macOS High Sierra

Tilläggsinställningar

Använd inställningspanelen Tillägg i Systeminställningar till att aktivera och avaktivera tillägg från Apple och andra utvecklare. Mac-tillägg, som Märkning, ger ytterligare funktioner för program eller Finder.

Du kan också välja tillägg som ska visas i delningsmenyn, och välja widgetar för vyn Idag i Notiscenter.

Du öppnar inställningspanelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Tillägg.

Öppna inställningspanelen Tillägg åt mig

Visa allt

Visa alla tillägg som är installerade på datorn. Det här är tillägg som skapats av andra utvecklare.

Om tillägget är ett innehållstillägg som ger fler funktioner för program finns kryssrutan Åtgärder under tillägget. Om det är ett Finder-tillägg visas kryssrutan Finder. Aktivera tillägget genom att klicka på den här kryssrutan.

Åtgärder

Visa alla innehållstillägg som är installerade på datorn. Markera ett innehållstillägg så blir det tillgängligt i program.

Om du t.ex. markerar Märkning kan du rita på bilder och signera dokument i Mail, Textredigerare med flera program.

Finder

(endast tillgängligt om du har installerat Finder-tillägg)

Visa alla Finder-tillägg som är installerade på datorn. Markera ett Finder-tillägg så blir det tillgängligt i Finder.

Redigering i Bilder

(endast tillgängligt om installerat)

Visa alla Bilder-tillägg som är installerade på datorn, t.ex. Märkning. Markera ett Bilder-tillägg så att det blir tillgängligt i Bilder när du redigerar bilder.

Menyn Dela

Markera de delningstillägg du vill ska visas i delningsmenyn (tillgänglig via delningsknappen i Finder och i många Mac-program).

  • Det går inte att avmarkera förvalda tillägg som Mail, Meddelanden och AirDrop.

  • Om du inte kan se ett tillägg i delningsmenyn, trots att det finns i listan, går det inte att dela objektet som du försöker dela via detta tillägg. Du kan t.ex. använda AirDrop till att dela en webbsida i Safari, men inte markerad text.

  • Bara tillägg som du kan publicera eller skicka meddelanden till visas i widgeten Socialt.

Idag

Markera de widgetar du vill visa i vyn Idag i Notiscenter, t.ex. Hitta mina vänner.

Du kan också visa och gömma widgetar direkt i vyn Idag.