Používání pokročilých možností tvorby knih v Pages

Přečtěte si, jak pomocí pokročilých možností Pages vytvářet nebo upravovat digitální knihy ve formátu EPUB.

EPUB je otevřený standardizovaný formát elektronických knih (e-knih) vytvořený organizací International Digital Publishing Forum. Dokumenty můžete z Pages exportovat do formátu EPUB, aby se daly číst v aplikaci Knihy na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu nebo ve čtečkách EPUB knih od jiných výrobců. Tento článek podrobně popisuje, jak v Pages vytvářet knihy.

Pokud chcete knihu vytvořit rychle a bez práce s formátováním, můžete využít předem navržené šablony knih v Pages.


Výběr formátu

Knihu můžete vytvořit z kterékoli šablony Pages, ale taky můžete použít šablony určené konkrétně pro tvorbu knih. Šablony orientované na výšku jsou určené pro dokumenty typu „zpracování textu“ a dají se exportovat jako EPUB knihy s přeléváním textu i jako knihy s fixním uspořádáním. Šablony orientované na šířku jsou určené pro dokumenty typu „uspořádání stránek“ a dají se exportovat jenom jako EPUB knihy s fixním uspořádáním.

Přelévání textu nebo fixní uspořádání zvolte podle toho, jak má obsah knihy vypadat.

 • Přelévání textu: Pokud chcete, aby se obsah přizpůsoboval různým zařízením a orientacím, zvolte Přelévání textu. V EPUB knihách s přeléváním textu se velikost textu a stránkování mění podle čtečky. Přelévání textu je nejlepší volba pro dokumenty obsahující hlavně text.
 • Fixní uspořádání: Pokud chcete, aby rozvržení všech stránek v dokumentu zůstalo zachováno bez ohledu na zařízení nebo orientaci, zvolte Fixní uspořádání. V EPUB knihách s fixním uspořádáním může čtenář přibližovat a oddalovat zobrazení, ale text a umístění obsahu zůstanou pevné a neměnné. Fixní uspořádání je nejlepší pro dokumenty s hodně obrázky nebo vícesloupcovou sazbou.

Prvky, které při exportu do EPUB nejsou podporované nebo se mění

Při exportu do EPUB dojde v dokumentu Pages k odebrání nebo ke změně následujících prvků, a to nezávisle na zvoleném uspořádání:

 • Dynamická pole
 • Poznámky pod čarou se převedou na vysvětlivky*
 • Komentáře
 • Některé obrazové efekty (např. stíny)
 • Obrázky větší než 4 megapixely se zmenší na 4 megapixely

* Když exportujete do EPUB dokument ve fixním uspořádání, poznámky pod čarou se nezachovají.

Možnosti dostupné jenom ve fixním uspořádání

Tyto prvky dokumentů Pages se exportují jenom do EPUB knih s fixním uspořádáním. Dokumenty s těmito prvky sice můžete vyexportovat i do uspořádání s přeléváním textu, ale tyto prvky se ve výsledné EPUB knize nezobrazí.

 • Záhlaví a zápatí
 • Víc sloupců
 • Velikost stránky
 • Orientace stránky
 • Pole s číslem stránky a počtem stránek
 • Řádkování
 • Dělení slov
 • Vybíratelný text uvnitř tvarů
 • Překrývající se text a objekty (např. text překrývající obrázek nebo tvar)
 • Objekty uspořádání oddílu
 • Obtékání textu kolem objektů
 • Plovoucí objekty se exportují jako plovoucí (nevkládají se do textu jako u dokumentů EPUB s přeléváním textu)
 • Zarážky tabulátorů
 • Stíny a odrazy
 • Propojené textové rámečky
 • Výplně textu přechodem, výplně textu obrázkem nebo různobarevné textové obrysy se převedou na obrázky.


Příprava dokumentu

Dokumenty typu „uspořádání stránek“ můžete z Pages exportovat do fixního uspořádání, zatímco dokumenty typu „zpracování textu“ můžete exportovat do fixního uspořádání i do uspořádání s přeléváním textu. Když chcete dokument vyexportovat jako EPUB s přeléváním textu, nejlepších výsledků dosáhnete s dokumentem typu „uspořádání textu“ a obrázky vloženými do textu.

Text v EPUB knihách s přeléváním textu

Když knihu vyexportujete do formátu s přeléváním textu, v aplikaci Knihy a jiných čtečkách se pak text může zobrazovat jinak:

 • Čtenáři si při čtení knihy v aplikaci Knihy můžou velikost textu nastavit podle svého.
 • Velikost textu určená v dokumentu Pages se ve výsledné knize převede na malé, střední nebo velké písmo. Text, který má v Pages podobnou velikost, tak může mít v EPUB knize velikost stejnou.
 • Barvy textu v knize se nemusí přesně shodovat s barvami v původním dokumentu Pages.
 • Stránky v knihách používajících svislý text se převedou na text psaný zprava doleva.
 • Výplně textu přechodem, výplně textu obrázkem nebo různobarevné textové obrysy se převedou na plné barvy.

Vytvoření přehledu obsahu

Při exportu do EPUB se na základě položek uvedených v zobrazení přehledu obsahu v Pages automaticky vygeneruje přehled obsahu. Dokument Pages, který nemá v zobrazení přehledu obsahu žádné položky, se převede na knihu EPUB bez přehledu obsahu.

V EPUB knize v aplikaci Knihy pak přehled obsahu zobrazíte tak, že vyberete Zobrazit > Přehled obsahu (na Macu) nebo klepnete na tlačítko Přehled obsahu (na iPhonu nebo iPadu).

Kapitoly v EPUB knihách s přeléváním textu

V EPUB knihách s přeléváním textu se konce kapitol určují podle hierarchie stylů, které jsou použité ve zobrazení přehledu obsahu v Pages. Zobrazení přehledu obsahu můžete nastavit tak, aby se před název kapitoly v EPUB knize vložil konec kapitoly:

 1. V Pages vyberte název kapitoly.
 2. Použijte na něj některý z nadpisových stylů jako Název, Záhlaví, Nadpis 2, Nadpis 3 nebo Červený nadpis.
 3. Otevřete zobrazení přehledu obsahu, vyberte použitý styl, klikněte nebo klepněte na Upravit a odeberte veškeré odsazení. 

Při každém použití tohoto stylu se z textu, který po něm následuje, stane v EPUB knize nová kapitola. V EPUB knize s přeléváním textu se mezi kapitoly vloží konec stránky.

Používání objektů v EPUB knihách s přeléváním textu

Pro vytváření EPUB knih s přeléváním textu je nejlepší, když všechny obrázky, tvary a podobné objekty v dokumentu převedete na objekty vložené v textu.

 1. Vyberte nebo vložte objekt.
 2. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Formát .
 3. Klikněte nebo klepněte na Rozložení.
 4. Vyberte V textu.
 5. V nabídce Obtékání textu vyberte Vložený v textu.

Přidání obálky knihy

Při exportu knihy můžete vybrat, jaký typ obálky má kniha mít. Obálka se bude zobrazovat v Knihovně v aplikaci Knihy nebo jako ikona na počítači.

Pomocí volby Vybrat obrázek můžete přidat obrázek obálky z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC. Obrázek obálky může být ve formátu PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF nebo GIF, ale musí být menší než 4 megapixely.

Pokud vyberete volbu Kniha bez obalu, bude se u knihy v Knihovně aplikace Knihy zobrazovat obecná ikona.


Export do formátu EPUB

Pages pro Mac, Pages na iPhonu nebo iPadu nebo online na webu iCloud.com můžete dokument exportovat do formátu EPUB. Pokud jste v dokumentu, který chcete exportovat, sledovali změny, přijměte nebo zamítněte všechny změny a před exportem zastavte sledování změn. Pokud to neuděláte, všechny změny budou automaticky přijaty. 

Export z Pages pro Mac

 1. Otevřete dokument v Pages pro Mac.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do > EPUB.
 3. Vyplňte pole Název a Autor.
 4. Vyberte, jaký má mít EPUB kniha typ obálky. Přečtěte si víc o obálkách.
 5. Vyberte styl uspořádání, který chcete použít. Přečtěte si, jak zvolit to nejlepší uspořádání pro váš projekt. Dokumenty typu „uspořádání stránek“ se automaticky exportují jako knihy s fixním uspořádáním.
 6. (Volitelně) V části Pokročilé volby vyberte primární kategorii a jazyk knihy. U knihy s fixním uspořádáním zvolte zobrazení knihy jako jednostránkové nebo dvoustránkové.
 7. Jestli chcete, aby výsledná EPUB kniha používala písma, která jste v dokumentu nastavili, zvolte Vložit písma. Když volbu Vložit písma zrušíte, místo vašeho písma se automaticky použije písmo, které má čtenář nastavené v aplikaci jako výchozí. V Pages je možné vkládat písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 8. Klikněte na Další.
 9. Zadejte název souboru EPUB a klikněte na Exportovat.
 10. EPUB knihu otevřete v aplikaci Knihy tak, že dvakrát kliknete na vyexportovaný soubor.

Export pomocí Pages na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete dokument v Pages.
 2. Klepněte na tlačítko Více .
 3. Klepněte na Export.
 4. Vyberte EPUB.
 5. Vyplňte pole Název a Autor.
 6. Vyberte, jaký má mít EPUB kniha typ obálky. Přečtěte si víc o obálkách
 7. Klepněte na styl uspořádání, který chcete použít. Přečtěte si, jak zvolit nejvhodnější uspořádání pro váš projekt. Dokumenty typu „uspořádání stránek“ se automaticky exportují jako knihy s fixním uspořádáním.
 8. (Volitelně) Klepněte na Pokročilé a vyberte pro knihu kategorii a jazyk. U knihy s fixním uspořádáním zvolte zobrazení knihy jako jednostránkové nebo dvoustránkové.
 9. Jestli chcete, aby výsledná EPUB kniha používala písma, která jste v dokumentu nastavili, zvolte Vložit písma. Když volbu Vložit písma zrušíte, místo vašeho písma se automaticky použije písmo, které má čtenář nastavené v aplikaci jako výchozí. V Pages je možné vkládat písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 10. Pokud váš dokument obsahuje videa a chcete knihu nabízet v Apple Books, zapněte volbu Kompatibilita s Apple Books, aby se nekompatibilní videa převedla na obrázky. Nekompatibilní zvukové soubory se odeberou.
 11. Klepněte na Zpět.
 12. Klepnutím na Export můžete EPUB knihu sdílet.
 13. Vyexportovanou EPUB knihu otevřete v aplikaci Knihy tak, že zvolíte Zkopírovat do: Knihy.

Export z Pages pro iCloud

 1. Otevřete dokument v Pages pro iCloud.
 2. Klikněte na tlačítko Nástroje  a zvolte Stáhnout kopii.
 3. Zobrazí se okno stahování. V něm klikněte na EPUB.
 4. Vyplňte pole Název a Autor.
 5. Vyberte, jaký má mít EPUB kniha typ obálky. Přečtěte si víc o obálkách.
 6. Zvolte styl uspořádání. Přečtěte si, jak zvolit nejvhodnější uspořádání pro váš projekt. Dokumenty typu „uspořádání stránek“ musíte exportovat jako knihy s fixním uspořádáním.
 7. (Volitelně) V části Pokročilé vyberte pro knihu kategorii a jazyk. U knihy s fixním uspořádáním zvolte zobrazení knihy jako jednostránkové nebo dvoustránkové.
 8. Klikněte na Stáhnout.


Publikování knihy

Knihu můžete do Apple Books publikovat přímo z Pages na iPadu, iPhonu, Macu i online na webu iCloud.com.


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: