คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon

Apple เริ่มเปลี่ยนจากหน่วยประมวลผล Intel ไปเป็น Apple Silicon ในคอมพิวเตอร์ Mac โดยเริ่มตั้งแต่บางรุ่นที่เปิดตัวในช่วงปลายปี 2020

ในคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" จะแสดงรายการที่มีป้ายกำกับ "ชิป" ตามด้วยชื่อชิป:

หน้าต่างเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้
หากต้องการเปิดเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้

บนคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้หน่วยประมวลผล Intel "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" จะแสดงรายการที่มีป้ายกำกับ "หน่วยประมวลผล ตามด้วยชื่อหน่วยประมวลผล Intel Mac ที่มีหน่วยประมวลผล Intel เรียกอีกอย่างว่า Mac ที่ใช้ Intel

วันที่เผยแพร่: