จัดการที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ

เรียนรู้วิธีการเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบที่อยู่อีเมลประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถใช้กับบัญชี Apple ID ของคุณได้ 
 

ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Apple ID ของคุณ

Apple ID ของคุณมีที่อยู่อีเมลต่างประเภทกันที่เก็บไว้ในแฟ้ม ที่อยู่อีเมลบางประเภทมาพร้อมกับบัญชี Apple ID ของคุณ และบางประเภทก็เป็นที่อยู่อีเมลสำรอง 

ที่อยู่อีเมลหลัก
ที่อยู่นี้จะเป็น Apple ID ของคุณ คุณสามารถดูได้โดยการลงชื่อเข้าในการบริการต่างๆ ของ Apple เช่น iCloud, iTunes และ App Store
 

ที่อยู่อีเมลสำรองes
ที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถช่วยให้คนอื่นๆ ค้นหาคุณในการบริการต่างๆ ของ Apple ได้ เช่น FaceTime, iMessage, GameCenter และค้นหาเพื่อนของฉัน
 

ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน
นี่คือที่อยู่อีเมลสำรองที่คุณสามารถเพิ่มไปยังบัญชีของคุณเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุณสามารถดูได้โดยการลงชื่อเข้าใน Apple ID ของฉัน และทำการตรวจสอบภายใต้ รหัสผ่านและความปลอดภัย
 

ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้ง
ที่อยู่อีเมลนี้จะใช้เฉพาะ เมื่อคุณมีการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน หากคุณมีที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนและตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนไว้ ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนนั้นจะกลายเป็นที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งของคุณ

ที่อยู่อีเมลหลัก

เมื่อคุณ สร้าง Apple ID คุณจะป้อนที่อยู่อีเมลหลักเพื่อใช้เป็น Apple ID ของคุณ ที่อยู่อีเมลหลักของคุณคือ Apple ID ของคุณ ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID และที่อยู่อีเมลหลักของคุณเพื่อใช้การบริการต่างๆ ของ Apple เช่น iTunes และ iCloud

ที่อยู่อีเมลหลักของคุณยังเป็นที่อยู่อีเมลในการติดต่อสำหรับบัญชีของคุณอีกด้วย ตรวจสอบที่อยู่อีเมลหลักของคุณอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากที่อยู่นี้จะรับอีเมลที่คุณต้องใช้เพื่อจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Apple ID ใหม่หรือที่อัพเดทแล้วได้ คุณจะต้องยืนยันตามที่แนะนำไว้ในอีเมลยืนยันที่ Apple ส่งไปยังที่อยู่นั้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ เปลี่ยน Apple ID ของคุณ

ที่อยู่อีเมลสำรอง

พวกเราหลายคนมีที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่ ซึ่งเพื่อนๆ และครอบครัวใช้เพื่อติดต่อเรา เพิ่มที่อยู่อีเมลที่คุณใช้งานบ่อยในบัญชี Apple ID ของคุณ เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถค้นหาและสื่อสารกับคุณได้อย่างง่ายดายในการบริการต่างๆ ของ Apple เช่น FaceTime, iMessage, GameCenter และค้นหาเพื่อนของฉัน

เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลสำรอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่ Apple ID ของฉัน
 2. เลือก จัดการ Apple ID ของคุณ และลงชื่อเข้า
 3. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่สำรอง ให้ทำดังนี้
  • เลือก เพิ่มที่อยู่อีเมล จากนั้นป้อนที่อยู่สำรองของคุณ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น
 4. เมื่อต้องการแก้ไขที่อยู่สำรอง ให้ทำดังนี้
  • เลือก แก้ไข ถัดจากที่อยู่นั้น จากนั้นป้อนที่อยู่ใหม่ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น
 5. เมื่อต้องการลบที่อยู่สำรอง ให้เลือก ลบ ถัดจากที่อยู่นั้น

ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน

ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชี Apple ID ของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การมีที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนถือเป็นทางเลือก แต่ก็ขอแนะนำให้คุณมี ที่อยู่นี้จะรับอีเมล Apple ID ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมทั้งอีเมลที่จำเป็นสำหรับการ รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หรือ คำถามรักษาความปลอดภัย หากคุณไม่มีที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple เพื่อ รีเซ็ตคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ กรณีที่คุณลืมไปแล้ว

คุณจำเป็นต้องตอบคำถามรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน

 1. ไปที่ Apple ID ของฉัน
 2. เลือก จัดการ Apple ID ของคุณและลงชื่อเข้า
 3. เลือก รหัสผ่านและความปลอดภัย 
  • ระบบอาจขอให้คุณตอบ คำถามรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปก่อนที่จะดำเนินการต่อได้
  • หากคุณเห็นรายการคำถามรักษาความปลอดภัยสามข้อ บัญชีของคุณจะมีตัวเลือกให้ใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน
 4. การเพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน ให้ทำดังนี้
  • เลือก เพิ่มที่อยู่อีเมล จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนของคุณ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น หากคุณไม่ยืนยันที่อยู่ อีเมลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะยังคงถูกส่งไปยังที่อยู่หลักของคุณ
 5. การแก้ไขที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน ให้ทำดังนี้
  • เลือก แก้ไข ถัดจากที่อยู่อีเมลนั้น จากนั้นป้อนที่อยู่ใหม่ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น หากคุณไม่ยืนยันที่อยู่ อีเมลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะยังคงถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ
 6. หากต้องการลบที่อยู่สำหรับการกู้คืน ให้เลือก ลบ ถัดจากที่อยู่นั้น

หากบัญชีของคุณมีคำถามรักษาความปลอดภัยน้อยกว่าสามข้อ คุณจะไม่สามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนได้ หากคุณตั้งค่า การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน คุณจะมี ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้ง ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน

ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้ง

การแจ้งเตือนบัญชีจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งของคุณ อีเมลนี้จะถูกเพิ่มไปยังบัญชี Apple ID ของคุณโดยอัตโนมัติในบางสถานการณ์ ดังนี้

 • หากคุณมีที่อยู่สำหรับการกู้คืน และเปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนไว้ ที่อยู่นั้นจะกลายเป็นที่อยู่สำหรับการแจ้งของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน คุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่สำหรับการกู้คืน
 • หากคุณให้ที่อยู่อีเมลที่มีข้อมูลการจัดส่งของคุณ เมื่อคุณซื้อสินค้าจาก Apple Online Store ที่อยู่นั้นจะกลายเป็นที่อยู่สำหรับการแจ้งของคุณโดยอัตโนมัติ

ที่อยู่หลักของคุณจะได้รับสำเนาอีเมล Apple ID ทั้งหมดที่ Apple ส่งไปยังที่อยู่สำหรับการแจ้งของคุณ หากคุณมีที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งและต้องการแก้ไข โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปที่ Apple ID ของฉัน
 2. เลือก จัดการ Apple ID ของคุณ และลงชื่อเข้า
 3. เมื่อต้องการแก้ไขที่อยู่สำหรับการแจ้ง ให้ทำดังนี้
  • เลือก แก้ไข ถัดจากที่อยู่นั้น จากนั้นป้อนที่อยู่ใหม่ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น ไม่ได้รับอีเมลใช่หรือไม่
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น
 4. เมื่อต้องการลบที่อยู่สำหรับการแจ้ง ให้เลือก ลบ ถัดจากที่อยู่นั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

อีเมลของ Apple ที่เกี่ยวกับบัญชี Apple ID ของคุณจะมาจาก appleid@id.apple.com เสมอ หากคุณได้รับอีเมลที่น่าสงสัย โปรดเรียนรู้วิธีการ ระบุอีเมลหลอกลวง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ อัพเดทข้อมูลบัญชี Apple ID อื่นๆ ของคุณ

 

แก้ไขล่าสุด: