macOS High Sierra

Anahtarla Denetim’i kullanma

Anahtarla Denetim ile metin girmek, ekrandaki öğelerle etkileşimde bulunmak ve Mac’inizi denetlemek için bir uyarlanabilir aygıt (anahtar veya joystick gibi) kullanabilirsiniz. Siz bir öğe seçmek veya bir eylem gerçekleştirmek amacıyla bir anahtar kullanana dek bir paneli veya kullanıcı arayüzünü taramak için Anahtarla Denetim Ana Sayfa Paneli’ndeki denetimleri kullanırsınız.

Donanıma öykünmek ve kullanıcı arayüzüne erişmek için Anahtarla Denetim Ana Sayfa Paneli’ni kullanın. Özel kullanımlar için özel paneller olabilir.

Anahtarla Denetim’i etkinleştir

 1. Elma menüsü > Sistem Tercihleri‘ni seçin, Erişilebilirlik‘i tıklayın, sonra Anahtarla Denetim‘i tıklayın.

  Anahtarla Denetim bölümünü aç

 2. Genel‘i tıklayın, ardından Anahtarla Denetim‘i Etkinleştir‘i tıklayın.

  Anahtarla Denetim Ana Sayfa Paneli masaüstünüzde gösterilir.

Ana Sayfa Paneli’ni kullanma

 • Klavye: Saptanmış klavyeyi gösterir. Paneldeki klavyeyi tarayarak, bir anahtar grubunu açarak ve sonra bir anahtar seçerek bir belgeye veya alana metin girin. Klavyenin altında yer alan grubu izleyin: o ana dek bastığınız tuşlara göre önerilen sözcükleri gösterir; önerilen sözcüğü seçerek yazma zamanından tasarruf edebilirsiniz.

 • İmleç: İmleci hareket ettirme ve tıklama düğmelerini sağlar. İmleci ekranın bir yerine götürmek için Taşı‘yı seçin; ekranın bir yerine geldiğinde imlecin otomatik olarak tıklatılması için “Taşı ve tıkla”yı seçin.

  Bu seçeneklerin her ikisinde de düşey bir blok ekran boyunca kaymaya başlar. Öğe Seç anahtarına bastığınızda, blok durur ve düşey bir mavi çizgi blokta kaymaya başlar. Anahtara yeniden bastığınızda, mavi çizgi durur veya (imleç hassasiyeti Anahtarla Denetim tercihlerinin Gezinme bölmesinde Yüksek olarak ayarlandıysa) bir defa daha basılarak tamamen durdurulmadan önce önemli derecede yavaşlar.

  Aynı şeyi yatay olarak yaparsanız imleç kesişen iki mavi çizginin kesiştiği noktaya gider; “Taşı ve tıkla”‘yı kullandıysanız, iki mavi çizginin kesiştiği noktada bulunan öğe seçilir.

 • Uygulama: O anki uygulamanın etkin penceresinde öğeleri ve grupları tarar.

 • Dock: Dock‘taki öğeleri tarar.

 • Menü Çubuğu: Menü çubuğu grubunu ve ardından menü ekleri grubunu tarar.

 • Sistem: Mac’inizin ses yüksekliğini, ekran parlaklığını ve ortamların çalınmasını veya oynatılmasını denetleme düğmelerini sağlar.

  Mac’inizde Touch Bar varsa sistemde ekranın alt kısmında Touch Bar gösterilmesini sağlayan Touch Bar’ı Aç/Kapat seçeneği bulunur. Bu, Touch Bar’daki öğelere işaret edip onları seçmek için Anahtarla Denetim’i kullanmanızı sağlar. Touch Bar hakkında daha fazla bilgi için MacBook Pro’nuzda Touch Bar’ı kullanma adlı Apple Destek makalesine bakın.

 • Özel: Kullanılabilir özel panelleri gösterir. Uygulamalarla ilgili yaygın görevleri ve eylemleri kolaylaştırmak için özel paneller yaratabilirsiniz (Panel Düzenleyici’yi kullanarak).

 • Konum: Anahtarla Denetim Ana Sayfa Paneli’ni ekranda yeniden konumlandırma düğmelerini sağlar.

 • Aygıtlar: Mac’inizde anahtarınızı diğer aygıtla eşlemeniz gerekmeden Anahtarla Denetim’i kullanarak denetleyebileceğiniz mevcut Apple aygıtlarını (iOS aygıtları veya Apple TV gibi) gösterir. Mac’inizin, iOS aygıtlarınızın ve Apple TV’nizin aynı Wi-Fi ağında olması ve aygıtlarda iCloud’a giriş yapmış olmanız gerekir.

Öğeleri tarama ve seçme

 • Öğeleri otomatik tarama ile tarama: Otomatik taramayı başlatmak için Öğe Seç anahtarına basın. Gruplar ve kullanıcı arayüzü öğeleri için, Anahtarla Denetim taradığı her öğeyi veya grubu vurgular. Panellerde ya her düğmeyi veya grubu vurgular ya da panelin tasarımına bağlı olarak düğmeleri üst üste sıralar.

  Bir öğe seçtiğinizde tarama duraklatılır (Anahtarlar bölümünde seçimden sonra taramaya devam etme seçeneği ayarlanmamışsa). Taramaya devam etmek için anahtara basın. Anahtarla Denetim, Gezinme bölümünde ayarlandığı şekilde bir taramayı tekrarlar (veya döngüye alır).

 • Öğeleri otomatik tarama olmadan tarama: Otomatik taramayı kapattıysanız Sonraki Öğeye Git anahtarına basın.

 • Öğe seçme: Bir öğe vurgulandığında, Öğe Seç anahtarına basın. Seçilen öğe bir grupta veya kümedeyse (ve seçimden sonra taramayı sürdürme seçeneği açık değilse), grubu veya kümeyi taramak için anahtara basın, sonra öğe seçmek için anahtara yeniden basın. Gruptan veya kümeden çıkmak için vurgulandığında (veya gezinme sırasında Anahtarla Denetim konuşma seçeneği açıkken "çık" sesini duyduğunuzda) anahtara basın.

Panelleri kullanma

 • Panel seçeneklerini ayarlama: Panelde, sağ üst köşedeki Giriş simgesi vurgulandığında Öğe Seç anahtarına basın. Daha sonra ayarlamak istediğiniz seçenek vurgulandığında anahtara yeniden basın. Panelin büyüklüğünü azaltabilir veya artırabilir ve saydamlığını yükseltebilir veya azaltabilirsiniz.

 • Ana Sayfa Paneli’ne dönme: Bir panelde, sağ üst köşedeki Ana Sayfa simgesi vurgulandığında Öğe Seç anahtarına basın. Kullanıcı arayüzünde, Ana Sayfa Paneli vurgulandığında anahtara basın.

İmleci denetleme

Paneller imleci hareket ettirmek ve denetlemek için farklı yollar sağlayabilir. Örneğin Ana Sayfa Paneli’ndeki İmleç paneli Taşı ile “Taşı ve tıkla” öğelerini sunar. Aşağıdaki yöntemler de panellerde kullanılabilir:

 • Kaydır: Eylem, İmleç panelindeki Taşı ile aynıdır.

 • Döndür: Öğe Seç anahtarına basınca bir daire dilimi (pasta dilimi şeklinde), imlecin bulunduğu konumdan başlayarak ekranın çevresinde veya ekranın ortasından başlayarak en öndeki pencerenin çevresinde dönmeye başlar (Panel Düzenleyici’de Sınır’ın nasıl ayarlandığına bağlı olarak). Anahtara ikinci defa basarsanız kesim ekranda durur, sonra kesim boyunca mavi bir çizgi kaymaya başlar. Anahtara üçüncü defa basarsanız mavi çizgi durur, sonra imleç mavi çizgi boyunca kaymaya başlar. Mavi çizgideki imleci durdurmak için anahtara yeniden basın.

  İmleç hassasiyeti Anahtarla Denetim tercihlerinin Gezinme bölmesinde Yüksek olarak ayarlandıysa, imlecin daha fazla denetimi için ara aşamalar eklenir. Örneğin, Öğe Seç anahtarına üçüncü defa bastığınızda kesim boyunca kayan mavi çizgi bayağı yavaşlar. İmlecin mavi çizgi boyunca kaymasını başlatmak için anahtara dördüncü defa basın. İmleci önemli ölçüde yavaşlatmak için beşinci defa basın. Mavi çizgideki imleci durdurmak için anahtara altıncı defa basın.

 • Yönlü Hareket: Öğe Seç anahtarına basınca imleç ekranda bulunduğu yerden bir yöne doğru hareket eder (örneğin, sola, aşağıya, çapraz) veya yaptığı son yön hareketini yineler ya da tersini yapar. Anahtara basarsanız imleç hareket etmeyi durdurur; basmazsanız imleç aksi yönde sekeceği sınıra gelene kadar devam eder veya durur (Anahtarla Denetim tercihlerinin Gezinme bölmesindeki “İmleç kenara geldiğinde” ayarına bağlı olarak).

Anahtarları ayarlama

Anahtarla Denetim Erişilebilirlik tercihlerinin Anahtarlar bölümünde bir veya daha fazla uyarlanabilir anahtarı, basıldığında bir eylem gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilir ve var olan bir anahtara farklı bir eylem atayabilirsiniz.

 • Anahtar ekleme: Ekle düğmesini tıklayın, ardından uyarlanabilir anahtarınıza basın. Ad girin, daha sonra Taramayı Durdur gibi bir eylem seçin. Anahtarın bir betik çalıştırmasını veya uygulama açmasını sağlamak için betik veya uygulama seçin.

 • Anahtar silme: Listede bir anahtar seçin, ardından Kaldır düğmesini tıklayın.

 • Anahtar değiştirme: Listede bir anahtar seçin, Eylem açılır menüsüne tıklayın, sonra adı veya eylemi değiştirin. Eylem için farklı bir anahtar seçmek istiyorsanız, Yeniden Ata‘yı tıklayın.

Anahtarla Denetim’i özelleştirmek için Anahtarla Denetim tercihlerindeki Anahtarlar ve Dolaşma bölümlerini kullanın. Seçenekler hakkında bilgi için bir bölümde Yardım düğmesini tıklayın. Elma menüsü > Sistem Tercihleri‘ni seçin, Erişilebilirlik‘i tıklayın, sonra Anahtarla Denetim‘i tıklayın.

Anahtarla Denetim bölümünü aç