macOS High Sierra

Översikt av bild- och videoimport

Importera bilder och videor till ditt bildbibliotek så att du kan ordna och redigera dem med Bilder. Du kan importera bilder och videor på flera olika sätt:

Som förval kopieras importerade bilder till Bilder-biblioteket. Om du hellre vill det kan du lagra bilder och videor utanför Bilder-biblioteket – t.ex. i en mapp på datorn eller på en extern hårddisk – och fortfarande visa dem i Bilder. Om du någonsin behöver flytta innehåll som lagras utanför biblioteket till Bilder-biblioteket kan du göra det också. Du hittar mer information om hur du ändrar var dina filer lagras i Ändra var Bilder lagrar dina filer.

Obs! Bilder och videor som lagras utanför Bilder-biblioteket sparas inte i iCloud-bildbiblioteket.

Öppna Bilder