บริการช่วยเหลือสำหรับ Keynote

ตั้งค่างานนำเสนอของคุณ

เลือกชุดรูปแบบ เพิ่มสไลด์ และเปลี่ยนลักษณะและอัตราส่วนของงานนำเสนอ Keynote ของคุณ

นำเสนอในการประชุมผ่านวิดีโอ

เมื่อคุณทำการนำเสนอ Keynote ในแอปการประชุมผ่านวิดีโอ คุณจะสามารถเก็บโน้ตและตัวควบคุมของผู้นำเสนอไว้ในหน้าต่างแยกบน Mac ของคุณได้

สร้างและแชร์ในเบราว์เซอร์

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนงานนำเสนอที่แชร์จากเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ของคุณ

แหล่งข้อมูล

คู่มือผู้ใช้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและสำรวจสิ่งต่างๆ ที่ Keynote สามารถทำได้บน Mac, iPad หรือ iPhone ของคุณ

Keynote สำหรับ iCloud

สร้าง แก้ไข หรือนำเสนอบนเว็บเบราว์เซอร์ด้วย Keynote สำหรับ iCloud

ชุมชน Apple

ค้นหาคำตอบ ถามคำถาม และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ Apple รายอื่น

รับบริการช่วยเหลือ

เราสามารถช่วยคุณค้นหาตัวเลือกบริการช่วยเหลือที่ดีที่สุดได้

แอป Support

รับสิทธิ์เข้าถึงวิธีแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ