
 5. Klepněte na Export.
 6. Knihu otevřete v aplikaci Knihy na zařízení tak, že zvolíte Zkopírovat do: Knihy. Pokud knihu chcete sdílet, klepněte na vhodnou aplikaci – například Mail nebo Zprávy.

Pages pro Mac

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do > EPUB.
 3. Klikněte na Další.
 4. Vyberte umístění, kam se kniha má uložit, a klikněte na Exportovat.
 5. Pokud knihu chcete otevřít v aplikaci Knihy na Macu, dvakrát klikněte na soubor s knihou. Pokud chcete knihu sdílet, vyberte soubor ve Finderu, klikněte na tlačítko Sdílet  a vyberte způsob sdílení.

Pages pro iCloud

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Klikněte na tlačítko Nástroje  a zvolte Stáhnout kopii.
 3. Zobrazí se okno, ve kterém klikněte na EPUB.
 4. Klikněte na Stáhnout.
 5. Pokud knihu chcete otevřít v aplikaci Knihy na Macu, dvakrát klikněte na soubor s knihou. Pokud chcete knihu z Macu sdílet, vyberte soubor ve Finderu, klikněte na ikonu sdílení a vyberte způsob sdílení.


Publikování do Apple Books

Knihu můžete na iPadu, iPhonu, Macu nebo online na iCloud.com publikovat z Pages přímo do Knihkupectví v Apple Books.


Datum zveřejnění: