กู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch จากข้อมูลสำรอง

ดูวิธีกู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองใน iCloud หรือในคอมพิวเตอร์

กู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรอง iCloud

 1. เปิดอุปกรณ์ คุณควรเห็นหน้าจอ สวัสดี หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องลบคอนเทนต์ทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรองได้
 2. ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าบนหน้าจอ จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าจอแอพและข้อมูล แล้วแตะกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud 
 3. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ
 4. เลือกข้อมูลสำรอง ดูวันที่และขนาดของข้อมูลสำรองแต่ละรายการ แล้วเลือกข้อมูลสำรองที่ตรงความต้องการมากที่สุด การถ่ายโอนจะเริ่มต้นหลังจากที่คุณเลือก หากมีข้อความระบุว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่ออัพเดท (หากคุณไม่เห็นขั้นตอนช่วยอัพเดทบนหน้าจอ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ)
 5. เมื่อระบบร้องขอ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เพื่อกู้คืนแอพและการซื้อของคุณ (หากคุณซื้อคอนเทนต์ iTunes หรือ App Store โดยใช้ Apple ID หลายบัญชี ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้แต่ละบัญชี) หากคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ คุณสามารถแตะข้ามขั้นตอนนี้ แล้วลงชื่อเข้าใช้ภายหลังได้ แต่คุณจะไม่สามารถใช้แอพได้จนกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID
 6. รักษาการเชื่อมต่อไว้ตลอดเวลา แล้วรอจนกว่าแถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏและดำเนินการจนเสร็จ แถบแสดงความคืบหน้าอาจใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่สองสามนาทีไปจนถึงหนึ่งชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูลสำรองและความเร็วของเครือข่าย หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi เร็วเกินไป แถบแสดงความคืบหน้าจะหยุดชั่วคราวจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออีกครั้ง
 7. ตอนนี้ คุณก็สามารถทำการตั้งค่าได้แล้ว และพร้อมที่จะสนุกไปกับอุปกรณ์ของคุณ คอนเทนต์ อย่างแอพ รูปภาพ เพลง และข้อมูลอื่นๆ จะยังคงกู้คืนในเบื้องหลังเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ ลองเชื่อมต่อ Wi-Fi บ่อยๆ และเสียบปลั๊กไว้เสมอเพื่อให้กระบวนการสำเร็จ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud

กู้คืนอุปกรณ์จากข้อมูลสำรองในคอมพิวเตอร์

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือใหม่กว่าหรือสำหรับ PC ให้เปิด iTunes
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB* หากมีข้อความขอให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ หรือให้เชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือ
 3. เลือก iPhone, iPad หรือ iPod touch เมื่ออุปกรณ์นั้นปรากฏขึ้นในหน้าต่าง Finder หรือ iTunes หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้น ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
 4. เลือกกู้คืนข้อมูลสำรอง หากมีข้อความระบุว่าซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เก่าเกินไป ให้ดูสิ่งที่ควรทำ 
 5. ดูวันที่ของข้อมูลสำรองแต่ละรายการและเลือกรายการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
 6. คลิกกู้คืน แล้วรอให้การกู้คืนดำเนินการจนสำเร็จ หากระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับข้อมูลสำรองที่เข้ารหัส
 7. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไว้ตลอดเวลาหลังจากรีสตาร์ท แล้วรอจนกว่าอุปกรณ์จะซิงค์กับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้หลังจากซิงค์ข้อมูลสำเร็จแล้ว
 8. ดูข้อมูลช่วยเหลือในการกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

วันที่เผยแพร่: