การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
iPhone X

โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล iPhone X สำหรับปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัส

Apple พบว่าจอแสดงผล iPhone X บางจออาจมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัสเนื่องจากส่วนประกอบบนโมดูลจอแสดงผลอาจล้มเหลว อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงอาการต่อไปนี้

  • จอแสดงผลหรือชิ้นส่วนของจอแสดงผลไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่อพื้นผิวระบบสัมผัสเป็นระยะๆ
  • จอแสดงผลตอบสนองแม้ไม่ได้สัมผัส

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผลบนอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ไม่มี iPhone รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างเพื่อรับบริการสำหรับ iPhone X ของคุณ iPhone ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับการซ่อมใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ก่อนเข้ารับบริการ ให้สำรองข้อมูล iPhone ของคุณไปที่ iTunes หรือ iCloud ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPhone ให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

หาก iPhone X ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือขีดจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรมของ Apple นี้จะไม่ขยายระยะเวลาคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ iPhone X

หากคุณเชื่อว่า iPhone X ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผลของคุณแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPhone X ที่มีปัญหาเป็นเวลา 3 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561