วิธีสแกนเอกสารบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณโดยใช้แอพโน้ต

ด้วยแอพโน้ต คุณสามารถสแกนเอกสารและเพิ่มลายเซ็นหรือเซ็นชื่อในเอกสารด้วยตนเองบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

สแกนเอกสาร

  1. เปิดโน้ตหรือสร้างโน้ตใหม่
  2. แตะ  จากนั้นแตะสแกนเอกสาร
  3. จัดเอกสารของคุณให้อยู่ในมุมมองของกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ
  4. หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดอัตโนมัติ เอกสารของคุณจะถูกสแกนโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการจับภาพสแกนด้วยตนเอง ให้แตะ  หรือปุ่มความดังปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
  5. ลากมุมต่างๆ เพื่อปรับภาพสแกนให้พอดีกับหน้า จากนั้นแตะเก็บภาพสแกน
  6. คุณสามารถเพิ่มภาพสแกนเพิ่มเติมไปที่เอกสารหรือแตะ "บันทึก" เมื่อคุณทำเสร็จแล้วได้

ดูวิธีใช้ความต่อเนื่องของกล้องเพื่อสแกนโน้ตจาก iPhone หรือ iPad ไปยัง Mac

 

เซ็นเอกสาร

  1. แตะเอกสารในโน้ต
  2. แตะ แล้วแตะทำเครื่องหมาย
  3. หากต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณ ให้แตะ  จากนั้นแตะลายเซ็น  หากต้องการเซ็นเอกสารของคุณด้วยตนเอง ให้เลือกเครื่องมือที่จะใช้ จากนั้นเซ็นด้วยนิ้วของคุณหรือใช้ Apple Pencil กับ iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้
  4. แตะเสร็จสิ้น

ทำอะไรได้มากขึ้นในแอพโน้ต

วันที่เผยแพร่: