En MacBook Pro med Numbers-mallväljaren öppen på skärmen. Kategorin Alla mallar är markerad till vänster och fördesignade mallar ordnade i rader efter kategori visas till höger.

Kom igång med en mall

Alla kalkylblad utgår från en mall som du använder som startpunkt. Ersätt diagram och data i mallen med ditt eget innehåll, och lägg till nya tabeller, formler med mera.

Skapa ett kalkylblad

En tabell med vandringsavstånd. Formelredigeraren är öppen och visar funktionen SUMMA för kolumnen Avstånd.

Lägga till data i en tabell

Mata in egna data eller importera data från en annan fil. Du kan också lägga till en mängd förinställda formler, exempelvis summa eller genomsnitt, i valfri cell. För att ordna data och identifiera trender kan du lägga till filter, gruppera data i kategorier, skapa pivottabeller och mycket mer.

Skriva text och siffror i tabeller

Ett cirkeldiagram som visar procentandelen genomförda vandringar. Menyn Format är också öppen och har olika diagramstilar att välja bland samt alternativ för att aktivera eller avaktivera diagramtiteln eller teckenförklaringen, visa gömda data och redigera typsnittet, färgerna och bakgrunden för diagrammet.

Skapa ett diagram

Illustrera dina data med ett 2D- eller 3D-diagram eller ett interaktivt diagram. När du ändrar data i tabellen uppdateras diagrammet automatiskt.

Lägga till ett diagram

Ett kalkylblad med information om vandringar där bladnamnen visas högt upp på skärmen. Knappen för att lägga till blad är till vänster, följd av bladflikar för vandringsschema, höjd över havet, vandringssegment, utrustning och mat. Bladet för höjd är markerat.

Skapa ordning med blad

Ordna ett kalkylblad med olika blad för varje typ av information du vill hålla koll på: inkomster, utgifter och annat. Klicka sedan bara på en flik högst uppe på kalkylbladet när du vill byta till ett annat blad.

Lägga till blad

Menyn Samarbete med namnen på de personer som samarbetar på ett kalkylblad. Under namnen finns delningsalternativ.

Samarbeta i realtid

Bjud in andra att arbeta tillsammans med dig på kalkylbladet. Alla du bjuder in kan se ändringar som görs. Däremot kan du styra vem som kan göra ändringar eller bara titta på kalkylbladet.

Introduktion till samarbete

Kom igång med Numbers 11.2 på datorn med hjälp av den här handboken. (Om du vill se vilken Numbers-version du har väljer du Numbers > Om Numbers i Numbers-menyn högst upp på skärmen.) Om du vill utforska Numbers Användarhandbok klickar du på Innehållsförteckning nästan högst upp på den här sidan eller skriver ett ord eller en fras i sökfältet. Du kan också hämta handboken från Apple Books (där den är tillgänglig).

Om du behöver mer hjälp besöker du supportwebbplatsen för Numbers.

Var detta till hjälp?
Högsta antal tecken: 250
Högsta antal tecken är 250.
Tack för din feedback.