ระบุรุ่น iMac ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยคุณระบุรุ่น iMac ของคุณได้

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ตัวระบุรุ่น และหมายเลขชิ้นส่วน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่นๆ สำหรับ iMac ได้ใน macOS บนตัวเครื่องด้านนอกของคอมพิวเตอร์ และบนบรรจุภัณฑ์

ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

ในเวอร์ชั่นของ macOS ส่วนใหญ่ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลรุ่นของคอมพิวเตอร์ได้ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac นี้ หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงชื่อรุ่นของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015) และหมายเลขประจำเครื่อง จากนั้นคุณก็สามารถใช้หมายเลขประจำเครื่องเพื่อตรวจสอบตัวเลือกบริการและการสนับสนุน หรือค้นหาข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคสำหรับรุ่นที่คุณใช้ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวระบุรุ่นของคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้ ให้คลิกรายงานระบบ ในหน้าต่างข้อมูลระบบที่เปิดขึ้นมา ให้ค้นหาตัวระบุรุ่นในส่วนภาพรวมฮาร์ดแวร์ จากนั้นใช้ตัวระบุเพื่อค้นหา iMac ของคุณด้านล่าง

บนตัวเครื่องด้านนอกของ iMac

หมายเลขประจำเครื่อง iMac จะพิมพ์อยู่บนตัวเครื่อง หากต้องการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ให้ปิดเครื่อง iMac แล้วถอดสายที่ต่ออยู่ทั้งหมดออก เพื่อให้คุณย้ายเครื่องได้อย่างปลอดภัย จากนั้นค่อยๆ คว่ำคอมพิวเตอร์ลงบนผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มที่สะอาด

หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ใต้ฐาน (หรือขาตั้ง) ของ iMac พร้อมบาร์โค้ดและเครื่องหมายควบคุมต่างๆ

บนบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์หรือในใบเสร็จต้นฉบับ

หากคุณยังเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมของ iMac ไว้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนฉลากบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนกล่อง

บนบรรจุภัณฑ์ยังมีหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple อีกด้วย ตัวอย่างเช่น MK452xx/A ให้นำหมายเลขนี้มาเทียบกับหมายเลขในรายการด้านล่างเพื่อค้นหารุ่น iMac ของคุณ 
โดยในหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple นั้น "xx" ที่อยู่หน้าเครื่องหมายทับคือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

นอกจากนี้ หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขรุ่น และรายละเอียดการกำหนดค่าของ iMac ยังอาจปรากฏอยู่ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

iMac รุ่นต่างๆ

คลิกที่แต่ละรุ่นเพื่อดูข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

2017

   


iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac18,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MMQA2xx/A


iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac18,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MNDY2xx/A
MNE02xx/A


iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac18,3

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MNE92xx/A
MNEA2xx/A
MNED2xx/A

2015

   

iMac
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac16,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MK142xx/A
MK442xx/A

iMac
iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

ตัวระบุรุ่น:
iMac16,2

หมายเลขชิ้นส่วน:
MK452xx/A

iMac
iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)

ตัวระบุรุ่น:
iMac15,1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MF885xx/A

iMac
iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)

ตัวระบุรุ่น:
iMac17,1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MK462xx/A
MK472xx/A
MK482xx/A

2014

  

iMac
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)

ตัวระบุรุ่น:
iMac14,4

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MF883xx/A
MG022xx/A

iMac
iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac15,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MF886xx/A

2013

  

iMac
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac14,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
ME086xx/A
ME087xx/A

iMac
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac14,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
ME086xx/A
ME088xx/A

2012

  

iMac
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2012)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac13,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD093xx/A
MD094xx/A

iMac
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac13,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD095xx/A
MD096xx/A

2011

  

iMac
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac 12.1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC309xx/A
MC812xx/A

iMac
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac 12.2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC813xx/A
MC814xx/A

2010

  

iMac
iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2010)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac 11,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC508xx/A
MC509xx/A

iMac
iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac 11,3

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC510xx/A
MC511xx/A

2009

  

iMac
iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac9,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MB417xx/A
MC019xx/A

iMac
iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac9,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MB418xx/A
MB419xx/A

iMac
iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac10,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MB950xx/A
MC413xx/A

 

iMac
iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

ตัวระบุรุ่น: 
iMac10,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MB952xx/A
MB953xx/A

 

วันที่เผยแพร่: