Hỗ trợ về iPhone

Cập nhật iPhone

Hãy nhớ cập nhật iOS để có được các tính năng và bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Bảo dưỡng và sửa chữa

Nội dung hỗ trợ dành cho tôi

Nhận thông tin bảo hành, kiểm tra tình trạng bảo hành hoặc tra cứu trường hợp sửa chữa hiện có.

Phương án bảo dưỡng

Tìm hiểu về các phương án bảo dưỡng, nhận ước tính chi phí bảo dưỡng pin hoặc sửa chữa màn hình, v.v.

Bắt đầu sửa chữa

Hãy cho chúng tôi biết iPhone của bạn đang xảy ra điều gì và chúng tôi sẽ tìm ra phương án hỗ trợ phù hợp cho bạn.

Yêu cầu trợ giúp cho iPhone

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu iPhone bằng iCloud hoặc máy tính của bạn trong trường hợp thay thế, thất lạc hoặc hư hỏng thiết bị.

Chuyển dữ liệu sang iPhone mới bằng tính năng Bắt đầu nhanh

Với tính năng Bắt đầu nhanh, bạn có thể tự động thiết lập iPhone mới bằng thiết bị cũ.

Sử dụng eSIM trên iPhone

Được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số trong iPhone, eSIM hoạt động như SIM vật lý mà không cần thẻ. Hãy xem cách thiết lập eSIM mới hoặc chuyển eSIM từ iPhone cũ.

Nếu iPhone không bật nguồn được hoặc bị treo

Tìm hiểu những việc cần làm nếu iPhone bị treo màn hình, không phản hồi khi bạn chạm vào hoặc dừng lại khi bạn bật nguồn thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng iPhone

Tìm hiểu về tất cả các tính năng, ứng dụng và tùy chọn cài đặt của iPhone

Khi tai nạn xảy ra,
AppleCare+ sẽ bảo hành.

Nhận dịch vụ sửa chữa không giới hạn để được bảo vệ khi gặp hư hỏng bất ngờ, có quyền ưu tiên liên lạc với các chuyên gia của Apple và hưởng nhiều lợi ích khác.

Cộng đồng Apple

Tìm câu trả lời, đặt câu hỏi và kết nối với những người dùng Apple khác.

Nhận hỗ trợ

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm được phương án hỗ trợ tốt nhất.