คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ใน Apple Business Manager ได้โดยอัตโนมัติ

เพิ่มอุปกรณ์ Apple โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ซื้ออุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่ซื้อได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวมีการกำหนดค่า, แอปและหนังสือที่รอให้ติดตั้งในทันทีที่เปิดอุปกรณ์

เพิ่มและจัดการอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถซื้อแอปและหนังสือจำนวนมากและมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้

ซื้อแอปและหนังสือจำนวนมากและมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

เมื่อคุณซื้อแอปและหนังสือจำนวนมาก คุณสามารถมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานของคุณใช้ได้ หากมีความจำเป็น คุณสามารถมอบหมายแอปไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ใหม่อย่างง่ายดาย

เลือกซื้อเนื้อหา

สามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้อย่างง่ายดาย

สร้างตำแหน่งที่ตั้งแบบแยกกันสำหรับทุกสำนักงานในองค์กรของคุณ

สร้างตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการได้สำหรับสำนักงานอย่างง่ายดาย แล้วมอบหมายให้ผู้จัดการกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสำนักงานของตนเอง

สร้างตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการเรียกดูคู่มือผู้ใช้ Apple Business Manager ให้คลิกที่สารบัญด้านบนของหน้า

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น