ผู้ให้บริการและซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple

โปรแกรมต่อไปนี้มีให้สำหรับบริษัทและองค์กรที่สนใจในการให้บริการและซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

โปรแกรมผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple (AASP) ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่สนใจจะให้บริการซ่อมผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่อยู่ภายใต้การรับประกันและไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร โปรดไปที่หน้าโปรแกรมผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ผู้ให้บริการแบบจำกัดเฉพาะกลุ่ม

ผู้ให้บริการแบบจำกัดเฉพาะกลุ่มคือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ซึ่งต้องการให้บริการแก่ลูกค้าบางกลุ่มหรือสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple บางอย่าง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร โปรดไปที่หน้าโปรแกรมผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ผู้ให้บริการซ่อมอิสระ

โปรแกรมผู้ให้บริการซ่อมอิสระออกแบบมาสำหรับบริษัทที่สนใจให้บริการซ่อม iPhone และ Mac ที่ไม่อยู่ภายใต้การประกัน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร โปรดไปที่หน้าโปรแกรมผู้ให้บริการซ่อมอิสระ