ระบุรุ่น iMac ของคุณ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่า iMac หรือ iMac Pro ที่คุณมีคือรุ่นใด และอยู่ในช่วงใดของประวัติ iMac

Mac มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณระบุรุ่นได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือดูที่ "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยเลือกเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้จากเมนู Apple  ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ อีกวิธีหนึ่งคือใช้แอพข้อมูลระบบ ดูวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อระบุรุ่นของ Mac

หากคุณไม่มี Mac หรือเครื่องไม่เริ่มต้นระบบ ให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้แทน

  • ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องที่พิมพ์อยู่ด้านล่าง Mac ใกล้เครื่องหมายควบคุม หมายเลขประจำเครื่องอยู่ข้างเครื่องหมายบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นกัน จากนั้นคุณจึงสามารถป้อนหมายเลขประจำเครื่องในหน้าตรวจสอบความคุ้มครอง เพื่อค้นหารุ่นของคุณ
  • นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์เดิมอาจแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple เช่น MMQA2xx/A (“xx” คือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค) คุณสามารถจับคู่หมายเลขชิ้นส่วนของ Apple กับหมายเลขชิ้นส่วนในรายการด้านล่างนี้เพื่อค้นหารุ่นของคุณได้

รายการของ iMac หรือ iMac Pro รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ เหล่านี้มีการจัดเรียงตามปีที่เปิดตัว โดยเริ่มจากปีล่าสุด คลิกที่ชื่อรุ่นเพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียด 

รุ่นตั้งแต่ปี 2012 หรือใหม่กว่าสามารถเรียกใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้ สำหรับรุ่นตั้งแต่ก่อนปี 2012 จะระบุระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้ไว้ให้

2019

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019)
ตัวระบุรุ่น: iMac19,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MRQYxx/A, MRR0xx/A, MRR1xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019)

 

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2019)
ตัวระบุรุ่น: iMac19,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MRT3xx/A, MRT4xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2019)

 

2017

iMac Pro
ตัวระบุรุ่น: iMacPro1,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MQ2Y2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac Pro (ปี 2017)

 

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)
ตัวระบุรุ่น: iMac18,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MNE92xx/A, MNEA2xx/A, MNED2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)

 


iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)
ตัวระบุรุ่น: iMac18,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MNDY2xx/A, MNE02xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)

 

iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)
ตัวระบุรุ่น: iMac18,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MMQA2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)

 

2015

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)
ตัวระบุรุ่น: iMac17,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MK462xx/A, MK472xx/A, MK482xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)

 

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)
ตัวระบุรุ่น: iMac16,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MK452xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

 

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)
ตัวระบุรุ่น: iMac16,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MK142xx/A, MK442xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

 

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)
ตัวระบุรุ่น: iMac15,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MF885xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)

 

2014


iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014)
ตัวระบุรุ่น: iMac15,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MF886xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014)

 


iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)
ตัวระบุรุ่น: iMac14,4
หมายเลขชิ้นส่วน: MF883xx/A, MG022xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)

 

2013


iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)
ตัวระบุรุ่น: iMac14,2
หมายเลขชิ้นส่วน: ME086xx/A, ME088xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)

 


iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)
ตัวระบุรุ่น: iMac14,1
หมายเลขชิ้นส่วน: ME086xx/A, ME087xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)

 

2012


iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: iMac13,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MD095xx/A, MD096xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012)

 


iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: iMac13,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MD093xx/A, MD094xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2012)

 

2011


iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: iMac12,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MC813xx/A, MC814xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)

 


iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: iMac12,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MC309xx/A, MC812xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)

 

2010


iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)
ตัวระบุรุ่น: iMac11,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MC510xx/A, MC511xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

 


iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2010)
ตัวระบุรุ่น: iMac11,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MC508xx/A, MC509xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2010)

 

2009


iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: iMac10,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB952xx/A, MB953xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

 


iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: iMac10,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB950xx/A, MC413xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2009)

 


iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: iMac9,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB418xx/A, MB419xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

 


iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: iMac9,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB417xx/A, MC019xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)

 

วันที่เผยแพร่: