ค้นหาชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของ Mac

สามารถดูรายละเอียดเหล่านี้รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ได้ใน เกี่ยวกับ Mac นี้ และ ข้อมูลระบบ

คุณอาจต้องการทราบชื่อรุ่นหรือหมายเลขประจำเครื่องของ Mac เมื่อตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกัน ค้นหาข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรุ่น จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินภายในบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การระบุรุุ่นของ Mac ก็มีความสำคัญเมื่อคุณขายหรือยกเครื่อง Mac ให้คนอื่น หรือเมื่อต้องการดูว่า Mac ที่ใช้อยู่สามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการล่าสุด รวมถึงซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ได้หรือไม่

ใช้เกี่ยวกับ Mac นี้

เลือก เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนู Apple () ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เกี่ยวกับ Mac นี้ จะแสดงภาพรวมของ Mac ที่คุณใช้ ซึ่งรวมถึงชื่อและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ชื่อรุ่น ตลอดจนหมายเลขประจำเครื่อง ดังนี้

หน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้

หากคุณเห็นหน้าต่าง เกี่ยวกับ Mac นี้ ดังต่อไปนี้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่หมายเลขเวอร์ชั่นซึ่งอยู่ใต้ "OS X" เพื่อแสดงหมายเลขประจำเครื่อง

หน้าต่างเกี่ยวกับ Mac นี้ สำหรับ Mavericks

ใช้ข้อมูลระบบ

เปิดแอพข้อมูลระบบ (หรือตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ) จากโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ ของโฟลเดอร์ แอพพลิเคชั่น หรือคลิกที่ปุ่ม ข้อมูลระบบ (หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม) ใน เกี่ยวกับ Mac นี้ เลือก ฮาร์ดแวร์ ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง แล้วค้นหาชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องทางด้านขวา ดังนี้

หน้าต่างข้อมูลระบบ

หากคุณไม่สามารถใช้ เกี่ยวกับ Mac นี้ หรือข้อมูลระบบ ได้เนื่องจาก Mac ไม่สามารถเริ่มต้นระบบจนเสร็จสมบูรณ์ได้ ให้มองหาหมายเลขประจำเครื่องหรือหมายเลขรุ่นที่ด้านนอกตัวเครื่อง Mac หรือบนบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ใบเสร็จ หรือใบแจ้งหนี้ของ Mac เครื่องนั้น หากจำเป็น ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการของ Apple ใกล้บ้านคุณ

วันที่เผยแพร่: