โปรแกรมผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

โปรแกรมผู้ให้บริการของ Apple ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่สนใจจะนำเสนอบริการให้กับลูกค้าของ Apple ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคทั่วไป ธุรกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรภาครัฐก็ตาม ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และธุรกิจที่เชี่ยวชาญในงานด้านบริการแต่ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปของ Apple สามารถสมัครขอรับการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการของ Apple ได้

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสามารถขอรับการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการเพื่อให้บริการซ่อมแซมแก่นักศึกษาของตนได้ การซ่อมแซมทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจาก Apple

ประเภทของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีอยู่สองประเภทหลักๆ ดังนี้

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้สามารถมอบบริการซ่อมแซมแก่ลูกค้าทั้งหมดของ Apple ได้

ผู้ให้บริการแบบจำกัดเฉพาะกลุ่ม บริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงการบริการแบบจำกัด ซึ่งสามารถให้บริการกับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เฉพาะเจาะจงตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการแบบจำกัดเฉพาะกลุ่ม

ใครบ้างที่สามารถสมัครเป็นผู้ให้บริการได้

ตัวแทนจำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการ และสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ ที่ Apple มีการบริการโดยตรงสามารถสมัครเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ได้ บุคคลทั่วไปหรือกิจการเจ้าของคนเดียวไม่สามารถสมัครเป็นผู้ให้บริการได้

การเป็นผู้ให้บริการมีประโยชน์อย่างไร

Apple พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการทุกรายสามารถมอบบริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานการบริการระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม การเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับคุณ

  • การจ่ายเงินชดเชยสำหรับค่าแรง ค่าชิ้นส่วน และค่าเดินทางสำหรับการซ่อมแซม (หากมี) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือข้อตกลงการให้บริการแบบขยายระยะเวลา
  • เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถขอรับชิ้นส่วนจาก Apple ได้โดยตรง เพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
  • การเข้าร่วมในโปรแกรมรับเงินโบนัสสำหรับการให้บริการยอดเยี่ยม (หากมี)
  • เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซม บริการ การถอดแยกชิ้นส่วน การแก้ไขปัญหา และการอัพเกรดที่ครอบคลุม รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคที่รวดเร็วจากช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง
  • มีชื่ออยู่ในระบบเครื่องมือค้นหาทรัพยากรของ Apple ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดผ่านเว็บไซต์ของ Apple ได้ (ยกเว้นผู้ให้บริการแบบจำกัดเฉพาะกลุ่ม)
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ให้บริการ โปรดติดต่อทีม AppleCare ในภูมิภาคของคุณ

การเป็นผู้ให้บริการมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ข้อกำหนดด้านธุรกิจ
องค์กรที่จะสมัครเป็นผู้ให้บริการจะต้องมีการดำเนินงานมานานพอสมควร โดยมีข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมให้ Apple ดำเนินการตรวจสอบได้ รวมทั้งจะต้องมีการเปิดวงเงิน โดยมีการทำข้อตกลงกับทีมดูแลด้านการเงินของ Apple ในภูมิภาคที่เหมาะสม องค์กรจะต้องส่งเสริมแบรนด์ของ Apple อย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของตน รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการบริการและการสนับสนุนจาก AppleCare

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้ยังสามารถสมัครได้ในบางกรณี ซึ่งเราจะพิจารณาผู้สมัครในแต่ละกรณี

สถานที่
องค์กรจะต้องมีสถานที่ให้บริการสำหรับการเข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สถานที่ดังกล่าวจะต้องมีพื้นที่ต้อนรับที่สะอาดตาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ และพื้นที่เวิร์กช็อปที่ปลอดภัยสำหรับการซ่อมแซม การจัดเก็บชิ้นส่วน และเครื่องที่จะนำมาซ่อมแซม ไม่สามารถใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ให้บริการได้ยกเว้นในกรณีที่มีข้อตกลงกันเป็นการเฉพาะ

ใบรับรองช่างเทคนิค
ผู้ให้บริการจะต้องใช้ช่างเทคนิค Macintosh ที่ได้รับการรับรองจาก Apple เมื่อจะดำเนินการวินิจฉัย การซ่อมที่ครอบคลุมตามการรับประกัน การดัดแปลง การแก้ไข และการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ของ Apple ผู้ให้บริการจะต้องจ้างช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยหนึ่งคนสำหรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกๆ สามสิบเครื่องในแต่ละสัปดาห์

ผู้ที่จะได้รับการรับรองให้สามารถซ่อมแซมระบบ Apple Macintosh จะต้องผ่านทั้งข้อสอบด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ Authorized Prometric Testing Center ใบรับรองที่ได้รับจะต้องมีการต่ออายุทุกปีโดยการสอบเพื่อขอใบรับรองใหม่

เว็บไซต์การฝึกอบรมของ Apple จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองของ Apple หลักสูตรเตรียมความพร้อม การลงทะเบียนสอบ และค่าธรรมเนียมในการสอบ

การฝึกอบรมสำหรับ Mac OS และฮาร์ดแวร์ Apple ด้วยตัวเองสำหรับการขอใบรับรองใหม่มีให้บริการทางออนไลน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านทางพอร์ทัลผู้ให้บริการของเรา ซึ่งก็คือGlobal Service Exchange

ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน
ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ Apple ตลอดเวลาในเรื่องเกี่ยวกับระดับการบริการ ใบรับรองช่างเทคนิค และความพร้อมในการให้บริการลูกค้า โดยปกติ Apple จะตรวจสอบผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติงานที่ตรงตามมาตรฐานระดับสูงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับสถานะผู้ให้บริการ โปรดดูเอกสารข้อกำหนดต่างๆ ที่มีให้ดาวน์โหลด

โปรดติดต่อทีม AppleCare ในท้องถิ่นของคุณที่ aasp_application_asia@apple.com