วิธีสแกนเอกสารบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้แอพโน้ตเพื่อสแกนเอกสารและเพิ่มลายเซ็นบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

iPhone ที่แสดงวิธีสแกนเอกสารในแอพโน้ต

สแกนเอกสาร

  1. เปิดแอพโน้ตแล้วเลือกโน้ตหรือสร้างโน้ตใหม่
  2. แตะปุ่มกล้อง  แตะปุ่มกล้องเพื่อเริ่มสแกนเอกสารในแอพโน้ต แล้วแตะสแกนเอกสาร ไอคอนการสแกนเอกสาร
  3. จัดเอกสารให้อยู่ในมุมมองของกล้อง
  4. หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดอัตโนมัติ เอกสารของคุณจะถูกสแกนโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการจับภาพการสแกนด้วยตัวเอง ให้แตะปุ่มชัตเตอร์ แตะปุ่มชัตเตอร์เพื่อสแกน หรือแตะปุ่มระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง จากนั้นลากมุมต่างๆ เพื่อปรับภาพสแกนให้พอดีกับหน้า แล้วแตะเก็บภาพสแกน
  5. แตะบันทึก หรือเพิ่มการสแกนเพิ่มเติมลงในเอกสาร

ดูวิธีใช้ความต่อเนื่องของกล้องเพื่อสแกนโน้ตจาก iPhone หรือ iPad ไปยัง Mac

iPhone ที่แสดงวิธีลงชื่อในเอกสารในแอพโน้ต

 

เซ็นเอกสาร

  1. เปิดแอพโน้ต จากนั้นแตะเอกสารในโน้ต
  2. แตะปุ่มแชร์ ปุ่มแชร์ จากนั้นแตะทำเครื่องหมาย ไอคอนการทำเครื่องหมาย
  3. แตะปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม แล้วแตะลายเซ็น ไอคอนลายเซ็น และเพิ่มลายเซ็นที่บันทึกไว้หรือสร้างลายเซ็นใหม่ จากนั้นคุณสามารถปรับขนาดกล่องลายเซ็นและวางกล่องลายเซ็นได้ทุกที่ที่คุณต้องการบนเอกสาร
  4. แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการเซ็นเอกสารด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 จากนั้นเลือกเครื่องมือที่จะใช้ และเซ็นด้วยนิ้วของคุณหรือ Apple Pencil ด้วย iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้

ทำอะไรได้มากขึ้นในแอพโน้ต

วันที่เผยแพร่: