Informace o souborech ePub v iBooks

Přečtěte si, jaké typy souborů ePub jsou podporovány v iBooks.

ePub je standardní otevřený formát elektronický knih, spravovaný organizací International Digital Publishing Forum (IDPF). ePub je seskupení souborů zabalených do jednoho archivu, který končí příponou .epub.

iBooks podporují formát ePub 3ePub 2.

Formát ePub 3

Když rozbalíte archiv ePub 3, uvidíte jeden soubor a dvě složky:

  • Soubor: Mimetype
  • Složky: META-INF a OEBPS

Složka META-INF obsahuje informace o metadatech knihy. Může v ní být jeden nebo i víc souborů, ale v každém případě v ní bude soubor container.xml. Tento soubor říká aplikaci iBooks, jak zpracovat zbytek archivu ePub.

Složka OEBPS* obsahuje samotný text knihy, její metadata, styly a přehled obsahu.

Do složky OEBPS musíte zahrnout tyto soubory:

  • XHTML soubory se samotným obsahem – tím můžou být texty, obrázky a různá média. Přehled obsahu uvedený v navigačním souboru, obvykle nazvaném toc.xhtml.
  • Soubor nazvaný content.opf, který popisuje metadata, manifest (seznam souborů ve složce OEBPS) a pořadí, v jakém se tyto soubory mají zobrazovat.

Do složky OEBPS můžete přiložit i kaskádový styl (CSS), který bude popisovat rozvržení a styly vaší knihy.

*Název této složky se může lišit.

Formát ePub 2

Stejně jako ePub 3 obsahuje i archiv ePub 2 složky META-INF a OEBPS. Ze strukturálního hlediska jsou oba formáty velice podobné, až na to, že ePub 2 obsahuje místo navigačního souboru soubor .ncx.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: