การสนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและคุณสมบัติสำหรับ iPhone ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เลือกภูมิภาคของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายในประเทศของคุณ

แคนาดา

   

Bell

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

   

Koodo

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

SaskTel

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Videotron

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

eastlink

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
     
     
     

 

MTS (Canada)

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

     

TbayTel

 • การปลดล็อก1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

   

Virgin Mobile

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Fido

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

   

Rogers

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Telus

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

     

สหรัฐอเมริกา

    

Alaska Communications

 • LTE สำหรับ iPhone
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    

  

AT&T3

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • VoLTE สำหรับ iPhone4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2,5
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

C Spire

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

  

Cellcom

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

  

Consumer Cellular

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

GCI

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Illinois Valley Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

      

Net-10 Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

    

nTelos

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Sagebrush Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     
     

   

SRT

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

      

Syringa Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     
     
     

   

Truphone

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    
    

   

US Cellular

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    

      

West Central Wireless

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Alltel

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

  

Bluegrass Cellular

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    
    

   

Carolina West Wireless

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    

  

Chariton

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Credo Mobile

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Golden State Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

   

Mobile Nation

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

     

Nex-Tech Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

   

Panhandle Wireless

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
     
     
     

      

Silver Star Wireless

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    
    

    

Straight Talk

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

T-Mobile USA3

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • VoLTE สำหรับ iPhone6
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

   

Union Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

 Verizon Wireless3

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • VoLTE สำหรับ iPhone6
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

     

Appalachian Wireless

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

    

Boost Mobile

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     
    

   

Cbeyond

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

  

Chat Mobility

 • LTE สำหรับ iPhone
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Cricket

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

iWireless

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    
    

   

MTA

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     

     

Northwest Missouri Cellular

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Pioneer Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Sprint Wireless3

 • การปลดล็อก1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

        

Strata

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Thumb Cellular

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
     
     
     

   

United Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

Virgin Mobile USA

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
    
    

     

 

 1. อาจมีค่าบริการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. คุณต้องมี iOS 6 ขึ้นไปเพื่อใช้งาน FaceTime ผ่านเซลลูลาร์ คุณอาจสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้ FaceTime ลดลง ในขณะใช้งานผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ 2G ในการให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายบางราย
 3. ผู้ให้บริการเครือข่ายรองรับ การรับการเตือนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่าน CMAS (Cellular Messaging Alert System)
 4. VoLTE สามารถใช้ได้เฉพาะบน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus เท่านั้น
 5. แผนค่าบริการข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่ายบางแผนเท่านั้นที่รองรับคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 6. หากบัญชีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ให้บริการจะสามารถปลดล็อก iPhone บางรุ่นเพื่อให้สามารถทำงานระหว่างประเทศได้ แต่รุ่นเหล่านี้ยังคงถูกจำกัดสำหรับผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถใช้กับผู้ให้บริการรายอื่นในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โปรดติดต่อผู้จำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 78% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย