การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง
iPad Air รุ่นที่ 3

โปรแกรมการให้บริการ iPad Air (รุ่นที่ 3) สำหรับปัญหาหน้าจอว่างเปล่า

Apple พบว่ามีบางสถานการณ์ที่หน้าจอของอุปกรณ์ iPad Air (รุ่นที่ 3) บางเครื่องอาจว่างเปล่าอย่างถาวร โดยหน้าจออาจสั่นไหวหรือกะพริบแบบสั้นๆ ก่อนที่จะว่างเปล่า

อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบผลิตในช่วงเดือนมีนาคม 2019 ถึงตุลาคม 2019 Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: iPad รุ่นอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้

กระบวนการให้บริการ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกบริการด้านล่างเพื่อส่ง iPad Air ของคุณเข้ารับบริการ iPad Air ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากสามารถทำได้ ให้สำรองข้อมูล iPad ไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเข้ารับบริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียม iPad ให้พร้อมรับบริการ

หมายเหตุ: หาก iPad Air ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple อาจมีขอบเขตหรือข้อจำกัดในการซ่อมให้เฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่ซื้อสินค้านั้น

โปรแกรม Apple ทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานให้กับ iPad Air (รุ่นที่ 3)

โปรแกรมจะครอบคลุมอุปกรณ์ iPad Air (รุ่นที่ 3) ที่มีปัญหาเป็นเวลา 2 ปีหลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2020