ใช้โหมดพลังงานตํ่าเพื่อประหยัดแบตเตอรี่บน iPhone ของคุณ

โหมดพลังงานต่ำจะช่วยลดปริมาณพลังงานที่ iPhone ของคุณใช้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดพลังงานต่ำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี่ และคุณสามารถเปิดและปิดโหมดพลังงานต่ำจากศูนย์ควบคุมได้ด้วย ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม > กำหนดแถบควบคุมเอง แล้งเลือก โหมดพลังงานต่ำ เพื่อเพิ่มในศูนย์ควบคุม

เมื่อเปิดโหมดพลังงานตํ่า คุณจะสามารถใช้งาน iPhone ของคุณได้นานขึ้นจนกว่าจะถึงรอบชาร์จครั้งถัดไป แต่คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้เวลาในการอัพเดทหรือทำงานนานขึ้น งานบางอย่างอาจไม่ทำงานจนกว่าคุณจะปิดโหมดพลังงานต่ำ หรือจนกว่าคุณจะชาร์จ iPhone ของคุณให้มีไฟอย่างน้อย 80%

โหมดพลังงานต่ำจะช่วยลดหรือจะส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติต่อไปนี้

  • การดึงข้อมูลอีเมลใหม่
  • การดึงข้อมูลใหม่ให้แอพอยู่เบื้องหลัง
  • การดาวน์โหลดอัตโนมัติ
  • เอฟเฟ็กต์ภาพบางเอฟเฟ็กต์
  • ล็อคอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที)
  • รูปภาพ iCloud (หยุดพักชั่วคราว)
  • 5G (ยกเว้นการสตรีมวิดีโอ)

เมื่อโหมดพลังงานต่ำเปิดอยู่ แถบสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีเหลือง คุณจะเห็น  และเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หลังจากที่คุณชาร์จ iPhone ของคุณให้มีไฟอย่างน้อย 80% แล้ว โหมดพลังงานต่ำจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

โหมดพลังงานต่ำจะใช้ได้เฉพาะบน iPhone เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

iOS 11.3 เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อแสดงข้อมูลสภาพแบตเตอรี่และแนะนำหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานและอายุแบตเตอรี่

วันที่เผยแพร่: