ระบุรุ่นของ Mac mini ของคุณ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่า Mac mini ที่คุณมีคือรุ่นใด และอยู่ในช่วงใดของประวัติ Mac mini

Mac มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณระบุรุ่นได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือดูที่ "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยเลือกเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้จากเมนู Apple () ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ อีกวิธีหนึ่งคือใช้แอพข้อมูลระบบ ดูวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อระบุรุ่นของ Mac

หากคุณไม่มี Mac หรือเครื่องไม่เริ่มต้นระบบ ให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้แทน

  • ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องที่พิมพ์อยู่ด้านล่าง Mac ใกล้เครื่องหมายควบคุม หมายเลขประจำเครื่องอยู่ข้างเครื่องหมายบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นกัน จากนั้นคุณจึงสามารถป้อนหมายเลขประจำเครื่องในหน้าตรวจสอบความคุ้มครอง เพื่อค้นหารุ่นของคุณ
  • บรรจุภัณฑ์เดิมอาจแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple เช่น MGEM2xx/A (“xx” คือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค) คุณสามารถจับคู่หมายเลขชิ้นส่วนของ Apple กับหมายเลขชิ้นส่วนในรายการด้านล่างนี้เพื่อค้นหารุ่นของคุณได้

รายการ Mac mini รุ่นต่างๆ

Mac mini รุ่นต่างๆ มีการจัดเรียงตามปีที่เปิดตัว โดยเริ่มจากปีล่าสุด คลิกที่ชื่อรุ่นเพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียด 

Mac mini รุ่นตั้งแต่ปี 2012 และใหม่กว่าสามารถเรียกใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้ สำหรับรุ่นตั้งแต่ปี 2010 พบว่ามีระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่เข้ากันได้

2018

Mac mini (2018)
ตัวระบุรุ่น: Macmini8,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MRTR2xx/A, MRTT2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (2018)

 

2014

Mac mini (ปลายปี 2014)
ตัวระบุรุ่น: Macmini7,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MGEM2xx/A, MGEN2xx/A, MGEQ2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (ปลายปี 2014)

 

2012

Mac mini (ปลายปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: Macmini6,1; Macmini6,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MD387xx/A; MD388xx/A, MD389xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (ปลายปี 2012)

 

2011

Mac mini (กลางปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: Macmini5,1; Macmini5,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MC815xx/A; MC816xx/A, MC936xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (กลางปี 2011)

 

2010

Mac mini (กลางปี 2010)
ตัวระบุรุ่น: Macmini4,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MC438xx/A, MC270xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (กลางปี 2010)

 

2009

Mac mini (ปลายปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: Macmini3,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MC238xx/A, MC239xx/A, MC408xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (ปลายปี 2009)

 

Mac mini (ต้นปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: Macmini3,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB464xx/A, MB463xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: Mac mini (ต้นปี 2009)

 

วันที่เผยแพร่: