ระบุรุ่นของ Mac mini

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยคุณระบุ Mac mini ของคุณได้

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ตัวระบุรุ่น และหมายเลขชิ้นส่วน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่นๆ สำหรับ Mac mini ได้ใน macOS, บนตัวเครื่องด้านนอกของคอมพิวเตอร์ และบนบรรจุภัณฑ์

ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

ในเวอร์ชั่นของ macOS ส่วนใหญ่ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลรุ่นของคอมพิวเตอร์ได้ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac นี้ หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงรายชื่อรุ่นของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Mac mini (ปลายปี 2014) และหมายเลขประจำเครื่อง จากนั้นคุณก็สามารถใช้หมายเลขประจำเครื่องเพื่อตรวจสอบตัวเลือกบริการและการสนับสนุน หรือค้นหาข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคสำหรับรุ่นที่คุณใช้ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวระบุรุ่นของคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้ ให้คลิกรายงานระบบ ในหน้าต่างข้อมูลระบบที่เปิดขึ้นมา ให้ค้นหาตัวระบุรุ่นในส่วนภาพรวมฮาร์ดแวร์ จากนั้นใช้ตัวระบุเพื่อค้นหา Mac mini ของคุณด้านล่าง

บนตัวเครื่องด้านนอกของ Mac mini

ปิดเครื่อง Mac mini แล้วถอดสายและขั้วต่อทั้งหมดออก จากนั้นคว่ำเครื่องลง สำหรับ Mac mini ในรุ่นปี 2010 และใหม่กว่า หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ใต้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใกล้เครื่องหมายควบคุม

สำหรับ Mac mini รุ่นที่ผลิตก่อนปี 2010 หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่บนฉลากที่ขอบด้านล่างของคอมพิวเตอร์ ระหว่างบาร์โค้ด

บนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์หรือในใบเสร็จต้นฉบับ

หากคุณยังเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของ Mac mini ไว้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนฉลากบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนกล่อง

นอกจากนี้บนบรรจุภัณฑ์ยังแสดงรายการหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple ตัวอย่างเช่น MGEM2xx/A ให้นำหมายเลขที่ได้มาเทียบกับหมายเลขในรายการด้านล่างเพื่อค้นหารุ่นของ Mac mini ที่คุณมี 
โดยในหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple นั้น "xx" ที่อยู่หน้าเครื่องหมายทับคือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

นอกจากนี้หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขรุ่น และรายละเอียดการกำหนดค่าของ Mac mini ก็อาจอยู่ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

Mac mini รุ่นต่างๆ

คลิกที่แต่ละรุ่นเพื่อดูข้อมูลทางเทคนิค

2014

   


Mac mini (ปลายปี 2014)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini7,1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MGEM2xx/A
MGEN2xx/A
MGEQ2xx/A

   

2012

   


Mac mini (ปลายปี 2012)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini 6.1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MD387xx/A


Mac mini (ปลายปี 2012)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini6,2

หมายเลขชิ้นส่วน:
MD388xx/A
MD389xx/A

2011

   


Mac mini (กลางปี 2011)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini 5.1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MC815xx/A


Mac mini (กลางปี 2011)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini 5.2

หมายเลขชิ้นส่วน:
MC816xx/A
MC936xx/A

2010

   


Mac mini (กลางปี 2010)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini 4.1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MC438xx/A
MC270xx/A

   

2009

   


Mac mini (ปลายปี 2009)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini 3.1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MC238xx/A
MC239xx/A
MC408xx/A


Mac mini (ต้นปี 2009)

ตัวระบุรุ่น:
Macmini 3.1

หมายเลขชิ้นส่วน:
MB464xx/A
MB463xx/A

วันที่เผยแพร่: