ตรวจสอบแบตเตอรี่และชาร์จ Apple Watch

ตรวจสอบแบตเตอรี่แบบคร่าวๆ จากหน้าปัดนาฬิกา ศูนย์ควบคุม หรือโหมดข้างเตียง

     

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่

 สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch

ชาร์จ Apple Watch ของคุณ

หากพลังงานแบตเตอรี่ของคุณอยู่ในระดับต่ำ คุณจะเห็นสัญลักษณ์สายฟ้าสีแดงบนหน้าจอของ Apple Watch หากต้องการชาร์จ Apple Watch ให้ทำดังนี้

  1. จัดการ Apple Watch ของคุณและอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย และถอดนาฬิกาของคุณก่อนชาร์จทุกครั้ง 
  2. เสียบ Apple Magnetic Charging Cable หรือ Apple Watch Magnetic Charging Dock เข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของเครื่อง  
  3. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเสียบสายชาร์จเข้ากับพอร์ต USB ได้อีกด้วย 
  4. วางด้านของ Apple Watch ไว้บนที่ชาร์จ แม่เหล็กของตัวชาร์จจะจัดตำแหน่งของ Apple Watch ให้ตรง แล้วคุณจะเห็น สายฟ้าสีเขียวบนหน้าปัดนาฬิกา
  5. ชาร์จ Apple Watch ของคุณทิ้งไว้สักครู่ ขณะที่อุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จอยู่ Apple Watch ของคุณจะอยู่ในโหมดข้างเตียง 

ดูข้อมูลช่วยเหลือหาก Apple Watch ไม่ชาร์จ 

    

ใช้โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานช่วยให้คุณสามารถดูเวลาบน Apple Watch พร้อมๆ กับยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ด้วย ในขณะที่ Apple Watch อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มด้านข้างเพื่อแสดงเวลาปัจจุบัน เมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน Apple Watch และ iPhone จะไม่สื่อสารกัน และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ของนาฬิกาได้ 

เปิดประหยัดพลังงาน

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ของคุณลดเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ Apple Watch จะแจ้งให้คุณทราบและถามคุณว่าต้องการใช้โหมดประหยัดพลังงานหรือไม่ เมื่อแบตเตอรี่เหลือพลังงานน้อยเกินไป นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติและจะมี สายฟ้าสีแดง แสดงขึ้นถัดจากเวลา ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 

วิธีเปิดโหมดประหยัดพลังงาน มีดังนี้

  1. ปัดหน้าปัดนาฬิกาขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
  2. แตะที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 
  3. ลากแถบเลื่อนการประหยัดพลังงาน แล้วแตะดำเนินการต่อ

ปิดประหยัดพลังงาน

วิธีปิดโหมดประหยัดพลังงาน มีดังนี้

  1. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  2. รอให้ Apple Watch รีสตาร์ท คุณอาจต้องชาร์จ Apple Watch ก่อน 

หากคุณไม่สามารถชาร์จ Apple Watch ได้

วันที่เผยแพร่: