การสนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและคุณสมบัติสำหรับ iPhone ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เลือกภูมิภาคเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายในประเทศของคุณ

แคนาดา

   

Bell

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

eastlink

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Fido

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Koodo

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

   

MTS (แคนาดา)

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Rogers

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

SaskTel

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

TbayTel

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Telus

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Videotron

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Virgin Mobile

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

 1. อาจมีค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สหรัฐอเมริกา

    

Alaska GCI

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Appalachian Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

AT&T3

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • VoLTE3
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Bluegrass Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Boost Mobile

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

C Spire

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Carolina West Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Cellcom Wisconsin

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Chariton

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Chat Mobility

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Consumer Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Credo Mobile

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

   

Defense Mobile

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Familymobile

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

Illinois Valley Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Inland Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

   

iWireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Metro PCS

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • VoLTE3
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Mobile Nation

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Nex-Tech Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Northwest Missouri Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

nTelos

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Panhandle Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Pioneer Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Sagebrush Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Silver Star Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Sprint Wireless2

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • การโทรผ่าน Wi-Fi

   

SRT

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

Straight Talk

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Strata

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Syringa Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

T-Mobile USA3

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • VoLTE3
 • การโทรผ่าน Wi-Fi
 • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Thumb Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Truphone

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Union Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

United Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

US Cellular

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

 Verizon Wireless2

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • VoLTE3

   

Virgin Mobile USA

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • การปลดล็อค4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

West Central Wireless

 • FaceTime บนเครือข่ายเซลลูลาร์
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

 1. อาจมีค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รองรับ การรับการเตือนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่าน CMAS (Cellular Messaging Alert System)
 3. VoLTE จะใช้ได้เฉพาะบน iPhone 6 หรือใหม่กว่าเท่านั้น
 4. หากบัญชีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จะสามารถปลดล็อก iPhone บางรุ่นเพื่อให้สามารถทำงานระหว่างประเทศได้ แต่รุ่นเหล่านี้ยังคงถูกจำกัดสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถใช้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายอื่นในสหรัฐอเมริกา ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: