Vytváření knih v Pages

Na Macu, iOS zařízeních i online na webu iCloud.com máte na výběr z mnoha předpřipravených knižních šablon určených k vytváření interaktivních EPUB knih, které se pak dají prohlížet v iBooks.

Výběr šablony

Pages obsahují dvě kategorie šablon, které jsou navržené speciálně pro vytváření knih ve formátu EPUB. Šablonu vyberete takto:

 1. V Pages na Macu zvolte Soubor > Nový. V Pages na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo na webu iCloud.com klepněte ve správci dokumentů na tlačítko Nový dokument
 2. V nabídce šablon přejděte dolů na šablony s označením Knihy.
 3. Vyberte šablonu, která je pro váš obsah nejvhodnější:
  • Pokud se kniha bude skládat především z textu, vyberte šablonu orientovanou na výšku. Při exportování šablony orientované na výšku do EPUB knihy můžete nastavit, aby se text přeléval. Ve vyexportované EPUB knize se pak text bude přizpůsobovat různým velikostem a orientacím obrazovky. Z toho důvodu může kniha při otevření v iBooks nebo jiné čtečce vypadat jinak než původní dokument1.
  • Pokud vaše kniha obsahuje spoustu obrázků nebo má obsah formátovaný do sloupců, vyberte šablonu orientovanou na šířku. Šablony na šířku se do formátu EPUB exportují s fixním uspořádáním. Uspořádání se zachová i po exportu do EPUB knihy a nebude se měnit podle velikosti nebo orientace obrazovky.

1 Pokud budete chtít, aby se uspořádání EPUB knihy orientované na výšku shodovalo s uspořádáním dokumentu, vždycky ji můžete vyexportovat jako EPUB knihu s fixním uspořádáním.

Přidávání obsahu do dokumentu Pages

Po výběru šablony můžete do dokumentu přidávat text, fotky, obrázkové galerie, videa, tvary, tabulky, grafy nebo třeba vlastnoruční kresby. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete dokonce nahrávat zvuk přímo do dokumentu.

U šablon orientovaných na výšku se při přidávání obsahu podle potřeby automaticky přidávají nové stránky. Text automaticky přetéká z jedné stránky na druhou. 

U šablon orientovaných na šířku musíte nové stránky přidávat ručně2.

2 Pokud chcete, aby text v šabloně na šířku přetékal z jedné stránky na druhou, můžete použít propojená textová pole.

Ruční přidávání stránek

Na Macu se stránky do šablony na šířku přidávají volbou Přidat > Stránka.

Na iPadu se stránky do šablony na šířku přidávají klepnutím na v levém sloupci a volbou stránky. 

Na iPhonu nebo iPodu touch se stránky do šablony na šířku přidávají následovně:

 1. Klepněte na čísla stránek dole na obrazovce.
 2. Stiskněte a podržte miniaturu stránky, za kterou chcete novou stránku přidat, a pak dole na obrazovce klepněte na Přidat stránku. Pokud šablona nabízí víc vzorových stránek, zvolte tu, kterou chcete. Jinak se automaticky přidá prázdná stránka.
 3. Zobrazení miniatur stránek zavřete klepnutím na úchyt nad miniaturami.

Prohlížení a sdílení knihy

Pages pro iOS

 1. Otevřete dokument v Pages pro iOS.
 2. Klepněte na .
 3. Klepněte na Export.
 4. Klepněte na EPUB.
 5. Klepněte na Odeslat.
 6. Pokud knihu chcete otevřít v iBooks, zvolte Zkopírovat do iBooks. Pokud knihu chcete sdílet, klepněte na vhodnou aplikaci – například Mail nebo Zprávy.


Pages pro Mac

 1. Otevřete dokument v Pages pro Mac.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do > EPUB.
 3. Klikněte na Další.
 4. Vyberte umístění, kam se kniha má uložit, a klikněte na Exportovat.
 5. Pokud knihu chcete otevřít v iBooks, dvakrát klikněte na soubor knihy. Pokud knihu chcete sdílet, vyberte soubor ve Finderu, klikněte na  a vyberte způsob sdílení.


Pages pro iCloud

 1. Otevřete dokument v Pages pro iCloud.
 2. Klikněte na a zvolte Stáhnout kopii.
 3. V zobrazeném okně klikněte na EPUB.
 4. Klikněte na Stáhnout.
 5. Pokud knihu chcete otevřít v iBooks na Macu, dvakrát klikněte na soubor knihy. Pokud chcete knihu z Macu sdílet, vyberte soubor ve Finderu, klikněte na ikonu sdílení a vyberte způsob sdílení.

Datum zveřejnění: