โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
iPhone 6 Plus

โปรแกรมการเปลี่ยนกล้อง iSight สำหรับ iPhone 6 Plus

Apple ตรวจพบว่ากล้อง iSight มีส่วนประกอบที่อาจทำงานผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้รูปภาพของคุณดูไม่ชัด โดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ iPhone 6 Plus เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ โดยเครื่องที่ได้รับผลกระทบจะมีหมายเลขประจำเครื่องอยู่ในช่วงหนึ่ง และส่วนใหญ่ได้ขายออกไประหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึงมกราคม 2558

หาก iPhone 6 Plus ถ่ายภาพออกมาไม่ชัดและมีหมายเลขประจำเครื่องอยู่ในช่วงที่เข้าเกณฑ์ Apple จะเปลี่ยนกล้อง iSight ให้กับอุปกรณ์ของคุณ โดยไม่เสียค่าบริการ

กล้อง iSight จะอยู่ที่ด้านหลังของ iPhone 6 Plus ดังนี้

กล้อง iSight ของ iPhone 6 Plus

การเข้าเกณฑ์

หาก iPhone 6 Plus ของคุณทำงานได้ดีตามปกติและแสดงอาการดังที่ระบุไว้ด้านบน ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องด้านล่างเพื่อดูว่าเครื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ โปรแกรมนี้ใช้กับ iPhone 6 Plus เท่านั้น

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่อง ที่คุณป้อนเข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกการบริการด้านล่างนี้

หมายเลขเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- ไม่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
- มีบันทึกของเราที่ระบุไว้ว่าคุณได้รับการเปลี่ยนกล้อง iSight แล้ว
- มีบันทึกของเราที่ระบุไว้ว่าหมายเลขประจำเครื่องนี้ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ หากมีคำถาม โปรด ติดต่อ Apple

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งหลังจากนี้สักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหา โปรดติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งหลังจากนี้สักครู่

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง iPhone ของคุณได้ง่ายๆ ดูวิธีการ

ขั้นตอนการเปลี่ยน

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อเปลี่ยนกล้อง iSight ของคุณ

iPhone ของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้และทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่

ในการเตรียมเครื่อง iPhone 6 Plus เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปลี่ยน โปรด สำรองข้อมูลของคุณ ลงใน iTunes หรือ iCloud

หมายเหตุ: หาก iPhone 6 Plus ของคุณมีร่องรอยของความเสียหาย เช่น รอยแตกบนหน้าจอ ซึ่งมีผลต่อการได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนกล้อง ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนเข้ารับบริการ ในบางกรณี อาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวเนื่องในการซ่อมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมแซมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานให้กับ iPhone 6 Plus ที่มีปัญหา

โปรแกรมจะรับประกันกล้อง iSightของ iPhone 6 Plus ที่มีปัญหาเป็นเวลา 4 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561