macOS High Sierra

Dikteringsinställningar

Använd dikteringsinställningarna till att slå på diktering och välja det språk och kortkommando som ska användas vid diktering. Om du vill veta mer om diktering läser du Diktera meddelanden och dokument.

Du öppnar panelen Diktering genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Diktering.

Öppna panelen Diktering åt mig

Mikrofon

Klicka på popupmenyn nedanför mikrofonsymbolen och välj en mikrofon. Om du väljer Automatiskt lyssnar datorn till den enhet som det är troligast att du använder för diktering.

Diktering

Slå på och stäng av diktering.

Använd Förbättrad diktering

Med Förbättrad diktering kan du diktera utan att vara ansluten till internet. Du kan också använda dikteringskommandon (kallas även röstkommandon) till att utföra åtgärder och styra datorn medan du dikterar text. Du kan använda dikteringskommandon genom att säga en nyckelordsfras även när du inte dikterar text. Mer information finns i Dikteringsinställningar för Hjälpmedel.

Första gången du slår på Förbättrad diktering, och när du väljer språk att använda med Förbättrad diktering, hämtar macOS ytterligare programvara som gör det möjligt att diktera utan internetanslutning. Mängden ledigt hårddiskutrymme som krävs för att hämta programvaran varierar beroende på språk.

Om du inte vill hämta programvaran som krävs för att använda Förbättrad diktering kan du avmarkera Förbättrad diktering och använda serverbaserad diktering istället. Med serverbaserad diktering skickas dina ord snabbt till Apples servrar där de analyseras med hjälp av uppdaterade språkdata. Den slutliga konverterade texten visas efter att du har avslutat dikteringen.

Språk

Välj ett språk (när Förbättrad diktering är markerat kan de tillgängliga språken vara andra). Diktering är inte tillgänglig på alla språk.

Om det språk du vill använda inte visas i popupmenyn hämtar du det genom att välja Lägg till språk eller Anpassa. Du kan hämta flera olika språk.

Om du inte vill använda det språk du har hämtat längre kan du ta bort det. Klicka på popupmenyn Språk, välj Anpassa och avmarkera sedan det språk som du inte vill använda.

Kortkommando

Som förval trycker du på funktionstangenten (fn) två gånger för att börja eller sluta diktera. Om du vill kan du välja ett annat kortkommando från popupmenyn.

Vill du skapa ett kortkommando som inte finns i listan väljer du Anpassa och trycker sedan på de tangenter du vill använda. Du kan t.ex. trycka på alternativ-Z.

Om diktering och integritet

Klicka om du vill veta hur Diktering skickar det du har dikterat till Apple och använder personlig information som ditt namn, dina kontakter och andra data för att förstå dig bättre och kunna identifiera vad du säger.