ตรวจสอบแบตเตอรี่และชาร์จ Apple Watch

ตรวจสอบแบตเตอรี่แบบคร่าวๆ จากหน้าปัดนาฬิกา ศูนย์ควบคุม หรือโหมดข้างเตียง

     

ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่

คุณสามารถตรวจสอบระดับการชาร์จแบตเตอรี่ของ Apple Watch ได้หลายวิธี:

ดูรายละเอียดการชาร์จใน watchOS 7

ใน watchOS 7 ให้เปิดแอพการตั้งค่า จากนั้นแตะแบตเตอรี คุณจะเห็นระดับการชาร์จปัจจุบันพร้อมกับกราฟการชาร์จโดยละเอียด

 สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch

ชาร์จ Apple Watch ของคุณ

หากแบตเตอรี่ของคุณเหลือน้อย คุณจะเห็นไอคอนแบตเตอรี่ต่ำ บนหน้าจอ Apple Watch ของคุณ หากต้องการชาร์จ Apple Watch ให้ทำดังนี้

  1. จัดการ Apple Watch ของคุณและอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัย และถอดนาฬิกาของคุณก่อนชาร์จทุกครั้ง 
  2. เสียบสายชาร์จแบบแม่เหล็กของ Apple หรือแท่นวางชาร์จแบบแม่เหล็กของ Apple Watch เข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB 
  3. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเสียบสายชาร์จเข้ากับพอร์ต USB ได้อีกด้วย 
  4. วางด้านหลังของ Apple Watch ไว้บนที่ชาร์จ แม่เหล็กของตัวชาร์จจะจัดตำแหน่งของ Apple Watch ให้ตรง แล้วคุณจะเห็นไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่ ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา
  5. ชาร์จ Apple Watch ของคุณทิ้งไว้สักครู่ ขณะที่อุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จอยู่ Apple Watch ของคุณจะอยู่ในโหมดข้างเตียง 

การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่

watchOS 7 ช่วยให้ Apple Watch เรียนรู้จากพฤติกรรมการชาร์จประจำวันของคุณเพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่บน Apple Watch ของคุณ

    

ใช้โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานช่วยให้คุณสามารถดูเวลาบน Apple Watch พร้อมๆ กับยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ด้วย ในขณะที่ Apple Watch อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มด้านข้างเพื่อแสดงเวลาปัจจุบัน เมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน Apple Watch และ iPhone จะไม่สื่อสารกัน และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ของนาฬิกาได้ 

เปิดประหยัดพลังงาน

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ของคุณลดเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ Apple Watch จะแจ้งให้คุณทราบและถามคุณว่าต้องการใช้โหมดประหยัดพลังงานหรือไม่เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไป นาฬิกาของคุณจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติและไอคอนแบตเตอรี่ต่ำ จะปรากฏถัดจากเวลา ดูวิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 

วิธีเปิดโหมดประหยัดพลังงาน มีดังนี้

  1. ปัดหน้าปัดนาฬิกาขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
  2. แตะที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 
  3. ลากแถบเลื่อนการประหยัดพลังงาน แล้วแตะดำเนินการต่อ

ปิดประหยัดพลังงาน

  1. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  2. รอให้ Apple Watch รีสตาร์ท คุณอาจต้องชาร์จ Apple Watch ก่อน 

หากคุณไม่สามารถชาร์จ Apple Watch ได้

วันที่เผยแพร่: