Om du inte har tillräckligt med utrymme för att uppdatera din Apple Watch

Läs vad du kan göra om din Apple Watch meddelar att det behövs mer lagringsutrymme för att installera en watchOS-uppdatering.

Vilken Apple Watch har du?

Om du har en Apple Watch Series 4 eller senare, eller en Apple Watch SE, provar du vart och ett av stegen nedan.

Om du har en Apple Watch Series 3 går du direkt till stegen för att ta bort parkopplingen och uppdatera din Apple Watch.

Läs om att identifiera din Apple Watch-modell.

Starta om din klocka

Starta om din Apple Watch och försök sedan uppdatera den igen. 

Om du ändå ser felmeddelandet ska du följa stegen i nästa avsnitt.

Ta bort medier och appar

Börja med att frigöra lagringsutrymme på din Apple Watch genom att ta bort musik eller foton som du har synkat till klockan. Försök därefter att installera watchOS-uppdateringen.

Om det fortfarande saknas lagringsutrymme på klockan ska du ta bort appar för att frigöra mer lagringsutrymme och försöka uppdatera på nytt. Du kan se hur mycket lagringsutrymme det finns på klockan genom att öppna appen Inställningar och gå till Allmänt > Användning.

Går det inte att uppdatera efter att du har tagit bort medier och appar ska du följa stegen i nästa avsnitt.

Ta bort parkopplingen och uppdatera din Apple Watch

  1. Håll din Apple Watch och din iPhone nära varandra när du tar bort parkopplingen.
  2. Öppna appen Watch på din iPhone.
  3. Gå till fliken Min klocka och tryck på din klocka längst upp på skärmen. 
  4. Tryck på infoknappen infosymbolen bredvid klockan vars parkoppling du vill ta bort. 
  5. Tryck på Ta bort parkoppling.
  6. För GPS + Cellular-modeller ska du välja att behålla mobilplanen. 
  7. Tryck en gång till för att bekräfta. Du kan behöva ange ditt Apple-ID-lösenord för att inaktivera aktiveringslåset. Innan du raderar allt innehåll och alla inställningar på Apple Watch skapar iPhone en ny säkerhetskopia av din Apple Watch. Du kan använda säkerhetskopian för att återskapa en ny Apple Watch.

Därefter ska du ställa in din Apple Watch på din iPhone. När du frågas om du vill ställa in en ny klocka eller återskapa från en säkerhetskopia ska du välja att ställa in en ny klocka. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att avsluta inställningen. Vill du uppdatera till betaversionen av watchOS ska du återinstallera betaprofilen när inställningen är klar.

Slutligen uppdaterar du din Apple Watch.

Återskapa från säkerhetskopia

Vill du återskapa din Apple Watch från den senaste säkerhetskopian ska du följa stegen i föregående avsnitt för att ta bort parkopplingen igen. Ställ in din klocka på nytt på din iPhone. Den här gången väljer du att återskapa från en säkerhetskopia istället för att ställa in en ny klocka.

Publiceringsdatum: