Používání pokročilých možností tvorby knih v Pages

Přečtěte si, jak pomocí pokročilých možností Pages vytvářet pěkné elektronické knihy ve formátu EPUB.

EPUB je otevřený standardizovaný formát elektronických knih (e-knih) vytvořený organizací International Digital Publishing Forum. Dokumenty můžete z Pages exportovat do formátu EPUB, aby se daly číst v aplikaci Knihy na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu nebo ve čtečkách EPUB knih od jiných výrobců. Tento článek podrobně popisuje, jak v Pages vytvářet knihy.

Pokud chcete knihu vytvořit rychle a bez práce s formátováním, můžete využít předem navržené šablony knih v Pages.

Výběr formátu

Knihu můžete vytvořit z kterékoli šablony Pages, ale taky můžete použít šablony určené konkrétně pro tvorbu knih. Šablony orientované na výšku jsou určené pro dokumenty typu „zpracování textu“ a dají se exportovat jako EPUB knihy s přeléváním textu i jako knihy s fixním uspořádáním. Šablony orientované na šířku jsou určené pro dokumenty typu „uspořádání stránek“ a dají se exportovat jenom jako EPUB knihy s fixním uspořádáním.

Přelévání textu nebo fixní uspořádání zvolte podle toho, jak má obsah knihy vypadat.

 • Přelévání textu: Pokud chcete, aby se obsah přizpůsoboval různým zařízením a orientacím, zvolte Přelévání textu. V EPUB knihách s přeléváním textu se velikost textu a stránkování mění podle čtečky. Přelévání textu je nejlepší volba pro dokumenty obsahující hlavně text.
 • Fixní uspořádání: Pokud chcete, aby rozvržení všech stránek v dokumentu zůstalo zachováno bez ohledu na zařízení nebo orientaci, zvolte Fixní uspořádání. V EPUB knihách s fixním uspořádáním může čtenář přibližovat a oddalovat zobrazení, ale text a umístění obsahu zůstanou pevné a neměnné. Fixní uspořádání je nejlepší pro dokumenty s mnoha obrázky nebo složitou či vícesloupcovou sazbou.

Prvky, které při exportu do EPUB nejsou podporované nebo se mění

Při exportu do EPUB se z dokumentu Pages odeberou nebo se nějak změní následující prvky, a to nezávisle na zvoleném uspořádání:

 • Dynamická pole
 • Poznámky pod čarou se převedou na vysvětlivky1
 • Komentáře
 • Některé obrazové efekty (např. stíny)
 • Obrázky větší než 4 megapixely se zmenší na 4 megapixely

1 Když exportujete do EPUB dokument ve fixním uspořádání, poznámky pod čarou se nezachovají.

Možnosti dostupné jenom ve fixním uspořádání

Tyto prvky dokumentů Pages se exportují jenom do EPUB knih s fixním uspořádáním. Dokumenty s těmito prvky sice můžete vyexportovat i do uspořádání s přeléváním textu, ale tyto prvky se ve výsledné EPUB knize nezobrazí.

 • Záhlaví a zápatí
 • Víc sloupců
 • Velikost stránky
 • Orientace stránky
 • Pole s číslem stránky a počtem stránek
 • Řádkování
 • Dělení slov
 • Vybíratelný text uvnitř tvarů
 • Překrývající se text a objekty (např. text překrývající obrázek nebo tvar)
 • Vzorové objekty
 • Obtékání textu kolem objektů
 • Plovoucí objekty se exportují jako plovoucí (nevkládají se do textu jako u dokumentů EPUB s přeléváním textu)
 • Zarážky tabulátorů
 • Stíny a odrazy
 • Propojené textové rámečky

Příprava dokumentu

Dokumenty typu „uspořádání stránek“ můžete z Pages exportovat do fixního uspořádání, zatímco dokumenty typu „ zpracování textu“ můžete exportovat do fixního uspořádání i do uspořádání s přeléváním textu.2 Do knihy vytvořené z dokumentu typu „zpracování textu“ můžete vložit obsah. Pokud jste obsah nevložili přímo do dokumentu, vygeneruje se automaticky na základě použitých stylů odstavců. Dokument ve fixním uspořádání bez obsahu se vyexportuje bez obsahu.

2 Chcete-li dokument exportovat jako EPUB s přeléváním textu, nejlepších výsledků dosáhnete s obrázky vloženými do textu.

Textu v EPUB knihách s přeléváním textu

Když knihu vyexportujete do formátu s přeléváním textu, v aplikaci Knihy a jiných čtečkách se pak text může zobrazovat jinak:

 • Čtenáři si při čtení knihy v aplikaci Knihy můžou velikost textu nastavit podle svého.
 • Velikost textu určená v dokumentu Pages se ve výsledné knize převede na malé, střední nebo velké písmo. Text, který má v Pages podobnou velikost, tak může mít v EPUB knize velikost stejnou.
 • Barvy textu v knize se nemusí přesně shodovat s barvami v původním dokumentu Pages.

Vytvoření obsahu

Pokud jste do dokumentu Pages před vyexportováním jako EPUB nevložili obsah, vytvoří se automaticky na základě použitých stylů odstavců. V aplikaci Knihy zobrazíte tento obsah tak, že vyberete Zobrazení > Zobrazit obsah (na Macu) nebo klepnete na ikonu obsahu (na iPhonu, iPadu a iPodu touch).

V Pages pro Mac si taky můžete vytvořit vlastní obsah.3

 1. V nabídce Vložit vyberte Obsah > Dokument. Každá položka, která se má objevit v obsahu, musí mít přiřazený příslušný styl odstavce.
 2. Vyberte obsah a otevřete panel Inspektor formátu. 
 3. Na panelu Obsah vyberte všechny styly odstavců, které chcete do obsahu zahrnout. 
 4. Jednotlivé položky obsahu můžete přidávat a odebírat výběrem nebo zrušením výběru odstavců na panelu Obsah. 

3 Obsah se nedá přidat ani upravit v Pages pro iOS nebo Pages pro iCloud. Pokud chcete určit, na základě kterých stylů se má obsah vytvořit, otevřete dokument v Pages pro Mac a postupujte podle pokynů pro vytvoření vlastního obsahu v Pages pro Mac.

Kapitoly v EPUB knihách s přeléváním textu

Pages automaticky vytvoří rozdělení na kapitoly na základě stylů odstavců. Nejdřív vyberte název první kapitoly knihy. Pak na něj použijte některý z nadpisových stylů jako Název, Záhlaví, Nadpis 2, Nadpis 3 nebo Červený nadpis. Při každém použití tohoto stylu se z textu, který po něm následuje, stane v EPUB knize nová kapitola. V EPUB knize s přeléváním textu se mezi kapitoly vloží zalomení stránky.

Používání objektů v EPUB knihách s přeléváním textu

Pro vytváření EPUB knih s přeléváním textu je nejlepší, když všechny obrázky, tvary a podobné objekty v dokumentu převedete na objekty vložené v textu.

 1. Vyberte nebo vložte objekt.
 2. Klikněte nebo klepněte na tlačítko inspektora formátu.
 3. Klikněte nebo klepněte na Rozložení.
 4. Vyberte V textu.
 5. V nabídce Obtékání textu vyberte Vložený v textu.

Přidání obálky knihy

Při exportu knihy můžete vybrat, jaký typ obálky má kniha mít. Obálka se bude zobrazovat v Knihovně v aplikaci Knihy nebo jako ikona na počítači.

Pomocí volby Vyberte obrázek můžete přidat obrázek obálky z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC. Obrázek obálky může být ve formátu PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF nebo GIF, ale musí být menší než 4 megapixely.

Pokud vyberete volbu Kniha bez obalu, bude se u knihy v Knihovně aplikace Knihy zobrazovat obecná ikona.

Export do formátu EPUB

Pages pro Mac, Pages pro iOS nebo online na webu iCloud.com můžete dokument exportovat do formátu EPUB.

Export z Pages pro Mac

 1. Otevřete dokument v Pages pro Mac.3
 2. Vyberte Soubor > Exportovat do > EPUB.
 3. Vyplňte pole Název a Autor.
 4. Vyberte, jaký má mít EPUB kniha typ obálky. Přečtěte si víc o obálkách.
 5. Vyberte styl uspořádání, který chcete použít. Přečtěte si, jak zvolit to nejlepší rozvržení pro váš projekt. Dokumenty typu „uspořádání stránek“ se automaticky exportují jako knihy s fixním uspořádáním.
 6. (Volitelně) V části Pokročilé volby vyberte primární kategorii a jazyk knihy.
 7. Jestli chcete, aby výsledná EPUB kniha používala písma, která jste v dokumentu nastavili, zvolte Vložit písma. Když volbu Vložit písma zrušíte, místo vašeho písma se automaticky použije písmo, které má čtenář nastavené v aplikaci jako výchozí. Pages umí vkládat písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 8. Klikněte na Další.
 9. Zadejte název souboru EPUB a klikněte na Exportovat.
 10. EPUB knihu otevřete v aplikaci Knihy tak, že dvakrát kliknete na vyexportovaný soubor.

3 Pokud jste v dokumentu, který chcete exportovat, měli zapnuté sledování změn, ještě před exportem všechny změny přijměte nebo zamítněte a vypněte sledování změn. Pokud to neuděláte, všechny změny se automaticky přijmou. 

Export z Pages pro iOS

 1. Otevřete dokument v Pages pro iOS.4
 2. Klepněte na ikonu Další.
 3. Klepněte na Export.
 4. Vyberte EPUB.
 5. Vyplňte pole Název a Autor.
 6. Vyberte, jaký má mít EPUB kniha typ obálky. Přečtěte si víc o obálkách
 7. Klepněte na styl uspořádání, který chcete použít. Přečtěte si, jak zvolit nejvhodnější rozvržení pro váš projekt. Dokumenty typu „uspořádání stránek“ se automaticky exportují jako knihy s fixním uspořádáním.
 8. (Volitelně) V části Pokročilé vyberte pro knihu kategorii a jazyk. 
 9. Jestli chcete, aby výsledná EPUB kniha používala písma, která jste v dokumentu nastavili, zvolte Vložit písma. Když volbu Vložit písma zrušíte, místo vašeho písma se automaticky použije písmo, které má čtenář nastavené v aplikaci jako výchozí. Pages umí vkládat písma OpenType (OTF) a TrueType (TTF).
 10. Pokud váš dokument obsahuje videa a vy chcete knihu nabízet v Apple Books, zapněte volbu Kompatibilita Apple Books, aby se nekompatibilní videa převedla na obrázky. Nekompatibilní zvukové soubory se odeberou.
 11. Klepněte na Zpět.
 12. Klepnutím na Export můžete EPUB knihu nasdílet.
 13. Vyexportovanou EPUB knihu otevřete v aplikaci Knihy tak, že zvolíte Zkopírovat do: Knihy.

4 Pokud jste v dokumentu, který chcete exportovat, měli zapnuté sledování změn, ještě před exportem všechny změny přijměte nebo zamítněte a vypněte sledování změn. Pokud to neuděláte, všechny změny se automaticky přijmou. 

Export z Pages pro iCloud

 1. Otevřete dokument v Pages pro iCloud.
 2. Klikněte na ikonu nastavení iCloudu a zvolte Stáhnout kopii.
 3. Zobrazí se okno stahování. V něm klikněte na EPUB.
 4. Vyplňte pole Název a Autor.
 5. Vyberte, jaký má mít EPUB kniha typ obálky. Přečtěte si více o obálkách.
 6. Zvolte styl uspořádání. Přečtěte si, jak zvolit nejvhodnější rozvržení pro váš projekt. Dokumenty typu „uspořádání stránek“ musíte exportovat jako knihy s fixním uspořádáním.
 7. (Volitelně) V části Pokročilé vyberte pro knihu kategorii a jazyk.
 8. Klikněte na Stáhnout.

Publikování knihy

Svoji knihu můžete do Apple Books publikovat přímo z Pages na iPadu, iPhonu, Macu i online na webu iCloud.com.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: