Träna löpning med Apple Watch

Få ut mer från ditt löppass med Apple Watch. Läs även om hur du sparar batteri under långa löprundor. 

En Apple Watch som visar starten på ett löppass. 

Starta ett löppass

 1. Öppna appen Träning. 
 2. Rulla till Utomhuslöpning eller Inomhuslöpning. 
 3. Tryck på knappen Mer symbolen Mer för att skapa ett mål för ditt träningspass, eller för att slutföra ett träningspass med farthållare eller ett anpassat träningspass. Du kan trycka på symbolen Redigera  för att ändra ett träningspass, eller rulla nedåt och tryck på Skapa träning för att skapa ett nytt.
 4. Tryck på Start.
 5. Vänta på tresekundersnedräkningen. Tryck på skärmen om du vill hoppa över nedräkningen.

Om du är i USA kan din Apple Watch känna igen när du har kommit till en standardformad utomhusbana med synliga banmarkeringar med hjälp av Automatisk banidentifiering.1 När du startar en utomhuslöpning uppmanas du att välja den bana du planerar att springa på. Automatisk banidentifiering använder både data från gps och Apple-appen Kartor för att försöka ge dig den mest exakta kartan över avstånd, tempo och rutt. Du kan också lägga till en notis för varje varv som har slutförts under en banlöpning i notisinställningarna i appen Träning.

Titta på urtavlan för att se hur långt du har kommit. Taktnotiser är bara tillgängliga för Utomhuslöpning.

Om du har Apple Watch Ultra kan du ställa in din löpträning på åtgärdsknappen. Du kan också slå på Precisionsstart i träningsinställningarna, som visar när du har en gps-signal och hoppar över nedräkningen automatiskt.

Läs om hur du använder åtgärdsknappen på en Apple Watch Ultra

Pausa ett löppass

Pausa löppasset genom att trycka på Digital Crown och sidoknappen samtidigt. Starta igen genom att trycka på båda knapparna på nytt.

Du kan även ställa in så att löpträningar inomhus eller utomhus pausas automatiskt när du slutar röra på dig.

 • Öppna appen Inställningar på din Apple Watch och tryck sedan på Träning > Autopaus > Autopaus. 
 • Öppna appen Watch på din iPhone, tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Träning > Autopaus > Autopaus. 

Avsluta träningen

Svep höger och tryck sedan på knappen Slut symbolen avsluta träning. Efter träningens slut visar din Apple Watch en sammanfattning av träningen. Titta i appen Fitness på din iPhone för att se din träningshistorik. 

Så här registrerar du dina framsteg

Anpassa måtten som du ser när du tränar och visa tidigare träningspass. 

Välj vilka mått som ska registreras

 1. Öppna appen Träning.
 2. Tryck på knappen Mer symbolen Mer bredvid den träningstyp du väljer.
 3. Tryck på knappen Redigera bredvid mål- eller träningskonfigurationen.
 4. Tryck på Träningsvyer och sedan på Ändra vyer.
 5. Tryck på Inkludera för att lägga till mätvärdet i din träningsvy. Det går även att trycka på knappen Redigera intill ett mått och sedan välja ett mått att ändra.
 6. Ändra vilka mått som du vill ha med.

Du kan också trycka på Ändra ordning och sedan trycka på och hålla ner knappen Ändra ordning dragspelssymbolen för att ändra ordningen.

För att se statistiken du inkluderade vrider du på Digital Crown under ditt träningspass.

Statistik löpform

Det finns ett antal mätvärden som hjälper dig att få ut det mesta av din löpträning.2

En Apple Watch som visar statistisk löpform under en löptur.

Vertikal oscillering: Tryck för att lägga till en uppskattning av hur mycket din kropp rör sig vertikalt i centimeter när du springer. Denna mätning, tillsammans med steglängden, kan ge dig en känsla för hur mycket energi du använder för att driva uppåt kontra framåt. En Apple Watch kan logga din vertikala oscillering automatiskt vid löppass utomhus.

Steglängd vid löpning: Tryck för att lägga till en uppskattning av hur lång sträcka i meter du tillryggalägger från ett steg till nästa medan du springer. Tillsammans med kadens bestämmer steglängden din totala löphastighet. En Apple Watch kan logga längden på ditt löpsteg automatiskt vid löppass utomhus. För att få så bra uppskattningar av steglängden som möjligt ska du springa i cirka 200 meter för att kalibrera din Apple Watch.

Markkontakttid: Tryck för att lägga till en uppskattning av den tid i millisekunder som varje fot vidrör marken medan du springer. En Apple Watch kan logga din markkontakttid automatiskt vid löppass utomhus.

En Apple Watch som visar mätvärdet för pulsintervall under ett löppass.

Pulsintervall: Tryck på Inkludera för att lägga till pulsintervall och få en känsla av din intensitetsnivå.

En Apple Watch som visar träningsmåttet Löpkraft under ett löppass.

Löpkraft: Tryck på Inkludera för att visa en uppskattning av det arbete du utför medan du springer mätt i watt. Löpkraft återspeglar intensiteten i din löpning och kan ge en uppfattning om din ansträngning när hastigheten eller stigningen ändras. En Apple Watch kan logga din löpkraft automatiskt vid löppass utomhus. Löpkraft rapporteras endast under löpträning och kan inte fånga upp någon extra belastning, såsom en ryggsäck med vikt.

En Apple Watch som visar stigningsmåttet under en löpning.

Stigning: Tryck på Inkludera för att visa din stigning när du springer.

En Apple Watch som visar framsteg i aktivitetsringarna under en löprunda.

Aktivitetsringar: Tryck på Inkludera för att visa framstegen i dina aktivitetsringar under ett träningspass. 

  

En karta över ett löppass utomhus på en iPhone. 

Visa rutt

 1. Öppna appen Fitness på din iPhone.
 2. Tryck på Visa mer bredvid Träning.
 3. Tryck på träningspasset som du vill visa och rulla ned.
 4. Tryck på kartan. Färgerna visar tempot. Grönt betyder högsta tempot och rött det långsammaste.

Du måste ha en Apple Watch Series 2 eller senare eller ha med dig din iPhone under träningspasset för att kunna se rutten. Du måste dessutom aktivera ruttspårning: gå till Inställningar > Integritet > Platstjänster på din iPhone och tryck på Apple Watch-träning. Tryck sedan på När appen används.

Tävla mot din senaste eller bästa tid med Rutt

När du har genomfört samma rutt två eller flera gånger med liten eller ingen avvikelse kan du markera den och tävla mot din senaste eller bästa tid med Rutt.

 1. Öppna appen Träning.
 2. Rulla till Utomhuslöpning.
 3. Tryck på knappen mer symbol för Mer .
 4. Tryck på rutten du vill tävla mot och välj sedan Senaste eller Personbästa.
  En Apple Watch som visar en tillgänglig rutt att tävla.

När du springer visar din Apple Watch en jämförelse mellan ditt nuvarande och tidigare löppass. Du kan kontrollera dina framsteg för att se hur långt före eller efter du är, samt hur långt det är kvar. Du får även en notis om att du springer ”utanför rutten” om du avviker från kursen.

Om du är nära startpunkten för en tidigare rutt visas tillgängliga rutter som ett förslag på träningspass. För att visa alla rutter trycker du på Förslag och sedan på Rutt.

Bli redo för ett långdistanslopp

Med Apple Watch kan du välja hur du förbereder dig för ett långdistanslopp, till exempel ett maraton. Se dina alternativ nedan:

Få bättre resultat

 • Se till att dina hälsouppgifter är korrekta i appen Hälsa.
 • Kontrollera att din skärmriktning är korrekt på din Apple Watch under Inställningar > Allmänt > Riktning. 
 • När du springer ska du låta armarna pendla naturligt, ha tomma händer och inte begränsa armarnas rörelser.
 • Dålig gps-kvalitet kan påverka uppskattningarna av löpformen.
 • Din Apple Watch beräknar mätvärdena under träning baserat på den information du angav under inställningen. Få de mest exakta mätningarna.
 • Se din aktivitetshistorik.

1. Automatisk banidentifiering och rutt är endast tillgängliga på Apple Watch Series 4 eller senare med watchOS 9.2 eller senare.

2. Vertikal oscillering, Steglängd vid löpning och Markkontakttid är endast tillgängliga med Apple Watch Series 6 eller senare med watchOS 9 eller senare.

Publiceringsdatum: