O chybových zprávách ohledně prvků v iBooks

Další informace o chybových zprávách ohledně prvků, na které můžete narazit v iBooks.

Prvky jsou stavební kameny kódu HTML, které určují jeho strukturu. Prvky se označují lomenými závorkami (< >) a skládají se z počáteční a koncové značky. Například odstavec se zahajuje počáteční značkou <p> a ukončuje značkou </p>.

Pokud v prvcích existují problémy, můžete narazit na následující chyby.

ERROR ITMS-9000: Unknown element (Neznámý prvek)

Chybová zpráva o neznámém prvku znamená, že používáte nepovolený prvek HTML. Ne všechny prvky HTML jsou podporovány v XHTML. Například není povolen prvek <font>. Chcete-li ve své knize používat styly, používejte místo HTML raději CSS.

ERROR ITMS-9000: Element not allowed (Nepovolený prvek)

Některé obvykle povolené prvky nejsou povolené v určitých kontextech. Na webu iTunes Connect si v části Resources and Help (Zdroje a nápověda) najděte příručku iBooks Asset Guide (Průvodce součástmi iBooks) a v té si přečtěte, v jakém kontextu je možné používat prvky jako <img> nebo <a>.

ERROR ITMS-9000: Unfinished element (Nedokončený prvek)

Chyba typu nedokončený prvek naznačuje, že se v souboru ePub vyskytuje jeden z těchto problémů:

  • Nějaký prvek XHTML není uzavřen koncovou značkou.
  • Nějaký prvek XHTML má nesprávnou koncovou značku.

Přesvědčte se, že všechny vaše koncové značky používají správný formát, například </div>.

Datum zveřejnění: