การเชื่อมต่อการรับรองความถูกต้องแบบรวมศูนย์ของ Apple Business Manager

ใช้การรับรองความถูกต้องแบบรวมศูนย์

เชื่อมโยงไปยัง Google Workspace, Microsoft Entra ID หรือผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว และใช้การรับรองความถูกต้องแบบรวมศูนย์สำหรับบัญชีผู้ใช้และการตรวจสอบสิทธิ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องแบบรวมศูนย์

หน้าต่างอุปกรณ์ของ Apple Business Manager แสดงอุปกรณ์ที่เลือกและข้อมูลของอุปกรณ์นั้น

จัดการอุปกรณ์

ทำให้การปรับใช้อุปกรณ์ Apple กับองค์กรของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์

หน้าต่าง Apple Business Manager กำลังแสดงว่ามีการเลือก "แอปและหนังสือ" ในแถบด้านข้างใต้ "เนื้อหา" บานหน้าต่างที่เลือกมีไว้สำหรับซื้อและจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอป Numbers

ซื้อเนื้อหาจำนวนมาก แล้วมอบหมายไปยังอุปกรณ์

ซื้อแอปและหนังสือจำนวนมาก จากนั้นมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคุณใช้งาน นอกจากนี้ คุณสามารถมอบหมายแอปจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้อีกด้วย

เรียนรู้วิธีการซื้อเนื้อหา

หากต้องการสำรวจคู่มือผู้ใช้ Apple Business Manager ให้เลือก "สารบัญ" ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น