ใช้ Apple ID อื่นเพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อด้วยการแชร์กันในครอบครัว

หากคุณมี Apple ID มากกว่าหนึ่งบัญชีและต้องการใช้ Apple ID อื่นเพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัว คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีที่ใช้สำหรับการแชร์สินค้าที่ซื้อได้

เปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์การซื้อบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อกับกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณได้ทุกๆ 90 วัน

ใน iOS 16 หรือ iPadOS 16 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

 1. แตะการตั้งค่า แล้วแตะครอบครัว

 2. แตะชื่อของคุณ

 3. แตะ Apple ID

  Your Apple ID is listed below your name.
 4. แตะแชร์โดยใช้ Apple ID บัญชีที่สองในข้อความที่อยู่ใต้ Apple ID ของคุณ

  Share using secondary Apple ID is in blue text.
 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

 6. แตะใช้ Apple ID นี้

ใน iOS 15 หรือ iPadOS 15 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] จากนั้นแตะการแชร์กันในครอบครัว

 2. แตะชื่อของคุณ

 3. แตะบัญชี

 4. ลบ Apple ID ที่ระบุไว้ จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

 5. แตะใช้บัญชีนี้

เปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์สินค้าที่ซื้อบน Mac ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์กับกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณได้ทุกๆ 90 วัน

ใน macOS Ventura หรือใหม่กว่า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ

 2. คลิกครอบครัว

 3. คลิกชื่อของคุณ

  Share using secondary Apple ID is in blue text.
 4. คลิกแชร์โดยใช้ Apple ID บัญชีที่สองในข้อความที่อยู่ใต้ Apple ID ของคุณ

 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

 6. แตะถัดไปแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ใน macOS Monterey หรือก่อนหน้า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ

 2. คลิกการแชร์กันในครอบครัว จากนั้นคลิกรายละเอียดถัดจากชื่อของคุณในรายชื่อสมาชิกครอบครัว

 3. คลิกแก้ไข

 4. คลิกเปลี่ยน

 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

 6. แตะถัดไปแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์รายการซื้อสื่อและการสมัครรับข้อมูล

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับการแชร์กันในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะสามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อจากบัญชีนั้นได้ แต่สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าที่ซื้อหรือการสมัครสมาชิกจากบัญชีก่อนหน้าของคุณได้อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ แอป หรือการซื้อในแอปที่มีการป้องกันด้วย DRM ที่สมาชิกในครอบครัวดาวน์โหลดจากบัญชีก่อนหน้าของคุณ ตลอดจนการสมัครรับข้อมูลสื่อที่ผูกกับบัญชีนั้น

วันที่เผยแพร่: