macOS High Sierra

Ändra typsnittsstorlekarna som listas i fönstret Typsnitt

Ändra typsnittsstorlekarna som finns i fönstret Typsnitt.

 1. Välj Format > Visa typsnitt alternativt Format > Typsnitt > Visa typsnitt i program som Mail eller Textredigerare.

 2. Klicka på åtgärdsmenyn i fönstret Typsnitt och välj Redigera storlekar. Gör sedan något av följande:

  • Så här lägger du till en typsnittsstorlek: Skriv in en ny storlek och klicka sedan på lägg till-knappen .

  • Ändra värdena via reglaget: Skriv in nya värden i fälten Max och Min.

  • Så här tar du bort en typsnittsstorlek: Markera den i listan och klicka på ta bort-knappen .

  • Så här återställer du de ursprungliga värdena: Klicka på Återställ storlekar.

 3. Klicka på Klar.