โปรแกรมผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

โปรแกรมผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple (AASP) ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่สนใจจะให้บริการซ่อมผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่อยู่ภายใต้การรับประกันและไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน ซึ่งบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะมีสิทธิ์ใช้ชิ้นส่วนของแท้ ตลอดจนเครื่องมือ การฝึกอบรม คู่มือการให้บริการ การวินิจฉัย และแหล่งข้อมูลของ Apple เพื่อดำเนินการซ่อมเหล่านี้ได้

มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ข้อกำหนดด้านธุรกิจ

องค์กรที่จะสมัครเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีการดำเนินงานมานานพอสมควร โดยมีข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมให้ Apple พิจารณา รวมทั้งจะต้องมีการเปิดวงเงิน โดยมีการทำข้อตกลงกับทีมดูแลด้านการเงินของ Apple ในภูมิภาคที่เหมาะสม องค์กรจะต้องส่งเสริมแบรนด์ของ Apple อย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของตน รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการบริการและการสนับสนุนจาก AppleCare

ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ Apple ตลอดเวลา ทั้งในแง่ของระดับการบริการ การรับรองของช่างเทคนิค และความพร้อมในการให้บริการลูกค้า โดย Apple จะตรวจสอบและทบทวนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือซ่อม การฝึกอบรม คู่มือการให้บริการ และการวินิจฉัยของ Apple จะต้องถูกเก็บเป็นความลับ

สถานที่

องค์กรจะต้องมีสถานที่ให้บริการสำหรับการเข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สถานที่ดังกล่าวจะต้องมีพื้นที่ต้อนรับที่สะอาดตาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ และพื้นที่เวิร์กช็อปที่ปลอดภัยสำหรับการซ่อมแซม การจัดเก็บชิ้นส่วน และเครื่องที่จะนำมาซ่อมแซม ไม่สามารถใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้

ใบรับรองช่างเทคนิค

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้ช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจาก Apple เป็นผู้ดำเนินการซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple

ผู้ที่จะได้รับการรับรองให้ซ่อมผลิตภัณฑ์ของ Apple จะต้องผ่านการสอบจากศูนย์สอบออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ใบรับรองจะได้รับการอัปเดตปีละครั้งตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบใบรับรอง

คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมและการสอบใบรับรองของ Apple ได้ที่นี่

วิธีสมัคร

โปรดส่งอีเมลมาที่ aasp_application_asia@apple.com พร้อมแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อธุรกิจทางกฎหมาย (ชื่อในการทำธุรกิจ หากมี) ที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติงานภายใต้
 • ผู้บริหารสูงสุด/เจ้าของ
 • ที่อยู่ (หมายเหตุ: Apple ไม่รับที่อยู่ซึ่งเป็นออฟฟิศที่บ้านหรือตู้ ปณ.)
 • หมายเลขโทรศัพท์ของที่ตั้ง
 • ที่อยู่อีเมลซึ่งใช้โดเมนธุรกิจของคุณ
 • เว็บไซต์ธุรกิจของคุณ
 • ประสบการณ์หรือประวัติการเป็นผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของ Apple
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงเซ็กเมนต์หรือประเภทของลูกค้า

หมายเหตุ

 • Apple จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดของโปรแกรม
 • เราไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับการตอบรับเข้าร่วมโปรแกรมแม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดก็ตาม
 • Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัครโดยไม่แจ้งความเห็นใดๆ
 • Apple จะไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ใช้คำที่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทหรือหน้าเว็บ เว้นแต่การใช้ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเครื่องหมายการค้าของ Apple

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการให้บริการและการซ่อมทั้งหมดของ Apple ได้ที่นี่