ค้นหาชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของ Mac

สามารถดูรายละเอียดเหล่านี้รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ได้ในเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้และข้อมูลระบบ

คุณอาจต้องการทราบชื่อรุ่นหรือหมายเลขประจำเครื่องของ Mac เมื่อตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกัน ค้นหาข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรุ่น จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินภายในบ้าน และอื่นๆ นอกจากนี้การระบุรุ่นของ Mac ยังเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคุณขายหรือยกเครื่อง Mac ให้คนอื่น หรือเมื่อต้องการดูว่า Mac ที่ใช้อยู่สามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการล่าสุด รวมถึงซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ได้หรือไม่

ใช้เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้

เลือก "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" จากเมนู Apple () ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จะแสดงภาพรวมของ Mac ที่คุณใช้ ซึ่งรวมถึงชื่อและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ชื่อรุ่น ตลอดจนหมายเลขประจำเครื่อง ดังนี้

หน้าต่างเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้

หากคุณเห็นหน้าต่าง "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" ดังต่อไปนี้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่หมายเลขเวอร์ชั่นซึ่งอยู่ใต้ "OS X" เพื่อแสดงหมายเลขประจำเครื่อง

หน้าต่าง

ใช้ข้อมูลระบบ

เปิดข้อมูลระบบ (หรือตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ) จากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น หรือคลิกที่ปุ่มข้อมูลระบบ (หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม) ในเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ เลือกฮาร์ดแวร์ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง แล้วค้นหาชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องทางด้านขวา ดังนี้

หน้าต่างข้อมูลระบบ

หากคุณไม่สามารถใช้เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ หรือข้อมูลระบบได้เนื่องจาก Mac ไม่สามารถเริ่มต้นระบบจนเสร็จสมบูรณ์ได้ ให้มองหาหมายเลขประจำเครื่องหรือชื่อรุ่นที่ด้านนอกตัวเครื่อง Mac หรือบนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ใบเสร็จ หรือใบแจ้งหนี้ของ Mac เครื่องนั้น

คุณยังคงสามารถเข้าสู่ระบบ appleid.apple.com และมองหา Mac ของคุณในส่วนอุปกรณ์ คลิกที่ Mac ของคุณเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่อง

หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ค้นหาผู้จัดจำหน่าย Apple ที่อยู่ใกล้กับคุณ

วันที่เผยแพร่: