ระบุรุ่นของ MacBook Air

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยคุณระบุ MacBook Air ของคุณได้

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ MacBook Air ซึ่งคุณสามารถค้นหาบทความที่คล้ายกันนี้สำหรับ MacBook และ MacBook Pro ได้

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ตัวระบุรุ่น และหมายเลขชิ้นส่วน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่นๆ สำหรับ MacBook Air ได้ใน macOS, บนตัวเครื่องด้านนอกของคอมพิวเตอร์ และบนบรรจุภัณฑ์

ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

ในเวอร์ชั่นของ macOS ส่วนใหญ่ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลรุ่นของคอมพิวเตอร์ได้ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac นี้ หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงรายชื่อรุ่นของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015) และหมายเลขประจำเครื่อง จากนั้นคุณก็สามารถใช้หมายเลขประจำเครื่องเพื่อตรวจสอบตัวเลือกบริการและการสนับสนุน หรือค้นหาข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคสำหรับรุ่นที่คุณใช้ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวระบุรุ่นของคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้ ให้คลิกรายงานระบบ ในหน้าต่างข้อมูลระบบที่เปิดขึ้นมา ให้ค้นหาตัวระบุรุ่นในส่วนภาพรวมฮาร์ดแวร์ จากนั้นใช้ตัวระบุเพื่อค้นหา MacBook Air ของคุณด้านล่าง

บนตัวเครื่องด้านนอกของ MacBook Air

ปิดเครื่อง MacBook Air และคว่ำเครื่องลง หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ใต้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใกล้เครื่องหมายควบคุมต่างๆ

บนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์หรือในใบเสร็จต้นฉบับ

หากคุณยังเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของ MacBook Air ไว้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนฉลากบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนกล่อง

นอกจากนี้บนบรรจุภัณฑ์ยังแสดงรายการหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple ตัวอย่างเช่น MJVE2xx/A ให้นำหมายเลขที่ได้มาเทียบกับหมายเลขในรายการด้านล่างเพื่อค้นหารุ่นของ MacBook Air ที่คุณมี 
โดยในหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple นั้น "xx" ที่อยู่หน้าเครื่องหมายทับคือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

นอกจากนี้หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขรุ่น และรายละเอียดการกำหนดค่าของ MacBook Air ก็อาจอยู่ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

MacBook Air รุ่นต่างๆ

คลิกที่แต่ละรุ่นเพื่อดูข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

2017

   


MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir7,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MQD32xx/A 
MQD42xx/A
MQD52xx/A

2015

   


MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir7,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MJVE2xx/A
MJVG2xx/A
MMGF2xx/A
MMGG2xx/A


MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir7,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MJVM2xx/A
MJVP2xx/A

2014

   


MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir6,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD760xx/B
MD761xx/B


MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)

ตัวระบุรุ่น:
MacBookAir6,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD711xx/B
MD712xx/B

2013

   


MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir6,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD760xx/A
MD761xx/A


MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir6,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD711xx/A
MD712xx/A

2012

   


MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir5,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD231xx/A
MD232xx/A


MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir5,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD223xx/A
MD224xx/A

2011

   


MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir4,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC965xx/A
MC966xx/A


MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir4,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC968xx/A
MC969xx/A

2010

   


MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir3,2

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC503xx/A
MC504xx/A


MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir3,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC505xx/A
MC506xx/A

2009

   


MacBook Air (กลางปี 2009)

ตัวระบุรุ่น: 
MacBookAir2,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC505xx/A
MC233xx/A
MC234xx/A

   

   

วันที่เผยแพร่: