หน้าต่างเลือกแม่แบบ ที่แสดงแถวของหมวดหมู่ทางด้านบนสุดที่คุณสามารถแตะเพื่อฟิลเตอร์ตัวเลือกได้ ด้านล่างคือรูปย่อของแม่แบบที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วซึ่งจัดเรียงเป็นแถวตามหมวดหมู่ โดยเริ่มต้นด้วย ใหม่ ที่ด้านบนสุดและตามด้วย ล่าสุด และ พื้นฐาน ปุ่มดูทั้งหมดแสดงขึ้นมาด้านบนและทางด้านขวาของแถวหมวดหมู่แต่ละแถว

เริ่มต้นใช้งานแม่แบบ

เอกสารทั้งหมดจะเริ่มจากแม่แบบ ซึ่งเป็นโมเดลที่คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ คุณสามารถสร้างเอกสารประมวลผลคำ เช่น รายงานและจดหมาย และเอกสารเค้าโครงหน้า เช่น โปสเตอร์และจดหมายข่าว ได้ เพียงแทนที่ข้อความและภาพแม่แบบด้วยเนื้อหาของคุณเอง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารประมวลผลคำและเอกสารเค้าโครงหน้า

เมนูแทรกพร้อมปุ่มที่ด้านบนสุดสำหรับเพิ่มตาราง แผนภูมิ รูปร่าง และสื่อ รูปร่างถูกเลือกอยู่และเมนูของรูปร่างนั้นแสดงแถวหมวดหมู่พร้อมปุ่มค้นหาทางด้านซ้าย หมวดหมู่ถูกเลือกอยู่ และรูปร่างแสดงที่ด้านล่าง

เพิ่มตาราง รูปภาพ การวาด และอื่นๆ

เพิ่มวัตถุ เช่น ตาราง แผนภูมิ รูปร่าง และสื่อ (ภาพ การวาด เสียง และวิดีโอ) ไปยังเอกสารของคุณ คุณสามารถจัดเลเยอร์วัตถุ ปรับขนาดวัตถุ และวางวัตถุที่ใดก็ได้ในหน้า

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ

รูปร่างที่มีข้อความล้อมรอบอยู่สามด้าน

กำหนดทุกรายละเอียดเอง

เปลี่ยนลักษณะของข้อความของคุณ เพิ่มเงาตกกระทบไปยังภาพ เติมรูปร่างด้วยสีและอื่นๆ โดยคุณสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างในเอกสารของคุณ คุณสามารถทำได้แม้กระทั่งตัดข้อความรอบภาพ ลิงก์กล่องข้อความเพื่อให้ข้อความไหลจากกล่องหนึ่งไปยังกล่องถัดไป หรือใช้การผสานเมลเพื่อปรับแต่งเอกสารหลายไฟล์แบบอัตโนมัติสำหรับคุณโดยเฉพาะ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Pages

หน้าต่างเลือกแม่แบบที่มีแม่แบบหนังสือในแนวตั้งที่ด้านบนสุดและแม่แบบในแนวนอนที่ด้านล่าง

เปลี่ยนเป็นผู้จัดพิมพ์

Pages มาพร้อมกับแม่แบบหนังสือที่ช่วยคุณสร้างหนังสือที่โต้ตอบได้ในรูปแบบ EPUB เพิ่มข้อความและภาพ รวมทั้งสารบัญ เมื่อคุณพร้อม คุณยังสามารถทำให้ซื้อหรือดาวน์โหลดหนังสือของคุณใน Apple Books ได้อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างหนังสือ

เมนูการใช้งานร่วมกันที่แสดงชื่อของผู้คนที่กำลังใช้งานเอกสารร่วมกัน

ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เชิญคนอื่นให้มาทำงานกับคุณในเอกสารของคุณ ทุกคนที่คุณเชิญจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ แต่คุณจะเป็นผู้ควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูเอกสารได้อย่างเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน

คู่มือนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน Pages 14.0 บน iPhone ของคุณ (ในการดูเวอร์ชั่น Pages ที่คุณมี ให้ไปที่ การตั้งค่า  > Pages) ในการดูคู่มือผู้ใช้ Pages ให้แตะ สารบัญ ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือสำหรับ Pages

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น