หากฮอตสปอตส่วนบุคคลใช้งานไม่ได้ใน iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) ของคุณ

ฮอตสปอตส่วนบุคคลช่วยให้คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของ iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) กับอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอันดับแรก

ลองเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลอีกครั้งหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

 1. ตรวจสอบว่าฮอตสปอตส่วนบุคคลเปิดใช้งานแล้วในการตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล หากคุณไม่พบหรือไม่สามารถเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลได้ ให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณได้เปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนบุคคลแล้วและแผนใช้บริการไร้สายของคุณรองรับคุณสมบัติดังกล่าว

 2. รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล และอุปกรณ์อีกเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีiOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด

 4. ใน iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต [อุปกรณ์] > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน การตั้งค่าเซลลูลาร์ รวมถึงการตั้งค่า VPN และ APN ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ด้วย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi หรือ USB

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน Wi-Fi ได้

บนอุปกรณ์ที่เปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล จากนั้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วม" เปิดใช้งานอยู่

 2. จำชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของอุปกรณ์และรหัสผ่านที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ไว้ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเครือข่าย Wi-Fi ให้ดูวิธีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ของคุณ

 3. หากคุณใช้ iPhone 12 หรือใหม่กว่า, iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 3 หรือใหม่กว่า), iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 5 หรือใหม่กว่า) หรือ iPad mini (รุ่นที่ 6) ให้เปิดใช้งาน "ใช้งานร่วมกันได้มากที่สุด"* จากนั้นลองเชื่อมต่ออุปกรณ์กับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณอีกครั้ง

 4. อยู่ในหน้าจอนี้ต่อไปจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

บนอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล:

 1. ปิด Wi-Fi แล้วเปิดใหม่

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้อง ชื่อเครือข่ายเหมือนกับชื่ออุปกรณ์ iOS ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล และอาจมีไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคลไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพปรากฏอยู่ข้างชื่อ

 3. หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัสผ่านในระหว่างที่พยายามจะเข้าร่วมฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi ดังนี้ ในอุปกรณ์ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล เพื่อดูรหัสผ่าน Wi-Fi

* เมื่อคุณเปิดใช้งานร่วมกันได้มากที่สุด ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัยของ Wi-Fi อาจลดลงสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตนั้น

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลผ่าน USB ได้

 1. บน Mac ของคุณ ให้อัปเดต macOS

 2. เชื่อมต่อ Mac กับ iPhone หรือ iPad ที่ปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลด้วยสาย USB หากระบบถาม ให้เชื่อถืออุปกรณ์

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาและดู iPhone หรือ iPad ของคุณใน iTunes หรือ Finder ได้

 4. บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย รายการบริการเครือข่ายจะปรากฏขึ้น รวมถึง Wi-Fi

 5. หาก iPhone USB ไม่ปรากฏในรายการบริการเครือข่าย ให้เพิ่ม iPhone USB โดยใช้ขั้นตอนในการตั้งค่าบริการเครือข่าย หาก iPhone USB ปรากฏในรายการบริการเครือข่าย ให้ทำดังนี้

  • macOS Ventura: คลิก iPhone USB คลิกปิดการใช้งาน จากนั้นคลิก ทำให้ทำงาน

  • macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า: คลิก iPhone USB คลิกปุ่มเพิ่มเติมด้านล่างรายการบริการ เลือกไม่ใช้บริการ จากนั้นคลิกปรับใช้ คลิกปุ่มเพิ่มเติม เลือกใช้บริการ แล้วคลิกปรับใช้

หากต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูลโดยไม่จำเป็น ให้ปิดฮอตสปอตส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งาน หากคุณไม่ปิดใช้งาน ทุกครั้งที่คุณเสียบอุปกรณ์ iOS ที่มีฮอตสปอตส่วนบุคคลเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อชาร์จ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณยังคงเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) ของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: