การรองรับของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและคุณสมบัติสำหรับ iPhone ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณเพื่อดูข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่คุณสามารถใช้งานได้

แคนาดา

 

Bell5

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Cityfone5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล

 

eastlink5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi3

 

Fido5

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Fizz

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Freedom Mobile5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Koodo5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Lucky Mobile

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE

 

MTS5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

PC Mobile5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Rogers5

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

SaskTel5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

TbayTel5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

Telus5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Videotron5

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Virgin Mobile5

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

สหรัฐอเมริกา

 

Alaska GCI

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Appalachian Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

AT&T6

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Bluegrass Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4

 

Blue Wireless

  • FaceTime
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล

 

Boost Mobile

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

Bravado Wireless

  • FaceTime
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • Visual Voicemail

 

C Spire6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Carolina West Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

Cellcom Wisconsin6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Chariton6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Chat Mobility6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Copper Valley Telecom

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Consumer Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Credo Mobile

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE

 

Cricket

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Family Mobile

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Illinois Valley Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Inland Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • การปลดล็อค2
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Metro PCS

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Mint Mobile

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Nemont6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4

 

Nex-Tech Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

Northwest Missouri Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

Panhandle Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • การปลดล็อค2
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Pioneer Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Simple Mobile6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Silver Star Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Sprint Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Strata6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

T-Mobile USA6

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Thumb Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Ting

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

TracFone / Straight Talk6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

Triangle Mobile6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1

 

Truphone

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Ultra Mobile

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • Visual Voicemail
  • VoLTE
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Union Wireless6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

United Wireless

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

US Cellular6

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE

 

Verizon Wireless6

  • eSIM
  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi
  • การโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ iCloud ที่รองรับ

 

Viaero

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE

 

Virgin Mobile USA

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail

 

Visible

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail
  • VoLTE

 

West Central Wireless

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • Visual Voicemail

 

Xfinity Mobile

  • FaceTime ผ่านเซลลูลาร์
  • LTE
  • ฮอตสปอตส่วนบุคคล1
  • การปลดล็อค2
  • Visual Voicemail
  • VoLTE4
  • การโทรผ่าน Wi-Fi

 

  1. อาจมีค่าบริการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
  2. หากบัญชีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ให้บริการเครือข่ายจะสามารถปลดล็อค iPhone บางรุ่นเพื่อให้สามารถทำงานระหว่างประเทศได้ แต่รุ่นเหล่านี้ยังคงถูกจำกัดอยู่เพียงผู้ให้บริการเครือข่ายรายดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา และจะไม่สามารถใช้กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นในสหรัฐอเมริกาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. สามารถใช้ได้ใน iPhone 6s และ 6s Plus หรือใหม่กว่า
  4. VoLTE จะใช้ได้เฉพาะบน iPhone 6 หรือใหม่กว่าเท่านั้น
  5. ผู้ให้บริการเครือข่ายรองรับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลแคนาดาผ่าน WPAS (Wireless Public Alerting System)
  6. ผู้ให้บริการเครือข่ายรองรับการรับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่าน CMAS (Cellular Messaging Alert System)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: