อุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone ที่ใช้งานร่วมกันได้

ดูว่าอุปกรณ์ช่วยฟัง MFi รุ่นใดบ้างที่ใช้ร่วมกับ iPhone ของคุณได้

อุปกรณ์รับฟังที่ใช้งานร่วมกันได้

Advance

 • RIC, RIC LI
 • SlimRIC

 

AGXO

 • FX00*
 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect B
 • Ampli-connect PO*
 • Ampli-connect R 13
 • Ampli-connect R 312
 • Ampli-easy B
 • Ampli-energy B*
 • Ampli-energy B R
 • Ampli-energy I*
 • Ampli-energy I R WL
 • Ampli-energy PO*
 • Ampli-energy R*
 • Ampli-energy R R
 • Ampli-energy R R-D
 • Ampli-mini 312 AS
 • Ampli-mini PO*
 • Ampli-mini R 312

 

Aquitis

 • AEBB3D
 • AF2 B
 • AF2 E
 • AMBB3D
 • AMRB2D
 • AMRR2D

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Arc AI*
 • Via*
 • Via AI*
 • Via Edge AI*

 

Audibene

 • HORIZON ITC-R
 • HORIZON RIC
 • HORIZON RIC-R
 • HORIZON RIC-S

 

Audifon

 • Lewi
 • Risa

 

Audigy

 • AGXsevo AI*
 • AGXsevo AIAGXsp 
 • AGXsliv*
 • AGXsliv AI*
 • AGXsliv Edge AI*
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXwE-F2
 • Audigy AGXwM
 • B-F2

 

Audika / Audika France

 • First
 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend
 • PG X0

 

AudiLab

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral

 

Audio Service

 • DUO LI G5
 • DUO LI G6
 • Duo G5
 • ENERGY 4PLUS BLUE
 • FDH RIC
 • HP LI G6
 • Ida BT G5
 • ITC LI 7
 • ITE LI 7
 • Mood G5
 • Mood G5 Li-Ion
 • MOOD G6
 • MOOD LI G6
 • OZ BTE
 • OZ RIC
 • P G5
 • P LI G6
 • R LI 7
 • R S 7
 • SR LI 7
 • STILINE BT
 • Sun G5

 

AudioSync

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Arc AI*
 • Via*
 • Via AI*
 • Via Edge AI*

 

Audix

 • Lewi
 • Risa

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Beltone Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone Boost Max
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Boost Ultra
 • Beltone First
 • Beltone Imagine*
 • Beltone Legend
 • Beltone Silk
 • Beltone Rely
 • Beltone Trust

 

Bernafon

 • Aligo*
 • Alpha*
 • Altena
 • Capto
 • Coral
 • Leox
 • Viron
 • Viron A
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Kanso 2 Sound Processor
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Cochlear Limited

 • Kanso 2 Sound Processor
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Complete

 

Coselgi

 • Effect EBB3D
 • Effect F2
 • Mojo MBR3D
 • Mojo MRB2D
 • Mojo MRBB3D
 • Mojo MRR2D

 

Danalogic

 • Ambio Smart

 

Danavox

 • Alya
 • Anthe
 • Barani
 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar
 • Klar

 

EarLens

 • EarLens ProcessorEarQ

 • EarQ
 • FX0*
 • GX0
 • GX0 S

 

eMeritus

 • eMeritus

 

GPL

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

HCS

 • HCS BTE, BTE LI
 • HCS Custom ITC/HS, ITE
 • HCS RIC, RIC LI
 • HCS SR LI

 

Hearbuy

 • Vogue E


Hear.com

 • HORIZON ITC-R
 • HORIZON RIC
 • HORIZON RIC-R
 • HORIZON RIC-S

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • PG X0
 • PG X0 C

 

Hoerluchs

 • ICP BTE
 • ICP RIC

 

Hörex

 • Aligo*
 • Capto
 • Coral
 • Serie 2*
 • Serie 2+*
 • Serie 2PLUS X*

 

Hormann

 • Natural
 • Spatial

 

iBelieve

 • MOOD LI-ION

 

Incognito

 • IC RIC 312
 • IC RIC LI

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Interton Centro
 • Interton Ready
 • การเคลื่อนไหว

 

Jabra

 • Enhance Pro
 • Enhance Pro PM

 

Kind

 • KINDakira XD10
 • KINDakira KD20*
 • KINDduro KD20*
 • KINDduro XD10
 • KINDduro XD20
 • KINDevo*
 • KINDnido
 • KINDvitalo*
 • KINDvitalo 10*
 • KINDvitalo 20*
 • KINDwings

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

KOJ

 • FX00*

 

Lisound

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral

 

Lively

 • Lively
   

Lucid

 • Lucid U series

 

Maico

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral

 

Med-EL

 • AudioStream

 

MediTrend

 • Aligo
 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • SoniTon AO*
 • SoniTon CO
 • SoniTon CZ

 

MicroAudio

 • Aligo*
 • Altena
 • Capto
 • Coral
 • Microaudio

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI*
 • Esentia*
 • Envy AI*
 • Esentia Edge AI*

 

Mimitakara

 • goHearing R1
 • goHearing R2
 • goHearing R3

 

Miracle-Ear

 • IRHYTHM ME
 • ME Custom
 • ME DS BTE
 • ME DS RIC 13
 • MECONNECT R 312
 • MEENERGY B
 • MEENERGY I
 • MEENERGY iR
 • MEENERGY R
 • MEENERGY RF
 • MEMINI R 312

 

MK

 • MK2 CHARGE NX-M
 • MK2 CHARGE NX-P

 

Mosaic

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

MultiOpticas

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S

 

NationsHearing

 • Peak Pro 9
 • Peak 7

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI*
 • Circa*
 • Circa Edge AI*
 • Savant AI*

 

Optima

 • Deuce

 

Optimus

 • INSYNC
 • INSYNC R

 

Oticon

 • FX00*
 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • More*
 • Play PX*
 • Ruby
 • Zircon*
 • Optim
 • Siya
 • Xceed
 • Xceed Play

 

Oticon Medical BAHS

 • Ponto 4
 • Ponto 5
 • Sentio 1

 

Oton

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
   

Ouiezen

 • OZ RIC 312
 • OZ RIC LI
 • OZ SLIM
 • OZ TINI
   

Persona Medical

 • Sombra

 

Philips

 • HearLink
 • HearLink 000
 • HearLink 010
 • HearLink 020
 • HearLink 030*

 

Politec

 • Aligo

 

Pro Akustik

 • Aligo
 • iPro.5*
 • iPro.5 AI*
 • ipro.6 AI*
 • ipro.7 AI*
 • pro+2 CO
 • pro+3 CZ
 • pro+4 AO*

ReSound

 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound ENZO Q
 • ReSound Forte
 • Resound Key
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX Quattro
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound One*
 • ReSound Preza
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • ReSound Vida 

 

Rexton

 • ADORE
 • BICORE CUSTOM LI
 • BICORE R-LI
 • BICORE R312
 • BICORE SR
 • EMERALD M
 • EMERALD S
 • M-CORE B-LI
 • M-CORE R-LI
 • M-CORE R312
 • M-CORE SR
 • MOSAIC M
 • MOSAIC P
 • STELLAR M
 • STELLAR RIC
 • STERLING  ITC
 • STERLING  ITE

 

SES

 • FX00*
 • GX00
 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Signia

 • Active
 • Active Pro
 • Insio C&G ITC
 • Insio C&G ITE
 • Insio ITC (BT)
 • Insio ITE (BT)
 • Motion 13
 • Motion 13P
 • Motion C&G
 • Motion C&G P
 • Motion C&G SP
 • Motion CHARGE&GO
 • Pure Charge&Go Nx
 • Pure Charge&Go X
 • Pure 13
 • Pure 312
 • Pure C&G
 • Pure C&G T
 • Pure Charge&Go
 • Stretta HP
 • Stretta M
 • Stretta M-R
 • Stretta RIC
 • Stretta UP-R
 • Styletto
 • Styletto Connect

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant
 • Radiant*
 • Trek


Soniton

 • COMF 10
 • ECO 8
 • HDO 13 LI
 • INSIDE
 • RIC 312 SPIRIT
 • RIC LI SPIRIT
 • SLIM LI STIL

 

Specsavers

 • Advance

 

Starkey

 • Evolv AI*
 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI*
 • Livio*
 • Livio Edge AI*

 

Sympatico

 • SYMPATICO DUO
 • SYMPATICO MOOD

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990
 • TH BTE, BTE LI
 • TH Canal/ITE, ITC/HS/ITE LI
 • TH RIC, RIC LI
 • TH SR LI

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

VIO

 • VIO E
 • VIO E LI
 • VIO E STYLE

 

Widex

 • Beyond Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2
 • EarQ EBB2D
 • EarQ EBB3D
 • EarQ ERB2D
 • EarQ Fusion 2
 • EarQ MRB2D
 • EarQ MRR2D
 • Effect EBB3D
 • Enjoy E-F2
 • Enjoy EBB3D
 • Enjoy EBB2D
 • Evoke EBB2D
 • Evoke EBB3D
 • Evoke ERB2D
 • Evoke Fusion 2
 • Magnify MBR3D
 • Magnify MRB2D
 • Magnify MRB3D
 • Magnify MRR2D
 • Moment MBB3D
 • Moment MBR3D
 • Moment MRB2D
 • Moment MRR2D

* รองรับการสตรีมแบบสองทิศทาง ซึ่งให้ผู้ใช้สนทนาแบบแฮนด์ฟรีได้ การสตรีมแบบสองทิศทางสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone ที่ผ่านการรับรองมีให้ใช้งานใน iPhone 11 หรือใหม่กว่า, iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 5 และ 4), iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 3 และ 2), iPad Air (รุ่นที่ 4) และ iPad mini (รุ่นที่ 6) ที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 15.2 และ iPadOS 15.2 หรือใหม่กว่า

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: