macOS High Sierra

Vad kallas det på en Mac?

Om du inte är säker på vad något kallas på en Mac följer här en lista med Windows- och Mac-termer som hjälper dig att hitta det du letar efter.

Obs! Om du arbetar på en bärbar Mac måste du hålla Fn-tangenten nedtryckt innan du trycker på de andra tangenterna i ett kortkommando, t.ex. Fn-kontroll-F2.

Windows-term

Mac-term

Användning

Alt-tangenten

Alternativtangent

Du skriver specialtecken genom att hålla ned alternativtangenten samtidigt som du trycker ned bokstavstangenter. Om du t.ex. vill skriva é trycker du på alternativ-E och sedan på E igen.

Alt-tangenten

Kontroll-F2

Du använder tangentbordet till att öppna menyer i menyraden överst på skärmen genom att trycka på kontroll-F2 och sedan välja en meny med piltangenterna. Öppna den markerade menyn genom att trycka på returtangenten och använd piltangenterna och returtangenten igen till att välja menyalternativ.

Alt-tabb

Kommando-tabb

Du växlar mellan öppna program genom att trycka på kommando-tabb. Släpp tangenterna när programmet du vill använda är markerat.

Alt-tabb

Exposé

Visa alla öppna fönster i det aktuella programmet genom att hålla ned programmets symbol i Dock. Släpp musen eller styrplattan när miniatyrer för fönstren visas. Du visar fönstret för ett annat program genom att trycka på tabb.

Stängningsknapp

Stängningsknapp

Du stänger ett fönster genom att klicka på den röda knappen i det övre vänstra hörnet av fönstret.

Kontrolltangent

Kommandotangent

Du utför åtgärder eller kortkommandon genom att använda kommandotangenten tillsammans med tangentbordskombinationer. Exempel: Vanligtvis sparar du ett dokument eller en fil när du trycker ned kommandotangenten tillsammans med bokstaven S.

Kontrollpanelen

Systeminställningar

Du väljer inställningar som t.ex. skrivbordsbakgrund genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar.

Enhetshanteraren

Systeminformation

I Systeminformation finns utförlig information om datorns maskinvara och programvara. Välj Apple-menyn > Om den här datorn.

Utmatningsknapp för skivenhet

Utmatningstangent

Du öppnar och stänger den optiska enheten med utmatningstangenten ⏏ på tangentbordet. Om du vill mata ut skivor i andra typer av enheter (eller om det inte finns någon utmatningstangent på ditt tangentbord) markerar du enheten i Finder och väljer Arkiv > Mata ut.

Avsluta

Avsluta

I både Mac och Windows avslutar du ett program genom att välja Avsluta från programmenyn. (Programmenyn har programmets namn, t.ex. Safari eller Mail.)

Vänd 3D

Mission Control

Visa alla öppna fönster genom att trycka på Mission Control-tangenten (eller använda Control Strip). Du kan också trycka på kontroll-uppåtpil.

Om du tillfälligt vill flytta alla fönster så att skrivbordet visas trycker du på kommando- och Mission Control-tangenterna samtidigt.

Gadgetar

Dashboard-widgetar

Vyn Idag i Notiscenter

Dashboard innehåller widgetar för saker som att göra anteckningar, övervaka aktier och visa vädret.

Öppna Dashboard genom att klicka på symbolen för Launchpad i Dock (eller genom att trycka på Launchpad-knappen i Control Strip).

Du kan också snabbt få information i vyn Idag i Notiscenter. Du öppnar Notiscenter genom att klicka på symbolen för Notiscenter i menyraden.

Microsoft Photo Editor

Bilder

Använd programmet Bilder till att importera bilder (och videor) från en iOS-enhet eller kamera, visa och redigera bilder, dela bilder med mera.

Mus

Mus (en knapp)

Om du har en mus med en knapp och vill öppna en kontextmeny håller du ned kontrolltangenten samtidigt som du klickar.

Mus

Magic Mouse, Mighty Mouse eller Apple Mouse

Om du har en Magic Mouse eller någon annan mus med flera knappar kan du anpassa knapparna genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Mus.

Öppna inställningspanelen Mus åt mig

Min dator, denna PC

I Finder väljer du Gå > Dator.

Där visas hårddiskar som är anslutna till datorn, CD- och DVD-skivor som är inmatade i den optiska enheten, nätverksvolymer du är ansluten till och eventuella hårddiskpartitioner.

Mina dokument, mappen Dokument

Mappen Dokument

Använd mappen Dokument till att spara dina dokument. Du visar dokumentmappen genom att öppna ett Finder-fönster och klicka på Dokument i sidofältet.

Mina bilder, mappen Bilder

Mappen Bilder

Mappen Bilder finns i din hemmapp. I Finder väljer du Gå > Hem.

Senaste använda dokument

Senaste objekt (i Apple-menyn)

När du öppnar program och filer placeras deras namn i listan Senaste objekt i Apple-menyn. Du kan använda Senaste objekt om du snabbt vill öppna program och dokument igen.

Många program har kommandot Öppna senaste i Arkiv-menyn. Kommandot visar de dokument du nyligen arbetat med.

Nätverksanslutningar

Nätverksinställningar

Om du vill göra nätverksinställningar väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar på Nätverk.

Öppna Bluetooth-inställningarna åt mig

Klicka på ”Hjälp mig” i inställningspanelen Nätverk om du vill ha hjälp med att ställa in eller lösa problem i nätverket.

Skärmtangentbord

Tangentbordsvisare

Du öppnar tangentbordsvisaren genom att klicka på inmatningsmenyn (symbolen för att visa emoji och symboler eller ett tecken för en inmatningsmetod) i menyraden och sedan välja Visa Tangentbordsvisare.

Om menyn inte visas väljer du Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på Tangentbord, klicka på Tangentbord och välj sedan Visa tangentbords- och emojivisare i menyraden.

Öppna panelen Tangentbord åt mig

Aktivitetshanteraren

Aktivitetskontroll

Du visar datorns prestanda och vilka processer som körs genom att öppna Aktivitetskontroll (finns i mappen Verktygsprogram i programmappen).

Skrivare och skannrar

Inställningspanelen Skrivare och skannrar

Om du vill välja och ställa in skrivare väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar på Skrivare och skannrar.

Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

Print Screen

Skift-kommando-3

Skift-kommando-4

Du tar en bild av hela skärmen genom att trycka på skift-kommando-3. Du tar en bild av en del av skärmen genom att trycka på skift-kommando-4 och sedan markera ett område genom att dra med pekaren.

Programmeny

Launchpad

Om du snabbt vill komma åt alla dina program och verktygsprogram klickar du på Launchpad-symbolen i Dock (eller trycker på Launchpad-knappen i Control Strip).

Egenskaper

Visa info

Du visar information om en fil, mapp, hårdisk, server eller annat objekt genom att markera det i Finder och välja Arkiv > Visa info. I infofönstret kan du ändra ställa in ägarskap och behörigheter för objektet. Är det en fil kan du ange vilket program som filen ska öppnas i.

Papperskorgen

Papperskorgen (i Dock)

Du raderar filer och mappar genom att dra dem till papperskorgen. Om du vill ta bort filerna permanent väljer du Arkiv > Töm papperskorgen.

Söka

Spotlight

Du söker efter filer, dokument, program, e-post och andra objekt genom att klicka på symbolen för Spotlight i menyraden. Skriv sedan ett ord eller en fras.

Många program, som Finder, Mail och Kontakter har ett sökfält i verktygsfältet där du snabbt kan söka efter objekt i programmet.

Kortkommandon

Alias

Skapa ett alias genom att markera filen eller programmet och välja Arkiv > Skapa alias.

Skärmavbildningsverktyg

Skärmavbildning

Använd programmet Skärmavbildning (som finns i mappen Verktygsprogram inuti mappen Program) när du vill ta bilder av ett fönster, skärmen eller en bit av skärmen.

Vänteläge

Vila (i Apple-menyn)

Vila är ett strömsparläge. Du försätter datorn i vila genom att välja Apple-menyn > Vila.

Start-menyn och verktygsfältet

Dock

Öppna dina favoritprogram, -filer, -mappar och -webbplatser med hjälp av Dock. Dock är förinställd att ligga längst ned på skärmen. Du lägger till ett dokument eller en mapp genom att dra dess symbol till höger om avgränsningslinjen i Dock.

Start-menyn

Spotlight

Om du vill söka efter filer, e-post och andra objekt klickar du på symbolen för Spotlight i menyraden.

Statussymboler

Statusmenyer

Statusmenyer visas som symboler i den högra halvan av menyraden. Använd statusmenyerna till att ansluta till ett trådlöst nätverk, kontrollera batteristatusen för din bärbara Mac med mera.

Uppgiftshanterare

Aktivitetskontroll

Du visar datorns prestanda och vilka processer som körs genom att öppna Aktivitetskontroll (finns i mappen Verktygsprogram i programmappen).

Utforskaren i Windows

Finder

Du ordnar filer, mappar och program med Finder. Om du vill öppna ett Finder-fönster klickar du på skrivbordet och väljer Arkiv > Nytt Finder-fönster.

Windows Media Player

QuickTime Player

iTunes

Du spelar upp filmer och musik med QuickTime Player.

Använd iTunes till att lyssna på musik-CD-skivor, köpa musik från iTunes Store och skapa ett personligt bibliotek med digitalmusik.

Windows MovieMaker

iMovie

Använd iMovie om du vill hämta video från din digitala videokamera och skapa egna filmer.

Cortana

Siri

Be Siri göra saker som att öppna filer och program och hitta saker på datorn och på internet. Du kan enkelt spara Siri-träffar så att du lätt kommer åt dem på skrivbordet eller i Notiscenter.

Om du vill använda Siri klickar du på Siri-symbolen i menyraden (eller använder Touch Bar).