การสนับสนุนและคุณสมบัติของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายสำหรับ iPhone ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เลือกภูมิภาคของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายในประเทศของคุณ

แคนาดา

   

Bell

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

eastlink

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2   

 

Fido

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

Koodo

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

   

MTS (แคนาดา)

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

Rogers

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

SaskTel

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

TbayTel

 • การปลดล็อค1
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
 • LTE   

 

Telus

 • การปลดล็อค1
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

Videotron

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

Virgin Mobile

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์2
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

 1. อาจมีค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. คุณต้องมี iOS 6 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้งาน FaceTime ผ่านเซลลูลาร์ คุณอาจสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้ FaceTime ลดลง ในขณะใช้งานผ่านเซลลูลาร์บนเครือข่าย 2G ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางราย

สหรัฐอเมริกา

    

Alaska Communications

 • LTE
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ  

 

Alltel

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Appalachian Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

AT&T3

 • การปลดล็อค2
 • LTE
 • VoLTE4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1,5
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Bluegrass Cellular

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Boost Mobile

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • การปลดล็อค2  

 

C Spire

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Carolina West Wireless

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2  

 

Cbeyond

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Cellcom

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Chariton

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Chat Mobility

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Consumer Cellular

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Credo Mobile

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • การปลดล็อค2

 

Cricket

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

GCI

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Golden State Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2   

 

Illinois Valley Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Inland Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1

   

iWireless

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ  

 

Mobile Nation

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

MTA

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2   

 

Net-10 Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2   

 

Nex-Tech Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2   

 

Northwest Missouri Cellular

 • การปลดล็อค2
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

nTelos

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Panhandle Wireless

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1     

 

Pioneer Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

PTCI

 • LTE
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Sagebrush Cellular

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2   

 

Silver Star Wireless

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2  

 

Sprint Wireless3

 • การปลดล็อค2,6
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • สายโทรผ่าน Wi-Fi

   

SRT

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2  

 

Straight Talk

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Strata

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Syringa Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

T-Mobile USA3

 • การปลดล็อค2
 • LTE
 • VoLTE4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • สายโทรผ่าน Wi-Fi

 

TBaytel

 • LTE

 

Thumb Cellular

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

Truphone

 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ

 

Union Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • การปลดล็อค2

 

United Wireless

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

US Cellular

 • การปลดล็อค2
 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

 Verizon Wireless3

 • การปลดล็อค2,6
 • LTE
 • VoLTE4
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

   

Virgin Mobile USA

 • LTE
 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2
 • การปลดล็อค2

 

West Central Wireless

 • ข้อความฝากแบบเห็นภาพ
 • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์1
 • ฮอตสปอตส่วนบุคคล2

 

 1. คุณต้องมี iOS 6 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้งาน FaceTime ผ่านเซลลูลาร์ คุณอาจสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้ FaceTime ลดลง ในขณะใช้งานผ่านเซลลูลาร์บนเครือข่าย 2G ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางราย
 2. อาจมีค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รองรับ การรับการเตือนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่าน CMAS (Cellular Messaging Alert System)
 4. VoLTE สามารถใช้ได้เฉพาะบน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus เท่านั้น
 5. แผนบริการรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางแผนเท่านั้นที่รองรับคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 6. หากบัญชีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จะสามารถปลดล็อค iPhone บางรุ่นเพื่อให้สามารถทำงานระหว่างประเทศได้ แต่รุ่นเหล่านี้ยังคงถูกจำกัดเพียงแค่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายอื่นในสหรัฐอเมริกาได้ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย