Om du inte kan hämta eller uppdatera appar, eller om appar hänger sig

Om appar inte kan läsas in eller uppdateras på iPhone, iPad eller iPod touch läser du om vad du kan göra.

Om du inte kan hämta eller uppdatera några appar (gäller även gratisappar) och du får ett meddelande om fakturering eller betalning läser du om vad du kan göra.

För en del appar kan hämtningen avbrytas. Prova de här stegen:

Ansluta till wifi

Om du använder mobildata eller wifi och har problem med en app provar du att ansluta till ett annat wifi-nätverk. Du kan använda mobildata för appar som kräver upp till 150 MB*.

Du kan kontrollera din wifi-anslutning genom att försöka strömma en video från internet och se om den kan läsas in snabbt. Få hjälp med att ansluta till wifi eller kontakta din internetleverantör för mer hjälp.

        

Pausa och starta om hämtning av appar

Om du har en iPhone 6s eller senare trycker du hårt på en app på hemskärmen. Du kanske ser alternativen Återuppta hämtning, Pausa hämtning eller Avbryt hämtning. Om hämtningen av en app är pausad trycker du på Återuppta hämtning. Om den har fastnat trycker du på Pausa hämtning och trycker sedan hårt på appen igen och trycker på Återuppta hämtning.

Du kan även öppna App Store och trycka på Uppdateringar för att se hämtningar som pågår eller appar som behöver uppdateras.

Starta om enheten

Om appen visas på hemskärmen men den är mörk eller har vita linjer ska du inte radera appen. Starta om enheten och gå sedan till App Store och hämta om appen.

Om du raderar en app kanske du förlorar innehåll som är kopplat till den.

Mer hjälp

Om du fortfarande har problem med appar på din enhet kontaktar du Apple-supporten.

*Gränsen för hämtningar kan vara högre beroende på ditt land eller region samt din operatör.

Publiceringsdatum: