จัดการที่อยู่อีเมลหลักของ Apple ID ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน ที่อยู่อีเมลสำรอง และที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้ง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบที่อยู่อีเมลหลายประเภทที่คุณสามารถใช้กับบัญชี Apple ID ของคุณ

ที่อยู่อีเมลหลัก

ทุกๆ บัญชี Apple ID จะมีที่อยู่อีเมลหลักหนึ่งที่อยู่ และที่อยู่นั้นก็คือ Apple ID ของคุณ เมื่อคุณ สร้าง Apple ID คุณจะป้อนที่อยู่อีเมลเหลักเพื่อใช้เป็น Apple ID ของคุณ

ที่อยู่อีเมลหลักของคุณยังเป็นที่อยู่อีเมลในการติดต่อสำหรับบัญชีของคุณอีกด้วย ให้ตรวจสอบอีเมลนั้นเป็นประจำ เพราะจะได้รับอีเมลที่คุณต้องใช้เพื่อจัดการบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Apple ID ใหม่หรือ Apple ID ที่เปลี่ยนได้ คุณจะต้องยืนยันตามที่แนะนำไว้ในอีเมลยืนยันที่ Apple ส่งไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล

ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน

ที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืนจะช่วยกู้คืนบัญชี Apple ID ของคุณเมื่อมีผู้อื่นเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสามารถควบคุมที่อยู่อีเมลหลักของคุณได้ หากคุณมีที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน จะได้รับอีเมล Apple ID ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดแทนที่อีเมลหลักของคุณ รวมถึง อีเมลที่จำเป็นในการ รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หรือ คำถามรักษาความปลอดภัย

 1. ไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th)
 2. เลือก "จัดการ Apple ID ของคุณ" และลงชื่อเข้าใช้
 3. เลือก "รหัสผ่านและความปลอดภัย" ทางด้านซ้ายของหน้า คุณอาจถูกขอให้ตอบ คำถามรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปก่อนจะดำเนินการต่อได้ หากลืมคำตอบ
 4. หากคุณเห็นรายการคำถามรักษาความปลอดภัยสามข้อ บัญชีของคุณจะมีตัวเลือกให้ใช้ที่อยู่สำหรับการกู้คืน
  • บัญชีที่มีคำถามน้อยกว่าสามข้อจะไม่มีและไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการกู้คืน
  • บัญชีที่ใช้ การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน จะไม่มีและไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการกู้คืนหรือคำถามรักษาความปลอดภัย
 5. เพิ่มที่อยู่สำหรับการกู้คืน:
  • เลือก เพิ่มที่อยู่อีเมล จากนั้นป้อนที่อยู่สำหรับการกู้คืน Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น หากคุณไม่ยืนยันที่อยู่ อีเมลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะยังคงไปที่ที่อยู่หลักของคุณ
 6. แก้ไขที่อยู่สำหรับการกู้คืน:
  • เลือก แก้ไข ถัดจากที่อยู่นั้น จากนั้นป้อนที่อยู่ใหม่ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น หากคุณไม่ยืนยันที่อยู่ อีเมลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะยังคงไปที่ที่อยู่หลักของคุณ
 7. ลบที่อยู่สำหรับการกู้คืน: เลือก ลบ ถัดจากที่อยู่นั้น

ที่อยู่อีเมลสำรอง

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลสำรองได้ตั้งแต่หนึ่งที่อยู่ขึ้นไปเพื่อใช้กับบริการต่าง ของ Apple อย่างเช่น Game Center, FaceTime, ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน, iMessage และ การแจ้งของ OS X

 1. ไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th)
 2. เลือก "จัดการ Apple ID ของคุณ" และลงชื่อเข้าใช้
 3. เพิ่มที่อยู่สำรอง:
  • เลือก เพิ่มที่อยู่อีเมล จากนั้นป้อนที่อยู่สำรอง Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น
 4. แก้ไขที่อยู่สำรอง:
  • เลือก แก้ไข ถัดจากที่อยู่นั้น จากนั้นป้อนที่อยู่ใหม่ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น
 5. ลบที่อยู่สำรอง: เลือก ลบ ถัดจากที่อยู่นั้น

ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้ง

ที่อยู่สำหรับการแจ้งจะถูกเพิ่มในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติในบางสถานการณ์:

 • หากคุณมีที่อยู่สำหรับการกู้คืนและเปิด การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน ที่อยู่นั้นจะกลายเป็นที่อยู่สำหรับการแจ้งของคุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการกู้คืนหากใช้การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน
 • หากคุณให้ที่อยู่อีเมลที่มีข้อมูลการจัดส่งของคุณ เมื่อคุณซื้อสินค้าจาก Apple Online Store ที่อยู่นั้นจะกลายเป็นที่อยู่สำหรับการแจ้งของคุณโดยอัตโนมัติ

ที่อยู่หลักของคุณจะได้รับสำเนาอีเมล Apple ID ทั้งหมดที่ Apple ส่งไปยังที่อยู่สำหรับการแจ้งของคุณ

 1. ไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th)
 2. เลือก "จัดการ Apple ID ของคุณ" และลงชื่อเข้าใช้
 3. แก้ไขที่อยู่สำหรับการแจ้ง:
  • เลือก แก้ไข ถัดจากที่อยู่นั้น จากนั้นป้อนที่อยู่ใหม่ Apple จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่นั้น หากไม่ได้รับอีเมล
  • ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่นั้น
 4. ลบที่อยู่สำหรับการแจ้ง: เลือก ลบ ถัดจากที่อยู่นั้น

 

อีเมลของ Apple ที่เกี่ยวกับบัญชี Apple ID ของคุณจะมาจาก appleid@id.apple.com เสมอ หากคุณได้รับอีเมลที่น่าสงสัย โปรดเรียนรู้เกี่ยวกับ การระบุอีเมลหลอกลวง

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 88% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย