เกี่ยวกับใบรับรองการให้บริการของ AppleCare

ดูข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองการให้บริการของ AppleCare ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการรับรองปี 2019 สำหรับช่างเทคนิค iOS และช่างเทคนิค Mac

ภาพรวมของคอนเทนต์สนับสนุน

หากคุณซื้อหรือกำลังพิจารณาเลือกซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare โปรดดูคอนเทนต์สนับสนุนการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare (ATT)

หากคุณกำลังเข้าสู่หลักสูตรผ่านทางบัญชีการแลกเปลี่ยนบริการส่วนกลาง (GSX) คุณสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมใบรับรองการให้บริการ AppleCare สำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้โดยเข้าสู่ระบบ GSX แล้วค้นหา "เกี่ยวกับใบรับรองการให้บริการ Apple" 

หากต้องการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATLAS และข้อสอบเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้

คำถามทั่วไป

ทุกคนสามารถสอบใบรับรองการให้บริการได้หรือไม่
ได้ ทุกคนสามารถสอบเพื่อเป็นช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) 2019 หรือเป็นช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT) 2019 ได้ หากต้องการทำข้อสอบเหล่านี้ให้ผ่าน คุณต้องเข้าไปที่การฝึกอบรมใน ATLAS

ทั้งนี้ การสอบผ่านไม่ได้หมายความว่า Apple จะอนุญาตให้คุณทำการซ่อมแซมหรือดำเนินธุรกิจโดยตรงกับ Apple หรือในนามของ Apple Apple จะรับรอง (ตรวจสอบทักษะของ) ช่างเทคนิคด้วยการสอบใบรับรอง แต่ Apple จะอนุญาต (ให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ) ผู้ให้บริการ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน

ฉันจะลงทะเบียนเข้าสอบได้อย่างไร
โปรดไปที่ certifications.apple.com แล้วใช้ Tech ID ของคุณในการลงทะเบียนที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตของ Apple หรือลงทะเบียนออนไลน์กับ Pearson VUE หลังจากที่คุณทำข้อสอบใบรับรองของ Apple แล้ว คุณสามารถติดตามและจัดการใบรับรองของ Apple ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ใบรับรอง

ฉันจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการ
Apple มีหลักสูตการฝึกอบรมด้วยตนเองใน ATLAS นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมแบบมีผู้ฝึกสอนจาก LearnQuest ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมทั่วโลกที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple (AASP) และบัญชีการให้บริการด้วยตนเอง (SSA) สามารถศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมการให้บริการทางออนไลน์ที่คุณกำหนดเวลาเรียนเองได้ฟรี บุคคลทั่วไปสามารถขอรับการฝึกอบรมได้โดยซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare

การสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A) มีส่วนที่เกี่ยวกับข้อพึงระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตและความปลอดภัยของช่างเทคนิค คุณจะต้องทำข้อสอบในส่วนเหล่านี้ให้ผ่าน เพื่อให้ผ่านข้อสอบทั้งหมด

หากฉันสอบไม่ผ่าน ต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะสอบใหม่ได้โดยเร็วที่สุด
คุณสามารถสอบใหม่ได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่สอบครั้งล่าสุด

ธุรกิจหรือโรงเรียนของฉันมีผลิตภัณฑ์ของ Apple ติดตั้งไว้เป็นจำนวนมาก ฉันจะสามารถสมัครโปรแกรมการให้บริการด้วยตนเองได้หรือไม่
โปรแกรมการให้บริการด้วยตนเองของ Apple อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถให้บริการและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ในสถานที่ของตนได้ ดูเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีการให้บริการด้วยตนเองทางออนไลน์ของ Apple หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Apple ของคุณ

ฉันจะสามารถชำระค่าเข้าสอบได้อย่างไร
เมื่อลงทะเบียนการสอบใบรับรองแล้ว คุณสามารถชำระได้ด้วย Visa, MasterCard หรือ American Express

ฉันมีคำถามอื่นอีก จะสามารถสอบถามได้จากที่ใด
คุณสามารถส่งคำถามไปที่ svc.trng@apple.com

คำถามเกี่ยวกับช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT) 2019

ACiT 2019 คืออะไร
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อให้ได้รับการรับรองจาก Apple ในฐานะช่างเทคนิค iOS

ACiT 2019 แตกต่างจากใบรับรอง ACiT 2018 ก่อนหน้าอย่างไร
ACiT 2019 จะรับรองคุณสมบัติให้ช่างเทคนิคสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ iOS ที่ผลิตขึ้นก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2019 ซึ่งรวมถึง:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)
  • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว

จำเป็นต้องมีการสอบอะไรบ้างสำหรับ ACiT 2019
หากต้องการรับใบรับรอง ACiT 2019 คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A หรือ SVC-18A) และการสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2019 (iOS-19A) โดยสามารถสอบทั้งสองรายการนี้ได้จาก Pearson VUE คุณสามารถทำข้อสอบทางออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

ลำดับในการสอบมีความสำคัญหรือไม่
สำคัญ ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนการสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2019 (iOS-19A) คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A หรือ SVC-18A)

การสอบแต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
คุณสามารถดูราคาปัจจุบันได้จาก Pearson VUE

ฉันจะค้นหาการฝึกอบรมสำหรับการสอบเหล่านี้ได้จากที่ไหน
Apple มีหลักสูตการฝึกอบรมด้วยตนเองในระบบการจัดการการเรียนรู้ ATLAS นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมแบบมีผู้ฝึกสอนจาก LearnQuest ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมทั่วโลกที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ที่หน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือโดยการซื้อหลักสูตรการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare สื่อการฝึกอบรมที่ Apple เป็นผู้จัดทำอาจไม่มีในบางประเทศและบางภูมิภาค

ฉันได้รับการรับรอง ACiT 2018 แล้ว ฉันจำเป็นต้องสอบ ACiT 2019 ใหม่หรือไม่
ไม่ หากคุณได้รับการรับรองการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ iOS แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องสอบใหม่

ฉันเข้าสอบ SVC-18A เรียบร้อยแล้ว จะสามารถสอบ iOS-18A ได้เมื่อใด ฉันต้องทำการสอบใหม่สองรายการสำหรับใบรับรอง ACiT หรือไม่
หากคุณทำข้อสอบ SVC-18A สำหรับ ACiT 2018 ไปแล้ว จะสามารถสอบ ACiT 2018 ได้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 จากนั้น หากคุณทำการสอบ SVC-18A และ iOS-18A เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง ACiT 2018 แต่ใบรับรองนั้นจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ได้เพียงไม่กี่รายการ หากต้องการรับใบรับรอง ACiT 2019 ให้ทบทวนเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับการอัพเดทและสอบ iOS-19A ให้ผ่าน

ฉันจะต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ iOS ใหม่ที่เปิดตัวหลังจากที่ฉันได้รับใบรับรองมาแล้ว
สถานที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะสามารถให้บริการหลักสูตรคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เฉพาะอุปกรณ์เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ช่างเทคนิคจะต้องศึกษาหลักสูตรเหล่านี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบใบรับรองของตนเพื่อให้สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ได้

ฉันได้รับใบรับรองช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) 2019 แล้ว ฉันต้องทำการสอบใหม่สองรายการสำหรับใบรับรอง ACiT หรือไม่
ไม่ หากคุณได้รับการรับรอง ACMT 2019 แล้ว แสดงว่าคุณผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple แล้ว คุณเพียงต้องผ่านการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ACiT 2019 (iOS-19A) เพื่อให้ได้รับการรับรอง ACiT 2019 

เมื่อฉันทำได้ตามข้อกำหนดสำหรับ ACiT 2019 แล้ว ฉันสามารถขอเอกสารใบรับรองได้หรือไม่
ได้ หลังจากที่คุณผ่านการสอบที่กำหนดแล้ว ให้ส่งอีเมลขอใบรับรองไปที่ certifications@apple.com คุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังแบบฟอร์มการร้องขอ 

ฉันมีคำถามอื่นอีก จะสามารถสอบถามได้จากที่ใด
คุณสามารถส่งคำถามไปที่ svc.trng@apple.com

คำถามเกี่ยวกับช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) 2019

ACMT 2019 คืออะไร
ช่างเทคนิค Mac ของ AppleCare (ACMT) 2019 เป็นใบรับรองช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple เวอร์ชั่นใหม่

ACMT 2019 แตกต่างจากใบรับรอง ACMT ก่อนหน้าอย่างไร
ACMT 2019 จะรองรับคุณสมบัติให้ช่างเทคนิคสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Mac ทุกรุ่นที่ครอบคลุมในใบรับรอง ACMT ก่อนหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ Mac อื่นๆ ทั้งหมดที่เปิดตัวก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2019 ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ MacBook และ MacBook Pro ที่ต้องมีการสอบคุณสมบัติแยกต่างหากหรือต้องผ่านหลักสูตรใน ATLAS ดังต่อไปนี้

  • Mac mini (ปี 2018)
  • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)
  • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

ACMT 2019 อนุญาตให้ช่างเทคนิคที่ทำงานในหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ทั้งหมด

จำเป็นต้องสอบอะไรบ้างสำหรับ ACMT 2019
เพื่อให้ได้รับใบรับรอง ACMT 2019 คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A หรือ SVC-18A) และการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 (MAC-19A) โดยสามารถสอบทั้งสองรายการนี้ได้จาก Pearson VUE คุณสามารถทำข้อสอบทางออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

ลำดับในการสอบมีความสำคัญหรือไม่
สำคัญ ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนการสอบใบรับรองการให้บริการของ Mac ACMT 2019 (MAC-19A) คุณจะต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A หรือ SVC-18A)

การสอบแต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
คุณสามารถดูราคาปัจจุบันได้จาก Pearson VUE

ฉันจะค้นหาการฝึกอบรมสำหรับการสอบเหล่านี้ได้จากที่ไหน
การฝึกอบรมที่คุณกำหนดเวลาเรียนเองได้สำหรับการสอบเหล่านี้มีอยู่ใน ATLAS และยังมีการฝึกอบรมแบบมีผู้ฝึกสอนจาก LearnQuest ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรมทั่วโลกที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ที่หน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือโดยการซื้อการฝึกอบรมช่างเทคนิค AppleCare สื่อการฝึกอบรมที่ Apple เป็นผู้จัดทำอาจไม่มีในบางประเทศและบางภูมิภาค

ฉันได้รับการรับรอง ACMT 2018 แล้ว ฉันจำเป็นต้องสอบ ACMT 2019 ใหม่หรือไม่
ไม่ คุณได้รับการรับรองการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Mac แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องสอบใหม่ 

ฉันได้รับใบรับรองช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT 2019) แล้ว ฉันต้องทำการสอบใหม่สองรายการสำหรับการรับรอง ACMT หรือไม่
ไม่ หากคุณได้รับการรับรอง ACiT 2019 แล้ว แสดงว่าคุณผ่านการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple แล้ว คุณจำเป็นต้องสอบให้ผ่านเฉพาะการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 (MAC-19A) เพื่อให้ได้รับการรับรอง ACMT 2019

ฉันได้สอบหนึ่งในการสอบ ACMT 2018 ก่อนหน้าไปแล้ว ฉันต้องทำการสอบใหม่สองรายการสำหรับการรับรอง ACMT หรือไม่
หากคุณทำข้อสอบ SVC-18A สำหรับ ACMT 2018 ไปแล้ว จะสามารถทำการสอบ ACMT ที่เหลืออยู่ (MAC-18A) ได้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 จนถึงเวลานั้น หากคุณทำข้อสอบ SVC-18A และ MAC-18A เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง ACMT 2018 แต่ใบรับรองนั้นจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ได้ไม่มากนัก หากต้องการรับใบรับรอง ACMT 2019 ให้ทบทวนเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับการอัพเดทและสอบ MAC-19A ให้ผ่าน

ฉันจะต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ Mac ใหม่ที่เปิดตัวหลังจากที่ฉันได้รับใบรับรองมาแล้ว
สถานที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะสามารถให้บริการหลักสูตรคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใน ATLAS เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ช่างเทคนิคจะต้องศึกษาหลักสูตรเหล่านี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบด้านการบริการของตนเพื่อให้สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

เมื่อฉันทำได้ตามข้อกำหนดสำหรับ ACMT 2019 แล้ว ฉันสามารถขอเอกสารใบรับรองได้หรือไม่
ได้ หลังจากที่คุณผ่านการสอบที่กำหนดแล้ว ให้ส่งอีเมลขอใบรับรองไปที่ certifications@apple.com คุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังแบบฟอร์มการร้องขอ 

ฉันมีคำถามอื่นอีก จะสามารถสอบถามได้จากที่ใด
คุณสามารถส่งคำถามไปที่ svc.trng@apple.com

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: