จัดการการสมัครรับ Apple Music

ดูวิธีการยกเลิก Apple Music เปลี่ยนแปลงประเภทการสมัครรับ หรือเข้าร่วมการสมัครรับแบบครอบครัวที่มีอยู่

Mac, iPhone และโทรศัพท์ Android ที่แสดงตำแหน่งที่คุณสามารถจัดการการสมัครรับ Apple Music ของคุณ

คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสมัครรับ Apple Music ของคุณโดยใช้อุปกรณ์ที่คุณใช้สมัครรับหรืออุปกรณ์เครื่องอื่น ตราบใดที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน ดังนี้

หากคุณยกเลิก Apple Music คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกของ Apple Music รวมถึงเพลงที่คุณเพิ่มไปยังคลังของคุณ และคุณสมบัติต่างๆ ของ Apple Music เมื่ออายุสมาชิกในปัจจุบันของคุณสิ้นสุดลง

หากคุณยกเลิกในช่วงทดลองใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกและคุณสมบัติต่างๆ ของ Apple Music ในทันที

การจัดการการสมัครรับ Apple Music บนอุปกรณ์ Apple นั้นเหมือนการจัดการการสมัครรับอื่นๆ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดู เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสมัครรับ

คุณสมบัติ Apple Music การสมัครรับ และราคาอาจแตกต่างกัน ดูว่าอะไรบ้างที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ


ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสมัครรับ

คุณสามารถยกเลิก Apple Music หรือเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้บริการบน iPhone, iPad หรือ iPod touch, อุปกรณ์ Android, ใน iTunes, บน Mac หรือ PC หรือบน Apple TV ของคุณได้

การสมัครรับของคุณอาจต่ออายุหากคุณไม่ยกเลิกเกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันต่ออายุของคุณ

iPhone X ที่แสดงหน้าจอการสมัครรับ Apple Music และหน้าต่างโต้ตอบยืนยันการยกเลิก

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่คุณใช้สมัคร Apple Music ให้แตะลิงก์นี้: ดูการสมัครรับของฉัน หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store & App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะดู Apple ID คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เลื่อนไปที่การสมัครรับ แล้วแตะที่รายการ
 4. แตะการสมัครรับ Apple Music ของคุณ
  หากคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครรับ แต่ไม่เห็นการสมัครรับในรายการการสมัครรับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เดิมที่คุณใช้สมัครรับ Apple Music และที่คุณใช้กับ Apple Music บนอุปกรณ์ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณยังไม่สามารถดูการสมัครรับของคุณได้
 5. ใช้ตัวเลือกเพื่อจัดการการสมัครรับของคุณ
  เปลี่ยน: คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบรายบุคคลที่เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว แล้วเชิญครอบครัวของคุณหรือเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบนักศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์
  ยกเลิก: แตะยกเลิกการสมัครรับ จากนั้นแตะยืนยัน การสมัครใช้งานของคุณจะหยุดเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน*

โทรศัพท์ Android ที่แสดงตัวเลือกจัดการสมาชิก

บนอุปกรณ์ Android

นอกจากการเปลี่ยนหรือการยกเลิกการสมัครรับของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือแลกใช้บัตรของขวัญในบัญชีบนอุปกรณ์ Android หรือ Chromebook ของคุณได้อีกด้วย

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ Android ที่คุณใช้สมัครรับ Apple Music อีกต่อไป อันดับแรกให้ดาวน์โหลดแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android เครื่องใหม่หรือจัดการการสมัครรับโดยใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น

 1. ในแอพ Apple Music บนอุปกรณ์ Android ของคุณให้แตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง
 2. แตะบัญชี หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าบัญชี ให้แตะการตั้งค่า > ลงชื่อเข้า แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ แตะปุ่มย้อนกลับ ปุ่มนำทางขึ้น แล้วแตะปุ่มเมนู ปุ่มตัวเลือกการจัดเรียง อีกครั้ง
 3. แตะจัดการการสมัครรับ
 4. ใช้ตัวเลือกเพื่อจัดการการสมัครรับของคุณ
  เปลี่ยน: คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบรายบุคคลที่เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว แล้วเชิญครอบครัวของคุณหรือเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบนักศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์
  ยกเลิก: แตะยกเลิกการสมัครรับ จากนั้นแตะยืนยัน การสมัครใช้งานของคุณจะหยุดเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน*

บน Mac หรือ PC

หากคุณกำลังใช้ Mac หรือ PC ที่คุณใช้สมัครรับ Apple Music ให้คลิกลิงก์นี้: ดูการสมัครรับของฉัน หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปที่ส่วนการตั้งค่า คลิกจัดการ ที่ด้านขวาของการสมัครรับ
 4. ที่ด้านขวาของการสมัครรับ Apple Music ของคุณ ให้คลิกแก้ไข
  หากคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครรับ แต่ไม่เห็นการสมัครรับในรายการการสมัครรับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เดิมที่คุณใช้สมัครรับ Apple Music และที่คุณใช้กับ Apple Music บนอุปกรณ์ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณยังไม่สามารถดูการสมัครรับของคุณได้
 5. ใช้ตัวเลือกเพื่อจัดการการสมัครรับของคุณ
  เปลี่ยน: คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบรายบุคคลที่เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี เปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว แล้วเชิญครอบครัวของคุณหรือเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบนักศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์
  ยกเลิก: คลิกยกเลิกการสมัครรับ จากนั้นคลิกยืนยัน การสมัครใช้งานของคุณจะหยุดเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน*

คอมพิวเตอร์ที่มี iTunes เปิดอยู่ แสดงหน้าจอการสมัครรับ Apple Music และหน้าต่างโต้ตอบยืนยันการยกเลิก

บน Apple TV

 1. เปิดการตั้งค่า จากนั้นเลือกบัญชี
 2. ภายใต้การสมัครรับ ให้เลือกจัดการการสมัครรับ
 3. เลือกการสมัครรับ Apple Music ของคุณ
  หากคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครรับ แต่ไม่เห็นการสมัครรับในรายการการสมัครรับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เดิมที่คุณใช้สมัครรับ Apple Music และที่คุณใช้กับ Apple Music บนอุปกรณ์ของคุณ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณยังไม่สามารถดูการสมัครรับของคุณได้
 4. ใช้ตัวเลือกเพื่อจัดการการสมัครรับของคุณ
  เปลี่ยน: คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบรายบุคคลที่เรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี หรือเปลี่ยนเป็นการสมัครรับแบบครอบครัว แล้วเชิญครอบครัวของคุณ หากต้องการเปลี่ยนเป็นสมาชิกแบบนักศึกษา ให้ใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น
  ยกเลิก: คลิกยกเลิกการสมัครรับ การสมัครใช้งานของคุณจะหยุดเมื่อสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน*

ทีวีเปิดหน้าจอการสมัครรับ Apple Music ปุ่มยกเลิกการสมัครรับถูกเลือกอยู่

Apple Music ไม่มีให้บริการบน Apple TV (รุ่นที่ 2) หรือ Apple TV (รุ่นที่ 3)


เข้าร่วมการเป็นสมาชิกแบบครอบครัวที่มีอยู่แล้ว

หากคุณเป็นสมาชิกกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวที่มีการสมัครรับ Apple Music แบบครอบครัวอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อเข้าร่วม

หากคุณมีการสมัครรับ Apple Music แบบส่วนบุคคล และต้องการเข้าร่วมการสมัครรับแบบครอบครัวที่มีอยู่แล้วแต่คุณยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ขอให้ผู้จัดการประจำครอบครัวเชิญให้คุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
 2. ตอบรับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม
 3. หลังจากที่คุณตอบรับคำเชิญแล้ว ให้เปิดแอพ Apple Music แล้วตรวจสอบว่าคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแล้วหรือไม่ ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อจัดการการสมัครรับสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการสมัครรับแบบครอบครัว

เมื่อคุณเข้าร่วมการสมัครรับแบบครอบครัว การสมัครรับแบบรายบุคคลหรือแบบนักศึกษาของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดรอบบิลถัดไป หากคุณต้องการออกจากครอบครัวและรีสตาร์ทการสมัครรับแบบรายบุคคลหรือแบบนักศึกษาในภายหลัง คุณสามารถเปลี่ยนกลับได้


หากคุณยังไม่สามารถดูการสมัครรับของคุณได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ที่เป็นปัจจุบันบนอุปกรณ์ของคุณหรืออัพเดทแอพ Apple Music สำหรับ Android ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 • คุณอาจลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่นตอนที่คุณสมัครรับครั้งแรก ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID นั้นและตรวจสอบว่าการสมัครรับถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีนั้นหรือไม่ หากคุณเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยไว้ ระบบอาจแจ้งให้คุณป้อนรหัสยืนยัน หากคุณลืมรหัสผ่านของ Apple ID ดังกล่าว เราสามารถช่วยเหลือคุณได้
 • หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประจำครอบครัว คุณสามารถออกจากการสมัครรับแบบครอบครัว แต่ผู้จัดการประจำครอบครัวจะได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครรับแบบครอบครัวจนกว่าพวกเขาจะยกเลิก
 • หากคุณสมัคร Apple Music ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ให้ติดต่อผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อยกเลิก
 • หากคุณได้รับอีเมลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการสมัครรับหรือ Apple Music และคุณไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือไม่ ให้ตรวจสอบว่าเป็นอีเมลที่ถูกต้องจาก Apple
 • หากคุณยังไม่สามารถดูหรือจัดการการสมัครรับของคุณได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple


ดูเพิ่มเติม

* หากคุณยกเลิกในช่วงทดลองใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแค็ตตาล็อกและคุณสมบัติต่างๆ ของ Apple Music ในทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: