ระบุรุ่นของ MacBook Pro

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่า MacBook Pro ที่คุณมีคือรุ่นใด และอยู่ในช่วงใดของประวัติ MacBook Pro

Mac มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณระบุรุ่นได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือดูที่ "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยเลือกเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้จากเมนู Apple  ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ อีกวิธีหนึ่งคือใช้แอปข้อมูลระบบ ดูวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อระบุรุ่นของ Mac

หากคุณไม่มี Mac หรือเครื่องไม่เริ่มต้นระบบ ให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้แทน

  • ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องที่พิมพ์อยู่ด้านล่าง Mac ใกล้เครื่องหมายควบคุม หมายเลขประจำเครื่องอยู่ข้างเครื่องหมายบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นกัน จากนั้นคุณจึงสามารถป้อนหมายเลขประจำเครื่องในหน้าตรวจสอบความคุ้มครองหรือข้อกำหนดด้านเทคนิคเพื่อค้นหารุ่นของคุณ
  • นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์เดิมอาจแสดงหมายเลขชิ้นส่วนของ Apple เช่น MLH12xx/A (“xx” คือตัวแปรที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค) คุณสามารถจับคู่หมายเลขชิ้นส่วนของ Apple กับหมายเลขชิ้นส่วนในรายการด้านล่างนี้เพื่อค้นหารุ่นของคุณได้


รายการของ MacBook Pro รุ่นต่างๆ

MacBook Pro รุ่นต่างๆ มีการจัดเรียงตามปีที่เปิดตัว โดยเริ่มจากปีล่าสุด คลิกที่ชื่อรุ่นเพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียด 

MacBook Pro รุ่นตั้งแต่ปี 2015 และใหม่กว่าสามารถเรียกใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้ สำหรับรุ่นเก่า จะระบุระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดที่เข้ากันได้ไว้ให้

MacBook Pro (13 นิ้ว, M2, ปี 2022)

MacBook Pro (13 นิ้ว, M2, ปี 2022)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: Mac14,7
หมายเลขชิ้นส่วน: MNEH3xx/A, MNEJ3xx/A, MNEP3xx/A, MNEQ3xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, M2, ปี 2022) 
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, M2, ปี 2022)

     


2021

MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021)

MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro18,3, MacBookPro18,4
หมายเลขชิ้นส่วน: MKGP3xx/A, MKGQ3xx/A, MKGR3xx/A, MKGT3xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021)

 

MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021)

MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro18,1, MacBookPro18,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MK183xx/A, MK193xx/A, MK1A3xx/A, MK1E3xx/A, MK1F3xx/A, MK1H3xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021)

 

2020

MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro17,1 
หมายเลขชิ้นส่วน: MYD83xx/A, MYD92xx/A, MYDA2xx/A, MYDC2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro16,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MXK32xx/A, MXK52xx/A, MXK62xx/A, MXK72xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro16,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MWP42xx/A, MWP52xx/A, MWP62xx/A, MWP72xx/A, MWP82xx/A 
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

2019

MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro16,1, MacBookPro16,4
หมายเลขชิ้นส่วน: MVVJ2xx/A, MVVK2xx/A, MVVL2xx/A, MVVM2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro15,4
หมายเลขชิ้นส่วน: MUHN2xx/A, MUHP2xx/a, MUHQ2xx/A, MUHR2xx/A, MUHR2xx/B
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro15,1, MacBookPro15,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MV902xx/A, MV912xx/A, MV922xx/A, MV932xx/A, MV942xx/A, MV952xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro15,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MV962xx/A, MV972xx/A, MV982xx/A, MV992xx/A, MV9A2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 

2018

MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro15,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MR932xx/A, MR942xx/A, MR952xx/A, MR962xx/A, MR972xx/A, MUQH2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018) 

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro15,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MR9Q2xx/A, MR9R2xx/A, MR9T2xx/A, MR9U2xx/A, MR9V2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 

2017

MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro14,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MPTR2xx/A, MPTT2xx/A, MPTU2xx/A, MPTV2xx/A, MPTW2xx/A, MPTX2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro14,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MPXV2xx/A, MPXW2xx/A, MPXX2xx/A, MPXY2xx/A, MQ002xx/A, MQ012xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro14,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MPXQ2xx/A, MPXR2xx/A, MPXT2xx/A, MPXU2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 

2016

MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2016)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro13,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MLH32xx/A, MLH42xx/A, MLH52xx/A, MLW72xx/A, MLW82xx/A, MLW92xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2016)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2016)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro13,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MLH12xx/A, MLVP2xx/A, MNQF2xx/A, MNQG2xx/A, MPDK2xx/A, MPDL2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)
สี: สีเงิน, สีเทาสเปซเกรย์
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro13,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MLL42xx/A, MLUQ2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2016, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 

2015

MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2015)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro11,4, MacBookPro11,5
หมายเลขชิ้นส่วน: MJLQ2xx/A, MJLT2xx/A, MJLU2xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2015)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2015)

 

MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ต้นปี 2015)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro12,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MF839xx/A, MF840xx/A, MF841xx/A, MF843xx/A
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ต้นปี 2015)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ต้นปี 2015)

 

2014

MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2014)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro11,2, MacBookPro11,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MGXC2xx/A, MGXA2xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Big Sur 11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2014)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2014)

 

MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, กลางปี 2014)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro11,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MGX72xx/A, MGX82xx/A, MGX92xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Big Sur 11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, กลางปี 2014)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, กลางปี 2014)

 

2013

 

MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, ปลายปี 2013)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro11,2, MacBookPro11,3
หมายเลขชิ้นส่วน: ME293xx/A, ME294xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Big Sur 11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, ปลายปี 2013)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, ปลายปี 2013)

 

MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ปลายปี 2013)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro11,1
หมายเลขชิ้นส่วน: ME864xx/A, ME865xx/A, ME866xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Big Sur 11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ปลายปี 2013)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, กลางปี 2013)

 

MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, ต้นปี 2013)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro10,1
หมายเลขชิ้นส่วน: ME664xx/A, ME665xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Catalina 10.15.7
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, ต้นปี 2013)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, ต้นปี 2013)

 

MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ต้นปี 2013)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro10,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MD212xx/A, ME662xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Catalina 10.15.7
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ต้นปี 2013)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ต้นปี 2013)

 

2012

MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ปลายปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro10,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MD212xx/A, MD213xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Catalina 10.15.7
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ปลายปี 2012)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 13 นิ้ว, ปลายปี 2012)

 

MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro10,1
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Catalina 10.15.7
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2012)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (Retina, 15 นิ้ว, กลางปี 2012)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro9,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MD103xx/A, MD104xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Catalina 10.15.7
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2012)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2012)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2012)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro9,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MD101xx/A, MD102xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS Catalina 10.15.7
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2012)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2012)

2011

MacBook Pro (17 นิ้ว, ปลายปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro8,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MD311xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (17 นิ้ว, ปลายปี 2011)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro8,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MD322xx/A, MD318xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2011)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2011)


MacBook Pro (13 นิ้ว, ปลายปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro8,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MD314xx/A, MD313xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปลายปี 2011)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ปลายปี 2011)

 

MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro8,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MC725xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2011)


MacBook Pro (15 นิ้ว, ต้นปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro8,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MC723xx/A, MC721xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ต้นปี 2011)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ต้นปี 2011)

 

MacBook Pro (13 นิ้ว, ต้นปี 2011)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro8,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MC724xx/A, MC700xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, ต้นปี 2011)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, ต้นปี 2011)

 

2010

MacBook Pro (17 นิ้ว, กลางปี 2010)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro6,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MC024xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (17 นิ้ว, กลางปี 2010)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2010)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro6,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MC373xx/A, MC372xx/A, MC371xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2010)

MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2010)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro7,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MC375xx/A, MC374xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: macOS High Sierra 10.13.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2010)

 

2009

MacBook Pro (17 นิ้ว, กลางปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro5,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MC226xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (17 นิ้ว, กลางปี 2009)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (17 นิ้ว, กลางปี 2009)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro5,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MB985xx/A, MB986xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2009)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2009)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, 2.53GHz, กลางปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro5,3
หมายเลขชิ้นส่วน: MC118xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, 2.53GHz, กลางปี 2009)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, 2.53GHz, กลางปี 2009)


MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro5,5
หมายเลขชิ้นส่วน: MB991xx/A, MB990xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2009)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2009)

 

MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2009)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro5,2
หมายเลขชิ้นส่วน: MB604xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2009)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2009)

2008

MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2008)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro5,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB470xx/A, MB471xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2008)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ปลายปี 2008)

 

MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2008)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro4,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB166xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2008)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (17 นิ้ว, ต้นปี 2008)

 

MacBook Pro (15 นิ้ว, ต้นปี 2008)
ตัวระบุรุ่น: MacBookPro4,1
หมายเลขชิ้นส่วน: MB133xx/A, MB134xx/A
ระบบปฏิบัติการใหม่ที่สุดที่เข้ากันได้: OS X El Capitan 10.11.6
ข้อมูลทางเทคนิค: MacBook Pro (15 นิ้ว, ต้นปี 2008)
คู่มือผู้ใช้: MacBook Pro (15 นิ้ว, ต้นปี 2008)

 

วันที่เผยแพร่: