ระบุรุ่นของ Mac Pro

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยคุณระบุ Mac Pro ของคุณได้

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ตัวระบุรุ่น และหมายเลขชิ้นส่วน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่นๆ สำหรับ Mac Pro ได้ใน macOS, บนตัวเครื่องด้านนอกของคอมพิวเตอร์ และบนบรรจุภัณฑ์

ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

ในเวอร์ชั่นของ macOS ส่วนใหญ่ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องและข้อมูลรุ่นของคอมพิวเตอร์ได้ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac นี้ หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาจะแสดงรายชื่อรุ่นของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Mac Pro (ปลายปี 2013) และหมายเลขประจำเครื่อง จากนั้นคุณก็สามารถใช้หมายเลขประจำเครื่องเพื่อตรวจสอบตัวเลือกบริการและการสนับสนุน หรือค้นหาข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคสำหรับรุ่นที่คุณใช้ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวระบุรุ่นของคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้ ให้คลิกรายงานระบบ ในหน้าต่างข้อมูลระบบที่เปิดขึ้นมา ให้ค้นหาตัวระบุรุ่นในส่วนภาพรวมฮาร์ดแวร์ จากนั้นใช้ตัวระบุเพื่อค้นหา Mac Pro ของคุณด้านล่าง

บนตัวเครื่องด้านนอกของ Mac Pro

ปิดเครื่อง Mac Pro แล้วถอดสายที่ต่ออยู่ทั้งหมดออก เพื่อให้คุณย้ายเครื่องได้อย่างปลอดภัย

สำหรับสำหรับ Mac Pro (ปลายปี 2013) หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่บนตัวเครื่องด้านล่างของคอมพิวเตอร์ สำหรับ Mac Pro รุ่นก่อนหน้า หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่แผงด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ใต้พอร์ตวิดีโอ 

บนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์หรือในใบเสร็จต้นฉบับ

หากคุณยังเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของ Mac Pro ไว้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนฉลากบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนกล่อง

นอกจากนี้บนบรรจุภัณฑ์ยังแสดงรายการหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple ตัวอย่างเช่น ME253xx/A ให้นำหมายเลขที่ได้มาเทียบกับหมายเลขในรายการด้านล่างเพื่อค้นหารุ่นของ Mac Pro ที่คุณมี 
โดยในหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple นั้น "xx" ที่อยู่หน้าเครื่องหมายทับคือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

นอกจากนี้หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขรุ่น และรายละเอียดการกำหนดค่าของ Mac Pro ก็อาจอยู่ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

Mac Pro รุ่นต่างๆ

คลิกที่แต่ละรุ่นเพื่อดูข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

2013

   


Mac Pro (ปลายปี 2013)

ตัวระบุรุ่น: 
MacPro6,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
ME253xx/A
MD878xx/A

2012

   


Mac Pro (กลางปี 2012)

ตัวระบุรุ่น:
MacPro5,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD770xx/A
MD771xx/A


Mac Pro Server (กลางปี 2012)

ตัวระบุรุ่น: 
MacPro5,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MD772xx/A

2010

   


Mac Pro (กลางปี 2010)

ตัวระบุรุ่น: 
MacPro5,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC250xx/A
MC560xx/A
MC561xx/A


Mac Pro Server (กลางปี 2010)

ตัวระบุรุ่น: 
MacPro5,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MC915xx/A

2009

   


Mac Pro (ต้นปี 2009)

ตัวระบุรุ่น: 
MacPro4,1

หมายเลขชิ้นส่วน: 
MB871xx/A
MB535xx/A

วันที่เผยแพร่: